border

 • Where Does the Buck Stop with the Backstop? The Irish-UK Border in Brexit Negotiations: June 2016-January 2019

  Author: Paul McNamara
  Institution: Technical University of Koszalin (Poland)
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1688-1709
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 92-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020206
  PDF: ppsy/49-2/ppsy2020206.pdf

  The abject failure of British Prime Minister Theresa May to get the United Kingdom’s (UK) Withdrawal Agreement from the European Union (EU) through Parliament on 15 January 2019, with MPs overwhelmingly rejecting it by 432 votes to 202, has been put down to a variety of reasons. Primary among them has been the question of the post-Brexit status of the land border between the Republic of Ireland and the UK’s province of Northern Ireland. Although an issue which was initially seen as of minor importance, the significance of the Irish border steadily grew over time until it became the main stumbling block in UKEU Brexit negotiations brought about by the decision of the British people to leave the EU in a referendum held on 23 June 2016. Indeed, the key term of the ensuing debate, namely ‘the Irish backstop’, produced such confusion among politicians, political pundits and the general public that the House of Commons, split between so-called Brexiteers and Remainers, decided to reject May’s deal out of hand. This article seeks to argue that, from June 2016 (the time of the referendum) up to January 2019 (the time of the first vote on May’s Brexit deal in Parliament), the issue of the Irish backstop was seriously underestimated before suddenly taking centre stage and ultimately sabotaging the Withdrawal Agreement from within.

 • „AVION”. Jeden dom, dwa języki

  Author: Mirosława Pindór
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1696-7019
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 245-261
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.15
  PDF: em/12/em1215.pdf

  W artykule poddano opisowi działalność (2010-2020) usytuowanej w Czeskim Cieszynie przy granicznym moście Przyjaźni Czytelni i Kawiarni Avion (Čítárna a kavárna Avion) - oddziału Biblioteki Miejskiej w Czeskim Cieszynie (Mĕstská knihovna Český Tĕšín), w aspekcie podejmowanych przez instytucję czesko-polskich inicjatyw społeczno-kulturalnych. Wśród przywołanych różnych form aktywności, sprzyjających ponadlokalnemu dialogowi międzykulturowemu w środowisku wielokulturowym, uwzględniono przede wszystkim Cykl Czesko -Polskich Salonów Dyskusyjnych/ Cyklus Česko-Polských Diskusních Salonů pt. „Bez stereotypów. Czesi i Polacy o sobie nawzajem/ Bez stereotypů. Češi a Poláci o sobĕ navzájem” (2013 - nadal). W opracowaniu przywołano dzieje poprzedniczki i zarazem pierwowzoru Czytelni i Kawiarni Avion - Kawiarni-Restauracji Avion (1933-1939), symbolu międzywojennego wielonarodowościowego Cieszyna. Przestawiono współczesne sposoby upamiętniania przedwojennej kawiarni Avion, przede wszystkim kilkunastoletnie (1996-2010) funkcjonowanie kawiarni poetycko-muzycznej Avion w pomieszczeniach Teatru Cieszyńskiego w Czeskim Cieszynie (Těšínské divadlo Český Tĕšín). We wnioskach wskazano, iż działania Czytelni i Kawiarni Avion wpisują się w ramy konceptualne dialogu międzykulturowego wymienione w Białej Księdze w sprawie dialogu międzynarodowego „Żyć wspólnie jako równi w godności”, takie jak „tworzenie przestrzeni dla dialogu międzykulturowego”, „uczenie i nauczanie kompetencji międzykulturowych” (Rabczuk, 2015, s. 31-32), przyczyniają się do integracji obu Cieszynów i zróżnicowanych narodowościowo społeczeństw je zamieszkujących.

 • Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski

  Author: Andrzej Wawrzusiszyn
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7587-136X
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 45-65
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223303
  PDF: npw/33/npw3303.pdf

  The migration crisis on the Polish-Belarusian border and its influence on the safety of Poland

  Poland is under controlled migratory pressure on the border with Belarus. The influx of third-country nationals is supported by Belarusian state services. These activities are hybrid in their nature, and their aim is to destabilize the situation in Poland and the European Union. Although Poland has taken adequate measures to protect and defend its border, these events are a test of the effectiveness and efficiency of the functioning of the state security system. The purpose of this considerations is to present the events taking place on the PolishBelarusian border and their impact on the security of our state. In the methodological aspect, media and press reports, analysis of source materials and observation of the development of the situation were used. The result of the above is the fact that the migration crisis has not ended and continues to generate serious threats to Poland.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart