center

 • Benjamin Netanyahu’s Long Premiership and the Rise of the New Political Center: Is there a Qualitative Change in the Israeli Party System?

  Author: Artur Skorek
  Institution: Jagiellonian University in Kraków (Poland)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 201–214
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018203
  PDF: ppsy/47-2/ppsy2018203.pdf

  Israel’s party system has been characterized by the bipolar rivalry between the left-wing and right-wing blocks since the late 1970s. In recent years we could have seen at least two trends that seem to diverge from this model. For the last 9 years, the Likud party has formed three successive governments which have made Benjamin Netanyahu the longest continuously serving prime minister in the history of Israel. Another new occurrence is the preservation of a significant representation of the centre parties for four Knesset terms in the row. The aim of the paper is to verify whether Israel’s party system has departed from the two-blocs bipolar model. Based on the empirical data (election results, government formation, party’s political platforms) it examines whether the parties’ rivalry in the years 2009–2018 differed qualitatively from the previous period. To answer this question the paper investigates three hypotheses. First – Likud has become a dominant party in Israel. Second – a dominant and stable Israeli right-wing parties’ bloc has formed. Third – an enduring and relevant centre sector has emerged in Israel’s party system.

 • Bukowina rumuńska jako centrum i peryferie – wyzwania i szanse. Perspektywa polska

  Author: Maciej Szczurowski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3954-5772
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 28-39
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202003
  PDF: cip/18/cip1803.pdf

  Koncepcja centrum i peryferii dotyczy opisu wybranego fragmentu otaczającej rzeczywistości za pomocą modelu asymetrycznych stosunków przestrzennych zachodzących w różnych sferach życia: społecznej, gospodarczej, politycznej, militarnej, kulturowej i innych – charakteryzujących zależność obszarów peryferyjnych od dominującego centrum. Bukowina bez wątpienia spełnia kryteria centrum w kwestii koncentracji życia społeczno-kulturowego mniejszości polskiej w Rumunii. Kolejny atrybut „polskiej” Bukowiny jako przyszłego centrum to rozwój na terenie regionu zróżnicowanej, w tym wysoce specjalistycznej, infrastruktury usługowej, głównie o charakterze turystyczno-hotelarskim. Jest wreszcie Bukowina miejscem koncentracji części polskiego dziedzictwa kulturowego. Z drugiej strony Bukowina to peryferie, głównie w ujęciu geograficzno-politycznym i administracyjnym. Jednak kresowość tego regionu skutkuje szczególnymi cechami miejscowej mniejszości polskiej, charakterystycznymi dla tego typu społeczności.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart