cultural diversity

 • Odmienność narodowa i etniczna w najnowszej polskiej literaturze dla młodego odbiorcy a wyzwania edukacji międzykulturowej

  Author: Anna Fornalczyk-Lipska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 15-30
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2017.01.01
  PDF: kie/115/kie11501.pdf

  Children’s literature plays a key role in the process of socialization. It is one of the crucial factors which help the young reader to understand the surrounding world, also in terms of what is one’s own and what is other, different. On the one hand, its task is reflecting the existing reality, on the other-shaping specific attitudes towards it, for example through strengthening existing stereotypes or calling them in question. In English-language literature on the subject one can find numerous analyses of both broadly understood intercultural literature and depictions of individual nationalities, cultures, and races. So far, Polish children’s literature has not attracted much scholarly attention in this respect. It might result from the fact that the Polish population is to a large extent a homogenous group as regards race and nationality. However, this state of affairs is gradually changing, as Poland starts to attract migrants from all over the world and national and ethnic minorities already inhabiting the country are being discovered. In this context, it seems particularly interesting to ask if and how these social changes have influenced Polish children’s literature of today. The goal of this paper is to outline the issue of cultural diversity, in particular the presence of the national and ethnic “other” in the newest Polish children’s literature, according to criteria developed on the basis of Short, Lynch-Brown and Tomlinson’s guidelines (2014). The paper is also an attempt at determining to what extent Polish children’s literature corresponds with the model of intercultural education. As the analysis shows, Polish literature on cultural diversity is scarce, involves non-representative depictions of minorities, and lacks the “insider” perspective, and thus fulfills the postulates of intercultural education only in a limited way.

 • Uczeń jako „Inny” w polskiej przestrzeni edukacyjnej – krytyczne spojrzenie na szkołę w kontekście zróżnicowania kulturowego

  Author: Ewa Dąbrowa
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 34-51
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2016.02
  PDF: em/5/em502.pdf

  Polska szkoła jest miejscem, w którym wciąż stosunkowo rzadko spotkać można uczniów o innym pochodzeniu kulturowym. Mimo podejmowania od kilku lat na gruncie edukacyjnym problematyki różnorodności kulturowej i edukacji międzykulturowej oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych odnoszących się również do uczniów cudzoziemskich praktyka szkolna wydaje się wciąż ukierunkowana na potrzeby środowiska homogenicznego, z uczniem przeciętnym, niewyróżniającym się, a nade wszystko nieodróżniającym się od pozostałych. Obserwacja środowiska szkolnego pozwala dostrzec zróżnicowanie dzieci z wyraźnym podziałem na „lepszych i gorszych” oraz pomijanie ich kontekstu kulturowego, czego skutkiem jest marginalizacja tradycji i norm kulturowych środowiska ich pochodzenia.Artykuł jest próbą krytycznego spojrzenia na miejsce ucznia odmiennego kulturowo w polskiej szkole, dostosowywania rozwiązań programowych, organizacyjnych, dydaktycznych, wychowawczych i innych do jego potrzeb, jak również na relacje uczniów odmiennych kulturowo z nauczycielami w polskiej szkole.

 • Intercultural education – Swedish textbooks as the source of inspirationfor Polish educators

  Author: Marzanna Pogorzelska
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 154-172
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2014.06
  PDF: em/3/em306.pdf

  Rosnące w ostatnich latach znaczenie edukacji międzykulturowej powoduje, że rozwiązania w tym obszarze wypracowane w różnych krajach mogą okazać się inspirujące i godne rozpowszechnienia także w Polsce. Niniejszy tekst opiera się na jakościowej i ilościowej analizie treści wybranych podręczników używanych w Szwecji pod kątem zawartości w nich treści o potencjale międzykulturowym. Punktem wyjścia dla przedstawionych w tekście rozważań są uwagi dotyczące cech edukacji międzykulturowej, roli podręczników w kształtowaniu postaw międzykulturowych i problemów związanych z transmisją treści międzykulturowych w polskich podręcznikach. W głównej części tekstu wyodrębniłam dwie kategorie, w oparciu o które analizowałam zgromadzony materiał (udział podręczników we wspomaganiu rozwoju indywidualnego uczniów oraz udział podręczników w rozpoznawaniu, akceptacji i pozytywnym wartościowaniu różnorodności kulturowej). Każdej z tych kategorii przyporządkowałam następnie szczegółowe pytania badawcze. Artykuł kończy się wnioskami dotyczącymi możliwości zastosowania szwedzkiego podejścia w przekazywaniu treści międzykulturowych w materiałach dydaktycznych stosowanych w polskich szkołach.

 • Interculturality in crisis? (New) Concepts of cultural diversity

  Author: Klaus-Börge Boeckmann
  Institution: University of Teacher Education Styria
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 13-27
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2019.01
  PDF: iffe/12/iffe1201.pdf

  This article will present two basic concepts of culture which both have a long tradition and both are currently used in discussing cultural diversity. I call them the container concept and the network concept. The container concept was widely criticised and the criticism led to the development of new models. These models are basically compatible with the network concept, but take it further in several aspects, especially with regard to the question of how cultural ascriptions lead to differences in power allocation in society. If we have new models of intercultural competence, this should be reflected in curricula and classroom practice. So the last section of the article takes a closer look at two curricular documents and presents a practical example of dealing with cultural diversity in a more inclusive manner.

 • Intercultural Non-formal Education Issues on the Agenda of Polish Non-governmental Organizations - a Research Report

  Author: Anna Młynarczuk-Sokołowska
  Institution: University of Białystok
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 106-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.14.37.3.08
  PDF: tner/201403/tner3708.pdf

  The purpose of this article is to present the results of the research on the issues discussed in the educational initiatives undertaken by Polish non-governmental organizations. The results of the scientific explorations presented in the paper are the outcome of the PhD research project Intercultural Non-formal Education in Poland on the Example of Non-governmental organizations activity. The project included surveying 65 leaders of different non-governmental organizations from three cities with different cultural make-ups, i.e. Bialystok, Poznan and Warsaw. The study was conducted in 2010 – 2012 according to the eclectic research approach, which allowed gathering quantitative and qualitative data. Based on the analysis of the empirical material, the author of the article presents: the issues tackled in the initiatives carried out by Polish non-governmental organizations, the structure of their implementation and the types of activities undertaken (in view of the issues analysed). An outline of the research problems precedes the discussion on the research results.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart