brytyjski system partyjny

 • Partia polityczna w porządku prawnym Wielkiej Brytanii

  Author: Dagmara Suberlak
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 41-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.65.03
  PDF: apsp/65/apsp6503.pdf

  Artykuł dotyczy procesu tworzenia systemu partyjnego w Wielkiej Brytanii. Występowanie odmiennego funkcjonowania partii politycznej Wielkiej Brytanii ma związek z prawem stanowionym. Artykuł dotyczy: procesu instytucjonalizacji partii politycznych, funkcji partii politycznych w Wielkiej Brytanii na podstawie ustaw: ustawy o rejestracji partii politycznej 1998 (Registration of Political Parties Act 1998), ustawy o partiach politycznych, wyborach i referendach 2000 (Political Parties, Elections and Referedum Act 2000), ustawy o partiach politycznych i wyborach z 2009 (Political Parties and Elections Act 2009) i ustawy o systemie wyborczym w wyborach parlamentarnych oraz o okręgach wyborczych (Parliamentary Voting System and Constituencies Act 2011). Zwrócono uwagę na system normatywny instytucji rządu większościowego w koncepcji partii politycznych i reform konstytucyjnych rządu. Przedmiotem zainteresowania stał się system dwupartyjny Wielkiej Brytanii i rola organów państwowych. W artykule dostrzeżono różne prawne, jak i praktyczne skutki reform konstytucyjnych w systemie parlamentarno-gabinetowym.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart