coronavirus

 • US-China Rivalry in the Age of Coronavirus - Prospects

  Author: Kamila Rezmer-Płotka
  E-mail: kamila.rezmer@onet.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1458-5076
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 48-61
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020204
  PDF: so/18/so1804.pdf

  The China-US rivalry takes place on many areas. In this article, attention is focused primarily on the technological area that plays the largest role during the coronavirus pandemic (COVID-19). In addition, scientific and technical progress is crucial for maintaining an advantage over other countries. A useful concept for the analysis is the rivalry of the powers allows to answer the research question: what is the coronavirus pandemic (COVID-19), which is currently taking place in the world, potential to contribute to China’s predominance in the race of powers with the US? The study uses a qualitative analysis of available sources and focuses, among others, on the case of Wuhan, which became the focus of a pandemic. Modern technologies used in China, allowed to slow down the spread of the virus in a relatively short time. Result: Based on the analysis, it can be assumed that China has accelerated work on artificial intelligence, which may be one of the key factors for gaining a predominance over the US in the power rivalry.

 • Arabia Saudyjska: historie wybranych epidemii i prerogatywa królewska w walce z koronawirusem

  Author: Kamil Pietrasik
  E-mail: kamilpietrasik@interia.pl
  Institution: Towarzystwo Azji i Pacyfiku, Polska
  ORCID: https//orcid.org/0000-0002-8579-0659
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 62-76
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020205
  PDF: so/18/so1805.pdf

  Saudi Arabia: Stories of Selected Epidemics and Royal Prerogative in the Fight against Coronavirus

  In the text, the author presents shows a short history of epidemics that took place in Kingdom of Saudi Arabia, and also discusses political decisions and a possible fight with epidemic of coronavirus. After analyzing the most important sources and information on the topic of coronavirus, the author proposes a thesis that Saudi Arabia is ready for an epidemic of coronavirus diseases.

 • Hindu-Muslim Relations in Times of Coronavirus

  Author: Natalia Zajączkowska
  E-mail: natalia.zajaczkowska@uni.lodz.pl
  Institution: University of Lodz
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 77-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2020206
  PDF: so/18/so1806.pdf

  Hindu-Muslim Relations in Times of Coronavirus

  The history of Hindu-Muslim conflicts in India is century-long. Ever mounting hostility of Hindus has been the primary reason why Muslim minorities in India have fallen victim to the increasing levels of systemic violence. COVID-19 has undergone another dangerous mutation and took Islamophobia to the whole new level. Instead of uniting in the face of danger, we are observing the growing social divisions on the Hindu-Muslim line and the galloping increase in distrust between the two. Are Muslims terrorists who are engaged in jihād using the virus as a weapon? Such superficial judgement is not in the interest of anyone. Nuanced understanding of the novel witch-hunt against Muslims is essential before jumping to any hasty conclusion. The present study aims to explore the consequences of the pandemic for Muslim communities in India, as well as conspiracy theories such as corona jihād, bio jihād, love jihād or population jihād that began to flourish amid the coronavirus crisis.

 • New Challenges for the Right to Privacy During the COVID-19 Pandemic - The Outline of the Problem

  Author: Olga Hałub-Kowalczyk
  E-mail: olga.halub@uwr.edu.pl
  Institution: University of Wrocław
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2747-2625
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 421-430
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.31
  PDF: ppk/57/ppk5731.pdf

  At the beginning 2020, the vast majority of countries worldwide were forced to confront and face the SARS-CoV-2 pandemic. The rapid spread of this new disease resulted in radical changes in the basic principles of the functioning and organization of states and entire societies. The novel circumstances which both nation states and the international community are facing induce reflection on the need of redefining the right to privacy. This paper aims to answer, whether the current situation will lead to lasting changes in the way privacy is now perceived in Europe and what threats may be associated with the possible changes.

 • Possibility of Implementing the Concept of the Intermarium in the Context of Militant Democracy in Poland During and After the Coronavirus Pandemic

  Author: Kamila Rezmer-Płotka
  E-mail: kamila.rezmer@onet.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1458-5076
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 96-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020306
  PDF: ppsy/49-3/ppsy2020306.pdf

  Intermarium is one of the most important Polish geopolitical concepts. This article considers it within the category of militant democracy. It allows to explore the process of militant democracy, that is, introducing restrictions by legal means. Most restrictions have recently been introduced due to a coronavirus pandemic. Therefore, the article undertakes to examine the potential for implementation of the concept of the Intermarium during the pandemic and shortly after its end. The study uses a qualitative analysis of sources. Indicators relevant to the study of the process of militant democracy were distinguished based on the body of literature. Results: The traditional concept of the Intermarium erodes due to natural causes. Currently, Poland is more inclined to the concept of the Three Seas. In addition, in the face of the analysis that was carried out, it seems that in a pandemic situation we are observing the end of the paradigm of liberal democracy in this case.

