bullying

 • Retrospektywne spojrzenie na przemoc rówieśniczą w szkole

  Author: Aleksandra Tłuściak-Deliowska
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 11-32
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2016.03.01
  PDF: kie/113/kie11301.pdf

  Research on bullying in schools (1) are taken mainly in the quantitative methodology and (2) are conducted mainly on the regular basis in order to diagnose the phenomenon, evaluating its size and severity, as well as its determinants. The main aim of article is to present results of retrospective study on the experience of peer violence (e.g. the bully, bullied and bystander) at school (primary, middle and high school), with a particular focus on written statements of respondents. The data source was autobiographical memory of young adults. The study was conducted in the current academic year 2014/2015 among pedagogy students of the specialties of teacher education. As a result, the retrospective qualitative data about school experience of young adults were collected. Accept descriptions revealed a variety of personal experiences of respondents associated with peer violence at school, mainly from the perspective of its bystanders and victims. Data also provide a unique account of how adults view and perceived their school experiences.

 • Świadek wykluczenia w sytuacji bullyingu. Predyktory interwencji

  Author: Karolina Walczak-Człapińska
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 142-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.01.09
  PDF: kie/123/kie12309.pdf

  Świadek bullyingu odgrywa istotną rolę w procesie dręczenia. W badaniach naukowych coraz częściej można zauważyć, że nie koncentrują się one jedynie na diadzie uczestników dręczenia - sprawcach i ofiarach, a włączają w cały proces również świadków. Obserwatorzy przez swoje działania mogą przyczyniać się do wykluczenia ofiar z grupy rówieśników bądź przez jawne lub niejawne sprzeciwianie się bullyingowi powodować ponowne włączanie ofiar do społeczności szkolnej. Artykuł odwołuje się do badań własnych, które dotyczą przeszłych doświadczeń świadków w sytuacji dręczenia rówieśniczego, uwzględniając znaczenie podejmowanych przez nich interwencji w sytuacji wykluczania uczniów z grupy rówieśniczej. Materiał badawczy stanowią wywiady pogłębione przeprowadzone z 23 studentami różnych kierunków studiów, w przedziale wiekowym 20-41 lat. Odnosiły się one do przeszłych doświadczeń z czasów szkolnych w roli świadka dręczenia. Jako cel badań uczyniono identyfikację czynników motywujących do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacji dręczenia rówieśniczego.

 • Monitoring Elementary School Teachers’ Approaches to Handling Bullying Among Students

  Author: Michal Novocký
  Institution: Pavol Jozef Šafárik University in Košice
  Author: Mário Dulovics
  Institution: Matej Bel University in Banská Bystrica
  Author: Štefan Petrík
  Institution: Methodological and Pedagogical Centre
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 213-223
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.65.3.17
  PDF: tner/202103/tner6517.pdf

  The aim of the study was to map teachers’ preferred approaches to handling bullying among students. The scaled Handling Bullying Questionnaire (Bauman et al., 2008) was used. The structure of the research tool was determined using exploratory factor analysis indicating the existence of 5 dimensions. The good fit of the model to the actual data was verified using confirmatory factor analysis returning very good values of the good fit indices (CFI, TLI, RMSEA, SRMR, GFI). 696 teachers of the elementary school second level participated in the research. Their mean age was 46.53 years (SD = 9.34) and the mean length of their experience was 21.10 years (SD = 10.44). Male teachers scored statistically significantly higher on the dimension „Disciplining the bully“; teachers who had obtained their qualification through a supplementary pedagogical study scored statistically significantly lower on the dimension „Ignoring the incident“ and higher on the dimensions „Enlisting other adults“ and „Disciplining the bully“; class teachers scored statistically significantly higher on the dimension „Working with the bully“; teachers having received anti-bullying training within their continuing education scored statistically significantly higher on the dimensions „Working with the bully“ and „Enlisting other adults“; teachers with functions aimed at sorting out students’ problem behaviour scored the lowest on the dimension „Ignoring the incident“. Neglectful and weak effects were identified of the differences in resulting values. Also, a weak direct dependence appeared between working with the bully as the preferred approach and the length of teachers’ experience.

 • Moral Disengagement from Bullying: The Effects of Gender and Classroom

  Author: Lenka Kollerová
  Institution: Academy of Sciences of the Czech Republic
  Author: Pavlína Janošová
  Institution: Academy of Sciences of the Czech Republic
  Author: Pavel Říčan
  Institution: Academy of Sciences of the Czech Republic
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 280-291
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.37.3.22
  PDF: tner/201403/tner3722.pdf

  We examined the effects of gender and classroom membership on moral disengagement-cognitive justifications of detrimental conduct. Sixth-graders aged 11 to 13 years (N = 273) participated in the study. Bullying was registered using the Olweus Bully/Victim Questionnaire and moral disengagement was measured on a 14-item scale designed for this study. The study showed that moral disengagement related to bullying and varied as a function of gender, which supports the relevance of considering gender in moral education anti-bullying programs. Next, the study revealed significant differences in moral disengagement between classrooms. This finding points to the need to elucidate associations between moral disengagement and classroom characteristics.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart