Carroll Quigley

 • Reflections around the theory of Western civilization by Carroll Quigley

  Author: Alfred Skorupka
  Institution: Politechnika Śląska
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 111-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201808
  PDF: cip/16/cip1608.pdf

  W artykule przedstawiono teorię cywilizacji zachodniej – amerykańskiego uczonego Carrolla Quigleya (1910–1977). W konkluzjach pracy autor poddaje krytyce niektóre z ustaleń Quigleya, a także formułuje własną teorię na temat przyszłości Zachodu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart