cinema

 • History of film education in Poland - an outline

  Author: Marek Sokołowski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 65-74
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2015.41.3.05
  PDF: tner/201503/tner20150305.pdf

  The paper offers a review of Polish discussions on the educational aspects of film. While initially many authors were quite sceptical of film, then viewed primarily as a form of cheap entertainment for the masses, they subsequently started exploring the possibilities for using film in education. The paper discusses the views of early pioneers, such as Matuszewski and Irzykowski, up until more recent developments (such as the New Horizons Association), emphasizing the Polish contribution to the history of film and media education.

 • O skutkach nadmiernej eksploracji stylistyki - „Zerwany kłos”

  Author: Marcin Szewczyk
  E-mail: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  Institution: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3699-5559
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 163-182
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.12
  PDF: kie/125/kie12512.pdf

  Celem analizy Zerwanego kłosa jest zbadanie jego wartości. Badanie to wyróżnia dwa możliwe sposoby oceny filmu. Pierwszy sposób dotyczy jakości filmu jako wyrazu działania estetycznego. Wiąże się ono z traktowaniem filmu jako sztuki. W tym zakresie decydujące znaczenie mają kwestie formalne i umiejętność wykorzystania przez twórców stylistyki filmowej oraz skonstruowania spójnej opowieści. Drugie sposób wiąże się z gatunkowym przyporządkowaniem tego filmu. W kinie religijnym (hagiografia) najważniejsza może być przekazywana idea, choć jednocześnie można zachować zasady konstrukcji znaczeń w filmie. Ogólną ramą metodologiczną są trzy aspekty dyskursu van Dijka. Na poziomie szczegółowym wykorzystane jest klasyczne podejście do języka i stylistyki filmu, podejście neoformalistów amerykańskich oraz koncepcji stylu zerowego. Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują na niską wartość filmu z punktu widzenia sztuki filmowej i wysoką wartość w zakresie realizacji celów gatunkowych (tu: ideologicznych). Negatywna ocena wynika z nadmiaru wykorzystania przez młodych twórców możliwości technicznych i warsztatowego (zbyt licznego) stosowania formalnych rozwiązań możliwych w ramach stylistyki filmowej. Pozytywne wniosek w zakresie realizacji zakładanego celu wiąże się ze skutecznością dotarcia do zdefiniowanego przez producenta odbiorcy, tak pod względem ich liczby, jak i w zakresie przekazanych idei, zgodnych z ich światopoglądem. Pomimo deklaracji twórców o rzetelnym odtworzeniu rzeczywistości życia błogosławionej Karoliny Kózkówny, konieczność przekazu zaplanowanych koncepcji wprowadziła kreacyjne wątki treściowe, wpływając na realność przedstawianej historii i wprowadzając problemy ze spójną i sprawną rekonstrukcja fabuły. Rozszerzyło to zakres promowanych wartości poza te związane z życiem głównej bohaterki filmu, odnosząc je do współczesnego polskiego dyskursu politycznego i społecznego.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart