cywilne prawa i obowiązki

 • Pojęcie sprawy w świetle art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

  Author: Marta Kłopocka-Jasińska
  E-mail: marta.klopocka-jasinska@prawowroclaw.edu.pl
  Institution: Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 299-327
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.03.13
  PDF: ppk/31/ppk3113.pdf

  Celem artykułu jest krytyczna analiza orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczącego rodzajów postępowań, do których zastosowanie znajduje art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Autorka koncentruje się na zdekodowaniu znaczenia terminu „sprawa”, którym posługuje się powyższy przepis. Rozważania obejmują zarówno sprawy, w których rozstrzyga się o cywilnych prawach i obowiązkach jednostki („sprawy cywilne”) jak i o zasadności każdego oskarżenia w wytoczonej przeciwko niej sprawie karnej („sprawy karne”). Analizie poddane są stosowane przez Trybunał kryteria warunkujące uznanie konkretnej sprawy za cywilną bądź karną w rozumieniu art. 6. Autorka akceptuje co do zasady podejście Trybunału Strasburskiego w tej materii, ale dostrzega również potrzebę dalszego doprecyzowania stosowanych kryteriów w celu uniknięcia rozbieżności w orzecznictwie oraz zapewnienia większej przewidywalności trybunalskich rozstrzygnięć.

 • The Rights and Duties of a Minister – Member of the Council of Ministers

  Author: Joanna Juchniewicz
  E-mail: joanna.juchniewicz@uwm.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7837-0963
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 59-69
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.05.04
  PDF: ppk/51/ppk5104.pdf

  The Constitution provides the possibility of appointing the ministers in two categories – ministers in charge of the government administration department and ministers per- forming tasks assigned by the President of the Council of Ministers. The conditions for holding the office define the rights and duties of a minister. While analyzing them, it is necessary to highlight those resulting from the fact that ministers are members of the collective executive body as well as those related to the exercise of office. The status of “departmental” ministers and that of ministers without portfolio are equivalent with- in the cabinet. The Act on the Council of Ministers does not define separate rights, does not impose separate obligations resulting from membership in the Council of Ministers, and the obligations toward the Sejm and its bodies remain the same.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart