Constitution of Ukraine

 • Odpowiedzialność konstytucyjna prezydenta Ukrainy

  Author: Marcin Gołębiowski
  E-mail: golebiowski.marcin@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 205-224
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.12
  PDF: ppk/44/ppk4412.pdf

  Tematyka artykułu oscyluje wokół zagadnień związanych z zasadami ponoszenia odpowiedzialności konstytucyjnej przez prezydenta Ukrainy. Na gruncie prawa ukraińskiego zakres odpowiedzialności wyznacza prawno-ustrojową pozycję prezydenta Ukrainy, który na podstawie przepisów Konstytucji z 26 czerwca 1996 r. może być złożony z urzędu w trybie procedury impeachmentu. W artykule przeprowadzono analizę stanowisk doktryny prawniczej dotyczących zakresu pojęciowego „odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy” oraz dokonano próby zdefiniowania odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta Ukrainy w świetle postanowień Konstytucji Ukrainy oraz wykładni legalnej dokonanej przez Sąd Konstytucyjny Ukrainy. W artykule przedstawiono również poszczególne etapy procedury mającej na celu złożenie głowy państwa z urzędu, wskazano organy uprawnione do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania oraz podjęcia decyzji o odsunięciu z zajmowanego stanowiska prezydenta. Podjęto także próbę analizy skutków prawnych niekonstytucyjnego zwolnienia urzędu głowy państwa przez Wiktora Janukowycza. W wyniku przeprowadzonej analizy aktów prawnych skonstruowano wnioski de lege ferenda odnoszące się do kręgu podmiotów uprawnionych do inicjowania i przeprowadzania procedury impeachmentu.

 • The Political Context of the Amendments to the Constitution of Ukraine

  Author: Liana Hurska-Kowalczyk
  E-mail: liana.hurska-kowalczyk@usz.edu.pl
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6753-8989
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 573-582
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.46
  PDF: ppk/58/ppk5846.pdf

  The purpose of this article is to determine the political conditions of the amendments introduced to the Constitution of Ukraine regarding the modification of the form of rule: 1) to establish the motives of political subjects that aimed at introducing amendments to the Ukrainian Constitution; 2) to grasp the specific political situation in which the modification of the form of rule in Ukraine took place. The following thesis has been examined: 1) that it were the presidents Leonid Kuchma (1994-2005) and Viktor Yanukovych (2010-2014) who had particular aspirations to modify the semi-presidential form of rule introduced in 1996 in Ukraine; 2) that introducing amendments to the Constitution of Ukraine regarding the modification of the form of rule was the result of a political compromise made between the government and the opposition during the socio-political protest in 2004 (the so-called Orange Revolution) and the mass anti-government protest in 2014 (Euromaidan).

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart