catholic church

 • The Catholic Church in Poland as an Entity Influencing Parliamentary Elections (1989–2010)

  Various aspects of the term Catholic Church can be considered: theological, sociological, legal or politological. For the purpose of this article the defi nition of the Church as formulated by political science will be essential, although in this discipline various connotations exist. The Church is referred to as a denomination, religious community, an interest group or a political entity. Among authors writing about the Church as a denomination are Wolfgang Ernst Böckenförde and Heindrun Abromeit. Both of them focus on the spiritual-religious aspect of Church activities, at the same time emphasizing that political activity is not the principal aim of the Church. Broader theories of Church activities as an interest group are presented by Carolyn M. Warner and Dietrich Hierlemann. Classifying the Catholic Church as an interest group C.M. Warner claims that this institution makes eff orts to get preferential treatment by political authorities, and its goal is to gain certain resources from the economic and political systems. The Church attempts to lobby democratic governments through political parties and other means, as it intends to have an infl uence on the educational system, impose its moral values on society through legislation, or retain certain tax reliefs. The Church tries to provide its members with certain collective goods (such as answers to moral and philosophical dilemmas), affiliation-based (e.g. cult site), or individual incentives (e.g. sacraments). The Catholic Church, therefore, in addition to an organized religion, can be referred to as an untypical interest group D. Hierlemann similarly states that the Church acts as a representative of interests and a lobbyist that attempts to make infl uential contacts, establish good relations with decision makers and play for resources. The Church acting in the secular sphere is subject to the same priciples as other associations (Verbände). This entity tries to promote its interests in the political process. In reference to theories describing the functioning of associations in the lay-political area we can examine the activities of the Church within the political system. From this perspective D. Hierlemann analyzes various forms of lobbying done by the Catholic Church in Poland.

 • Kościół katolicki w Polsce jako podmiot oddziałujący na system polityczny. Casus regulacji prawnych o zapłodnieniu pozaustrojowym in vitro

  Celem artykułu jest określenie oddziaływania Kościoła katolickiego na system polityczny w Polsce odwołanie się do case study – form sprzeciwu Kościoła wobec legalizacji metody zapłodnienia pozaustrojowego in vitro. W nauce o polityce Kościół jest określany jako organizacja wyznaniowa, grupa interesu, aktor polityczny. Autor definiuje Kościół (jako) podmiot, który oddziałuje na system polityczny i jego otoczenie w formie bezpośredniej, pośredniej i sankcji moralnych. Biskupi katoliccy sprzeciwiali się regulacji in vitro, ingerując między innymi w przebieg procesu legislacyjnego. Świadczy to o doniosłym wpływie Kościoła w Polsce na sferę publiczną.

 • Pedofilia w Kościele katolickim za pontyfikatów Benedykta XVI i papieża Franciszka

  Pedophilia in the Catholic Church during the pontificates of Benedict XVI and Pope Francis

  One of the main internal social problems with which the institution of the Catholic Church struggles over the last two pontificates is the occurrence of pedophilia in its ranks. The article analyzes the difference in the approach to the problem over the last two pontificates, and the studied scale of the phenomenon and the territorial scope allow undoubtedly giving this practice a global character. Based on the analyzes of pontificates, the picture of the problem of pedophilia in the Church clearly emerges as a legacy after many years of policy of covering this type of sexual abuse by church leaders. The disclosure of cases of sexual abuse committed by ministers in individual countries was the direct cause of the crisis of the local universal Churches during the pontificate of Benedict XVI and Pope Francis.

 • Rewolucja francuska wobec Kościoła katolickiego w okresie Dyrektoriatu (1795–1799)

  Artykuł przedstawia i analizuje nastawienie i działania prawne kolejnych władz francuskich wobec Kościoła katolickiego w okresie rządów Dyrektoriatu (1795–1799).

 • Relacje państwo–Kościół na przełomie XX i XXI wieku. Przypadek Polski

  Problemy wiary i religii państwa świeckiego, ich wzajemnych relacji są w czasach chwiejącego się świata1 bardzo istotne i nie do przecenienia.
  Należy szukać odpowiedzi jak pogodzić renesans religijności ze wzmożonym sekularyzmem w różnych krajach. Mówimy również o postsekularyzmie. Te ważkie zagadnienia determinują podziały polityczne w Polsce. Bez wspólnego dialogu, dążenia do konsensusu, odrzucenia fundamentalności możemy jako wspólnota polska przestać istnieć.
  Grozi nam przejście od utopii do dystopii. Wszystko zależy od tego jak reagować na te wyzwania będą państwo i Kościół katolicki. Należy również odrzucić wszelkie fobie i nacjonalizm z szowinizmem narodowym.

 • Alternative diplomacy and the political role of clerical elites: The Roman Catholic Church as an ideological counterforce in interwar Banat

  In interwar Romania, non-political institutions played a decisive role in the process of containing the expansion of totalitarian ideologies. The two major colliding ideological forces, National Socialism and Communism, rapidly reshaped the European sociopolitical profile after World War I and caused an unprecedented long-term deterioration of various intergovernmental relations. The Banat region was systematically exposed to external ideological factors due to the fact that its heterogeneous ethno-cultural profile allowed a rapid proliferation of political ideas and programs.

 • NUNCJATURA APOSTOLSKA BEZ NUNCJUSZA W CZECHOSŁOWACJI OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

  The study deals with the period of the First Czechoslovak Republic (19181938), when the Apostolic Nunciature in Prague was vacant and represented only by chargé d‘affaires, who were in charge of the Vatican embassy. It goes into the details of the events of 1925-1928 and 1934-1935 to explain the reasons, specific situations and consequeces of the absence of the Apostolic Nuncios.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.