 • The Impact of COVID-19: Rwanda’s case

  Author: Vicente C. Sinining
  Institution: Director African Health Development Organization in Kinshasa, Democratic Republic of the Congo (DRC)
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 22-27
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202002
  PDF: cip/18/cip1802.pdf

  The author describes the development of COVID-19 disease in Rwanda. He paid special attention to the measures taken by the government to minimize the spread of the virus. These measures, although key factors in the effective management of the health crisis, have far-reaching social and economic consequences.

 • Jak katastrofa czarnobylska przyczyniła się do upadku ZSRR

  Author: Łukasz Jaskuła
  Institution: Badacz niezależny – związany z Instytutem Politologii Uniwersytetu Gdańskiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4937-6853
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 152-169
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202007
  PDF: cip/18/cip1807.pdf

  Artykuł omawia wpływ katastrofy czarnobylskiej na rozpad Związku Radzieckiego. Energetyka jądrowa miała być ukoronowaniem osiągnięć radzieckiej nauki i techniki. Czarnobyl skompromitował jednak sektor atomowy i podważył autorytet czołowych uczonych. Katastrofa i utajnienie przez Moskwę informacji na jej temat doprowadziły do erozji zaufania do władz i nauki jako takiej. Jednocześnie głasnost sprzyjała rozprzestrzenianiu informacji i plotek na temat katastrofy. Zaniepokojenie stanem środowiska i troska o zdrowie stały się nośnymi hasłami ruchów niepodległościowych. Oburzeni zaniedbaniami po katastrofie byli zwłaszcza Ukraińcy, którzy w 1991 r. zagłosowali za secesją z ZSRR.

 • Afryka w obliczu pandemii koronawirusa (SARS-CoV-2)

  Author: Wioleta Gierszewska
  Institution: Uniwersytet Gdański
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5024-9379
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 170-187
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202008
  PDF: cip/18/cip1808.pdf

  Współcześnie temat pandemii wirusa SARS-CoV-2 zdominował światową prasę. Jednak problem wirusa w Afryce, jeszcze w lutym 2020 r. był w zasadzie pomijany w prasie zachodniej. Natomiast w tym samym czasie można było dostrzec coraz rosnące zainteresowanie prasy afrykańskiej tym problemem. Działo się tak, ponieważ w Afryce stosunkowo późno, w porównaniu z innymi kontynentami, zaczęto odnotowywać pierwsze zakażenia. Ze względu na szybkie rozprzestrzenianie się wirusa w świecie, 11 marca 2020 r. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła stan pandemii. W początkowej fazie w Afryce, między innymi ze względu na małą ilość prowadzonych testów, nie odnotowywano takiej skali zakażeń jak w innych częściach świata, co nie oznacza, że sytuacja na kontynencie była lepsza. Celem artykułu będzie analiza sytuacji i problemów związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii w Afryce. Na przykładzie wybranych państw autorka oceni ich przygotowanie i stosunek do walki z pandemią.

 • Impact of Covid-19 pandemic on of the world

  Author: Benjamin Mudaheranwa
  Institution: University of Rwanda
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 188-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202009
  PDF: cip/18/cip1809.pdf

  The author analyzes a number of issues regarding the impact of Covid-19 on societies in Africa, Asia, the USA and Europe. Author describes the expanded of the coronavirus and the effects of the pandemic. Particular attention is paid to analyzes economic, political, social and psychosocial problems of selected countries.

 • Digital society and the information age: challenges and threats for man, business and the state

  Author: Natalia Reshetnikova
  E-mail: nata.dstu@yandex.ru
  Institution: Rostov State Economic University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3226-1208
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 145-154
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2021308
  PDF: rop/17/rop1708.pdf

  The scientific article covers the problem of the digital transformation impact on the state, individuals, business and society in Russia and the world. An overview of the concept of «digital economy» by leading world experts is given. The authors concluded that, despite all the positive aspects of the transition to the digital economy, the market faces many risks. All of this affects national and global security.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart