communist regime

 • Ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX w okresie pierwszych miesięcy „karnawału Solidarności” (sierpień–grudzień 1980)

  Author: Tomasz Sikorski
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 99–136
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.06
  PDF: apsp/54/apsp5406.pdf

  W prezentowanym artykule omówiona została ewolucja ideowo-polityczna Stowarzyszenia PAX w pierwszych miesiącach tzw. „festiwalu Solidarności” (sierpień–grudzień 1980). Przedstawiono podstawowe założenia ideologii i programu ruchu katolików postępowych w okresie, gdy kierował nim nieprzerwanie do zakończenia II wojny światowej Bolesław Piasecki, i ich rewizję po jego śmierci. Skoncentrowano się zwłaszcza na lansowanych przez stowarzyszenie koncepcjach „socjalizmu całego narodu”, samorządności, demokratyzacji, poszerzenia „bazy rządzenia”, wypracowania płaszczyzn do porozumienia narodowego (od Ruchu Porozumienia Narodowego do Wielkiej Koalicji). Analizie poddano również relacje pomiędzy PAX a niezależnymi związkami zawodowymi (NSZZ „Solidarność) oraz aparatem partyjno-rządowym. W programie PAX „Solidarność” nie była typowym związkiem zawodowym, ale społecznym (ogólnonarodowym) ruchem rewindykacji praw obywatelskich, dlatego przewidywano, że powinien on uczestniczyć jako podmiot w podejmowaniu decyzji państwowych, tworząc nową „oś pionową” struktur państwowych. W okresie „festiwali Solidarności” z niezależnymi związkami zawodowymi związało się wielu członków PAX. Stowarzyszenie włączyło się czynnie w pomoc przy zakładaniu struktur związkowych.

 • Vinctis non victis. Wybrane implikacje zbrodni katyńskiej z 1940 r. Przeszłość i współczesność

  Author: Paweł Glugla
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5940-9105
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 101-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm20200408
  PDF: ksm/28/ksm2808.pdf

  In the spring of 1940, the Soviets massacred thousands of Polish officers who were in Soviet camps, and buried them in mass graves in Katyn. In 1943 Nazi Germany officially informed the world about this massacre. The communists ruthlessly tried to blame the Germans. Polish representatives went to Katyn. They were eyewitnesses to the discovery of the truth about the mass murder. Each of the Polish delegates was then harassed by the security apparatus. The lie promoted by the communist regime for half a century was only revealed in 1989. Families of the murdered officers were also victims for decades. With the breakup of the Soviet Union and the wave of perestroika (restructuring) in 1990, on the next anniversary of the crime the Soviet press agency reported for the first time in history that the Soviet NKVD was responsible for the murder of these Polish officers. The Katyn massacre was, and is, intertwined with politics.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart