budżet partycypacyjny

 • Local governance na przykładzie budżetu obywatelskiego miasta Katowice

  Author: Robert Radek
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 139-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.09
  PDF: apsp/58/apsp5809.pdf

  Local governence jako mechanizm współrządzenia w samorządzie terytorialnym może stać się skutecznym narzędziem wspierającym efektywność i jakość procesów decyzyjnych. Za jego jedną z form może być uznany budżet obywatelski (partycypacyjny), który od kilku lat jest wdrażany w Polsce. Celem artykułu jest przeanalizowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Katowice pod kątem wpływu, jaki ma on na podnoszenie efektywności zarządzania gminą. Czy dzięki jego zastosowaniu rozwija się świadomość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. W artykule przedstawiono oprócz danych ogólnodostępnych wyniki badań własnych autora, przeprowadzanych w jednej z dzielnic miasta.

 • Nowe formy demokracji bezpośredniej w systemie prawa polskiego

  Author: Jarosław Skowyra
  E-mail: jarek.skowyra@gmail.com
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 109-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.07
  PDF: ppk/32/ppk3207.pdf

  Niniejszy artykuł przedstawia zagadnienie dotyczące obecności nowych form demokracji bezpośredniej w systemie prawa polskiego. Autor przybliża konstytucyjną instytucję demokracji bezpośredniej, aby następnie przejść do przedstawienia i analizy nowych form demokracji obywatelskiej. Zdaniem autora, dotychczasowa literatura związana z zagadnieniem demokracji bezpośredniej skupia się na analizie jej tradycyjnych form, takich jak referendum czy też obywatelska inicjatywa ustawodawcza. Zauważyć można natomiast brak pozycji, która w całej swojej zawartości odnosiłaby się do zagadnienia związanego z obecnością nowych form demokracji bezpośredniej w systemie prawa polskiego. Toteż celem publikacji jest wypełnienie zarysowanej luki. Z uwagi na ograniczenie przedmiotu rozważań do systemu prawa polskiego, w tekście nie zostaną poruszone okoliczności związane z rozwojem pozakonstytucyjnych form demokracji bezpośredniej w obcych systemach prawnych.

 • Budżet obywatelski instrumentem rozwoju kapitału społecznego

  Author: Mateusz Radziszewski
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 131–154
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.08
  PDF: apsp/51/apsp5108.pdf

  Artykuł jest analizą roli budżetu partycypacyjnego w procesie partycypacji społecznej. Przedstawione trzy modele jego funkcjonowania prezentują różny ich wpływ na jakość kapitału społecznego, czyli cechy społeczeństwa objawiające się wysokim poziomem zaufania, współpracy oraz więzi społecznych między obywatelami. W celu przeprowadzenia analizy zostanie zastosowana koncepcja kapitału społecznego i wspólnot obywatelskich Roberta Putnama.

 • Participatory Budgeting in Madrid - Introduction to the Subject Matter

  Author: Paulina Glejt-Uziębło
  E-mail: paulina.glejt-uzieblo@ug.edu.pl
  Institution: University of Gdansk
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6482-5253
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 141-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.06.11
  PDF: ppk/64/ppk6411.pdf

  This article synthetically describes the functioning of participatory budgeting in Madrid. It points out both the origins of this tool of semi-direct democracy and its current form. It addresses normative, systemic, and social issues. The text also contains an evaluation of the solutions adopted in the Spanish capital.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart