Constitution of Poland

 • Konstitucii Respubliki Polshi glazami uzbekskogo jurista

  Author: Akmal Saidov
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 15-42
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014101
  PDF: npw/06/npw2014101.pdf

  The article is devoted to the historical evolution and modern development trends of the Constitution of Poland. It provides the general characteristics of formation and development of the Republic of Poland. It is emphasized that Poland is the earliest explorer of the European constitutionalism. Since 1791 in the constitutional history of Poland were approved the nine constitutional documents. In addition, consideration is given to such historical constitutions as the Constitution of May 3, 1791, the Grodno Constitution of November 23, 1793, the Lower Constitution of February 20, 1919, the March Constitution of 1921, the Constitution of 1935, the Constitution of the Peoples’ Republic of Poland of 1952, the Constitution of 1976, the present Constitution of 1997. The article reveals the main features of the present Constitution and characterizes contemporary constitutional system of Poland.

 • Przesłanki wywłaszczenia w świetle norm konstytucyjnych

  Author: Paweł Śmiałek
  E-mail: smialekolsztyn@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6185-3451
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 261-280
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.15
  PDF: ppk/45/ppk4515.pdf

  Wywłaszczenie jest jednym z najbardziej dolegliwych środków, jakie organy administracji publicznej mogą zastosować wobec obywatela. Jego skutkiem jest pozbawienie własności, podstawowego prawa ekonomicznego, gwarantowanego Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Z drugiej strony, jest to instytucja obowiązująca w większości systemów prawnych i trudno jest wyobrazić sobie sprawne działania państwa bez możliwości stosowania instytucji wywłaszczenia. W związku z tym została unormowana w Konstytucji RP i prawie międzynarodowym. Jako że regulacje te mają charakter ogólny i wymagają ustawowego uregulowania, to można postawić pytanie, czy ustawodawca prawidłowo implementował normy konstytucyjne kształtując instytucję wywłaszczenia na poziomie ustawowym. Stanowione normy powinny być zgodne nie tylko z art. 21 ust. 2, ale także z art. 2, art. 31 ust. 3, art. 64 ust. 2 i 3 Konstytucji RP. Wynikające z tych norm konstytucyjnych zasady ochrony praw nabytych, zaufania obywateli do państwa, proporcjonalności, przyzwoitej legislacji a także przepisy regulujące materię wywłaszczenia, wskazują na normatywne granice ingerencji władz publicznych w prawa majątkowe jednostki.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart