Bośnia i Hercegowina

 • Podstawy prawne systemu bezpieczeństwa w Bośni i Hercegowinie

  Author: Krzysztof Krysieniel
  E-mail: zabakrycha@op.pl
  Institution: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 129-148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.02.07
  PDF: ppk/24/ppk2407.pdf

  The article is an attempt to present and analyze the legal basis of the security system in Bosnia and Herzegovina. There are presented both its origin and subsequent evolution, which was mostly shaped by a direct pressure from the representatives of the international community. The article describes the roles played by the various organs of state power, with particular emphasis on the three-person Presidency of Bosnia and Herzegovina, the Council of Ministers and the Parliament. Moreover, there is a description of the legal framework for functioning of the military and selected police forces.

 • Instytucja Wysokiego Przedstawiciela ONZ w strukturach państwowych Bośni i Hercegowiny – ujęcie ilościowe

  Author: Mariusz Tomaszuk
  E-mail: tomaszuk.m@gmail.com
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4669-9745
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 283-298
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.16
  PDF: ppk/53/ppk5316.pdf

  The aim of this article is to analyze the position of the UN High Representative within the state structures of Bosnia and Herzegovina in terms of quantity. This institution is so unique that its character and functioning have been the subject of many discussions. The article analyzes activities of the High Representative since establishment and on this basis conclusions were drawn regarding the present and future of this institution. Main trends in the evaluation of the High Representative’s activities altogether were also mentioned with proposed ways of modification of this institution in directions that eliminate allegations about the lack of democracy or constitutionality of this body. This article not only fills the niche in the subject matter, but updates the research conducted so far regarding to the field of the High Representative’s activity.

 • Izby drugie parlamentu państw byłej Jugosławii

  Author: Magdalena Maksymiuk
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 7-19
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.01
  PDF: apsp/66/apsp6601.pdf

  Niniejsza praca jest prezentacją drugich izb parlamentu w krajach byłej Jugosławii, jakimi są Słowenia oraz Bośnia i Hercegowina. Jako jedyne w regionie zdecydowały się one na przyjęcie bikameralnego porządku w ramach władzy ustawodawczej. Pomimo bliskości geograficznej i wspólnej historii ustrojodawcy obu państw postanowili przyjąć znacząco inny, oryginalny kształt porównywanych do siebie ciał ustawodawczych, wyróżniających się na skalę światową. Co więcej, każda z nich została obdarzona różnymi kompetencjami, z czego wynika pozycja wobec pierwszej izby parlamentu, a także pozostałych organów władzy państwowej. Artykuł ten stanowi więc przekrój i pogłębioną charakterystykę polityczno- prawną Izby Narodów Bośni i Hercegowiny oraz Rady Państwa Słowenii, a także zawiera propozycje zmian systemowych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart