Conflict Resolution

 • A New Method to Calculate Power of International Actors

  Author: Abdullah Metin Durmuş
  Institution: Başkent University (Turkey)
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 11-35
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019101
  PDF: ppsy/48-1/ppsy2019101.pdf

  This article is based on the idea that it is necessary to develop a quantitative method to calculate power of international actors, which will enable scholars to analyse international conflicts. The Global Potential Power Distribution Chart, which is calculated based on three main characteristics of international actors, namely population, territory and economic power, shows “potential power of states and international organisations”. It may be called “Durmuş Scale of Power (DSoP)”. The chart is a comprehensive indicator with considerable accuracy and 100 % objectivity. In this article, potential powers of international actors have been calculated for years 1987, 2004 and 2015, which gives a clear overview of the potential power distribution (balance of power) of the World regarding states and as well as international organisations. Potential military powers of some states and international organisation in year 2015 have also been calculated. This research proves by means of a contemporary approach applied and a quantitative method developed that, the World is multipolar since 2004, and China is, potentially, the most powerful state of the World since 2015. The method introduced in this article were sufficient enough to explain the effects of the enlargement of NATO and EU, EU after BREXIT, reform of the Security Council of the United Nations and instrumental enough to provide a peaceful understanding for the self-determination issue of Kosova. There are three conclusions to this research: 1) The method “Durmuş Scale of Power” is calculated is reliable because everybody with a scientific calculator or a computer can easily calculate potential power of a state provided that he or she has reliable data for territory, population and GDP. 2) “Global Potential Power Distribution Chart” is a comprehensive Chart which shows “balance of power” at a specific year. It enables us to compare power of states and international organisations in different years. 3) It is convenient to use “Durmuş Scale of Power” while analysing issues of international relations.

 • Przemoc ustanawiająca prawo i podtrzymująca prawo a wolne od przemocy środki („czyste środki”) rozwiązywania konfliktów między jednostkami i w polityce – w świetle teorii Waltera Benjamina

  Author: Joanna Stepaniuk
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4724-7687
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 179-190
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202110
  PDF: cip/19/cip1910.pdf

  Problematyka tekstu konkluduje wokół zagadnienia przemocy, którego źródła należy dopatrywać się w tekście „Przyczynek do krytyki przemocy” autorstwa Waltera Benjamina. Przedmiotem refleksji są różne formy przemocy ustanawiającej prawo, jak i przemocy podtrzymującej prawo, a także ich związku z wolnymi od przemocy środkami, a więc „czystymi środkami”. Takie podejście pozwala na krytyczną analizę zależności istniejącej między jednostką (człowiekiem), a funkcjonowaniem instytucji (państwa, władzy) opartej na określonych regulacjach prawnych. Tekst zachęca do zastanowienia się nad tym: czy przemoc rozumiana jako zasadna może być moralna? i czy wszelka przemoc jest środkiem do sprawiedliwego czy też niesprawiedliwego celu? Wydaje się, że część końcowa tekstu poprzez różnicowanie rodzajów przemocy, dzieląc ją na boską, mityczną, wychowawczą, pozwala odpowiedzieć na te dwa kluczowe, przedstawione wcześniej pytania.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart