Bydgoszcz

 • PPSY Bydgoszcz Seminar "Local Government: Experiences, Challenges & Models" (May 15, 2018)

  The Polish Political Science Yearbook, WSB University in Bydgoszcz and Center for Local Government Studies in Bydgoszcz invite all scholars, researchers and professionals to participate in the PPSY Bydgoszcz International Seminar "Local Government: Experiences, Challenges & Models" which takes place in Bydgoszcz (Poland) on May 8, 2018. The conference supports a special section of the current Volume 47 of 2018 of the journal and its objective is to discuss challenges of security and stability in Central Europe and to present current advancements in regional security studies.

  Deadline for application: April 25, 2018, with the Online Form.

  Join us on the Facebook: PPSY Bydgoszcz Seminar "Local Government"

 • System więziennictwa w latach 1945–1958. Analiza na przykładzie funkcjonowania Wojewódzkiego Więzienia Karno-Śledczego w Bydgoszczy

  Author: Artur Ptaszyński
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5395-8173
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 193-210
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/siip202009
  PDF: siip/19/siip1909.pdf

  Tematem artykułu jest system więziennictwa w Polsce Ludowej, funkcjonujący w latach 1945–1958. Celem artykułu jest udokumentowanie i analiza funkcjonowania systemu więziennictwa w tym okresie na przykładzie Wojewódzkiego Więzienia Karno-Śledczego w Bydgoszczy. Realizując cel pracy autor sformułował hipotezę badawczą, zgodnie z którą rozbudowa i funkcjonowanie powojennego systemu więziennictwa przyczyniły się do zaostrzenia i rozbudowy systemu represji wobec skazanych. W celu weryfikacji hipotezy zastosowano metody badawcze oparte na analizie dokumentów archiwalnych i danych statystycznych.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart