bezpośrednie stosowanie konstytucji

 • Selected Aspects of the Application of the Constitution’s Provisions by the Sejm of the Republic of Poland

  Author: Grzegorz Koksanowicz
  E-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 235-251
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.06.15
  PDF: ppk/40/ppk4015.pdf

  The direct application of the constitutional provisions gives rise to many problems due to the particularities involved. These problems can be encountered not only in a judicial, but also in a managerial type of law application. Within the framework of the last model, the application of the constitutional provisions has to be considered through the Sejm of the Republic of Poland. The constitutional law focuses on the institutions of the political system.It determines the structure, functions, the competencies and the relationship between them. Taking into consideration the fact that the parliament has an important influence on the functioning of governance, the issue of the direct application of constitutional provisions by that authority is taking on new significance. The issue of the application of the constitutional rules relating to the Sejm internal organisation and its political functions has to be considered as relevant. The order of the direct application of the constitution indicates not only the necessity of application of the regulations, which define its organisation, operation and the subject of activity, but also these, which express so-called principles and values. Their full normative content is generally determined in jurisdiction of Constitutional Tribunal, which in turn obliges the Sejm and its authorities to apply these regulations in a manner which takes into account the judicial acquis of this organ.

 • Prawo do sądu w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – zagadnienia wybrane (cz. 2)

  Author: Filip Radoniewicz
  E-mail: f.radoniewicz@akademia.mil.pl
  Institution: Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 153-168
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.07
  PDF: ppk/37/ppk3707.pdf

  The purpose of this paper is the presentation of some selected issues connected with the right to a fair trial (the right to court, the right to legal proceedings), which is a key element of human rights protection and serves to provide procedural means to safeguard the rule of law. The right to a fair trial is generally guaranteed in acts of international law and in democratic constitutions. The Author of this paper compares regulations of this issue in the European Convention on Human Rights, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland. Because of the extent of the presented subject, article was divided into two parts – the first one, which contains the introduction to the subject of the right to a fair trial and the analysis of this issue in the European Convention on Human Rights and the second part, which presents the regulation of the right to a fair trial in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the Constitution of the Republic of Poland.

 • Bezpośrednie stosowanie art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

  Author: Anna Chmielarz-Grochal
  E-mail: annachmielarz@vp.pl
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 67-101
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.04
  PDF: ppk/31/ppk3104.pdf

  Problem bezpośredniego stosowania przepisów Konstytucji wiąże się z rolą tego aktu w systemie prawa i praktyce jego stosowania. Przepis art. 45 ust. 1 Konstytucji znajduje zastosowanie w działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego oraz sądów. W postępowaniu sądowokonstytucyjnym przepis ten przyjmowany jest za samoistny wzorzec kontroli konstytucyjności prawa, z kolei sądy najczęściej współstosują go z przepisami ustaw, w tym za pomocą techniki wykładni w zgodzie z Konstytucją. Rezultatem bezpośredniego stosowania art. 45 ust. 1 Konstytucji jest przenoszenie do orzecznictwa zasad i wymagań związanych z konstytucyjnym prawem do sądu (w tym z pojęciem sprawy konstytucyjnej) i wynikającymi z niego gwarancjami.

 • Klauzula demokratycznego państwa prawnego jako fundament limitacji ograniczania konstytucyjnych praw i wolności jednostki

  Author: Jacek Karakulski
  E-mail: jacek_karakulski@ onet.eu
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3085-8705
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 267-281
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.15
  PDF: ppk/53/ppk5315.pdf

  Despite the introduction to the Constitution of the Republic of Poland of 1997 of a number of detailed regulations (principles) previously derived from the democratic state ruled by law clause, its importance for the discourse around the limits of legislative interference in the sphere of individual rights and freedoms remains relevant. The author of this text focuses on the analysis of the multifaceted nature of the impact of this fundamental principle on the process of interpretation and application of legal provisions. The text outlines the issues related not only to the scope of direct application of Article 2 of the Constitution of the Republic of Poland, but also its importance for reasoning about the constitutional axiology which significance for the assessment of the legality (proportionality) of interference by the legislative authority with the domain of constitutional rights and freedoms is becoming ever clearer.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart