branding narodowy

 • Sports Exchange as a Tool of Shaping State’s Image: The Case of China

  Author: Michał Marcin Kobierecki
  Institution: University of Łódź
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 109-120
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.08
  PDF: apsp/59/apsp5908.pdf

  China is a country that employs a number of tools in order to shape its positive international perception. Sport plays an important role in this area. The aim of the research is to investigate the issue of sports exchanges and their role in shaping international image of China. The analysis is an empirical case study and is aimed at answering a research question concerning how sports exchanges may be used in order to shape a desired international image of a country. According to the main hypothesis to be tested in the article, through sports exchanges China managed to make a swift from the old, unidirectional sports diplomacy, to a more dialogue-oriented, reciprocal form.

 • Branding narodowy – co to jest? Uwagi do toczącej się dyskusji

  Author: Anna Quirin
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 78–96
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.05
  PDF: apsp/49/apsp4905.pdf

  Artykuł stanowi krytyczny przegląd podejść teoretycznych do fenomenu brandingu narodowego. Rozważania otwiera omówienie idei przewodniej oraz podstawowych założeń, na których opiera się branding narodowy, wraz z próbą odpowiedzi na pytanie o przyczyny jego aktualnej popularności. Następnie są prezentowane dominujące podejścia teoretyczne oraz omawiane najważniejsze definicje. Celem nadrzędnym poniższego artykułu jest sprawdzenie, czy można mówić o jednej, spójnej, powszechnie akceptowanej koncepcji brandingu narodowego. Autorka artykułu konkluduje, że raczej mamy do czynienia z wieloma odmiennymi koncepcjami, które łączą wspólne elementy.

 • Sweden’s Image Policy in the Times of Refugee Crisis

  Author: Anna Kobierecka
  Institution: University of Łódź
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 187-202
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.11
  PDF: apsp/64/apsp6411.pdf

  Sweden has a substantially long tradition of conducting an image policy using both public diplomacy and nation branding. The refugee crisis is a significant challenge for maintaining a strong nation brand and positive perceptions of this country, mostly owing to contradictions between the declared values of Sweden’s image and nation brand and the real steps undertaken by the government to limit refugee immigration. The aim of this article is to discover potential correlation between the refugee crisis and changes within Sweden’s image and the strategy for promoting the country abroad, as well as Sweden’s methods and forms of international communication.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart