bezpieczeństwo kulturowe

 • Cultural Security in the Political Programmes of the Law and Justice

  Author: Arkadiusz Lewandowski
  Institution: The State University of Applied Sciences in Płock
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 21-35
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.56.02
  PDF: apsp/56/apsp5602.pdf

  The present paper raises the issue of cultural security in the programme-related ideas conceived by Prawo i Sprawiedliwość (hereinafter referred to as the Law and Justice or – to use an abbreviated term – PiS) in 21st century. In the present paper, the issues related to national identity and national culture were scrutinized, the former and the latter being two constituents of cultural security of the state.
  Political programmes of the Law and Justice specified mainly the dangers to national identity in the context of European integration and of striving for the unification of European culture. On the other hand, in the realm of national culture, what was noticed was the phenomenon of neglecting the said issue and not considering it important from the point of view of security of the state.

 • Bezpieczeństwo kulturowe w rozwoju zrównoważonym

  Author: Leszek Korporowicz
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 32-59
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2018.02.02
  PDF: em/9/em902.pdf

  Zasadniczym celem artykułu jest nakreślenie odmienności ontologicznych, funkcjonalnych i aksjologicznych różnorodnych podmiotów bezpieczeństwa, a tym samym szerokiego zakresu jego definicji, która respektować musi co najmniej dwa dopełniające się kryteria, a więc kogo i w jaki sposób definicja ta dotyczy. Istotnym zadaniem tekstu jest także wskazanie na przyczyny zainteresowania problematyką bezpieczeństwa kulturowego w coraz bardziej wielokulturowym, hybrydalnym i płynnym świecie transformacji społecznych epoki postglobalnej, która bynajmniej nie prowadzi do kulturowej unifikacji społeczności i narodów, a wręcz odwrotnie – do wielowymiarowej ich dywersyfikacji. W analizie atrybutów, fenomenów oraz wyzwań bezpieczeństwa kulturowego przywołana zostaje ponad sześćsetletnia i zapomniana tradycja polskiej szkoły prawa międzynarodowego z początku XV wieku, która powstała na bazie koncepcji prawa narodów Pawła Włodkowica, rektora Akademii Krakowskiej i jednego z najwybitniejszych myślicieli polskiej myśli społecznej w wielokulturowej epoce Rzeczpospolitej doby Jagiellonów. Powstałe wówczas koncepcje mogą być inspiracją aksjologii bezpieczeństwa kulturowego odróżnionego od kultury bezpieczeństwa oraz budować międzykulturową perspektywę zrównoważonego modelu relacji osób, grup i organizacji jako konstruktu generującego bezpieczeństwo kulturowe we współczesnej przestrzeni komunikacyjnej i kulturowej współczesnego świata, wyznaczając rolę, jaką spełniać mają w nim refleksja akademicka, edukacja międzykulturowa i aksjologia zrównoważonego rozwoju.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart