Czechy

 • Referendum w systemie prawnym Republiki Czeskiej

  Author: Elżbieta Kużelewska
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 35-51
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.01.02
  PDF: ppk/41/ppk4102.pdf

  The article discusses the use of the Czechs one of the most significant forms of direct democracy – the referendum. The Czechs are not supporters of national popular vote. They still have not worked out a law on a national referendum. Only once a referendum was held at the national level – the EU accession referendum. The citizens of the Czech Republic and the ruling parties are supporters of representative democracy. The situation is slightly different at the local level, where statistics on the numer of organized local referenda are much richer, and the results of the popular vote show the systematically increasing public awareness of the citizens.

 • „Otwartość” państwa w warunkach kryzysu migracyjnego – przykład Polski, Czech i Niemiec. Ujęcie teoriopoznawcze

  Author: Robert Wiszniowski
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Author: Kamil Glinka
  Institution: Uniwersytet Wrocławski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 216-234
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.13
  PDF: apsp/58/apsp5813.pdf

  Celem artykułu jest analiza zależności pomiędzy procesami migracyjnymi zachodzącymi na obszarze państwa a jego „otwartością”. Poziom „otwartości” zostaje zdeterminowany, w zaproponowanym ujęciu, ściśle określonym układem relacji zachodzących na linii religia – społeczeństwo – państwo, które prowadzą do ukształtowania jednego z trzech porządków: asymetrycznego (Polska), pozasymetrycznego (Czechy) i symetrycznego (Niemcy). Zestawienie oraz porównanie trzech sąsiadujących ze sobą krajów członkowskich Unii Europejskiej (metoda komparatystyczna i systemowa) pozwala na uchwycenie i potwierdzenie obustronnych zależności. Pokazuje, że skala i dynamika procesów migracyjnych staje się predyktorem „otwartości” współczesnych systemów demokratycznych. Zdecydowanie najwyższym poziomem tak definiowanej „otwartości” cechują się Niemcy, będące, z jednej strony, przykładem symetrycznego układu relacji religia – społeczeństwo –państwo, a z drugiej, architektem europejskiej polityki wobec masowych ruchów ludności z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

 • Kwestia słowacka a polityka narodowościowa Królestwa Węgier w latach 1848 – 1918

  Author: Grzegorz Baziur
  Institution: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 158–174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.10
  PDF: apsp/50/apsp5010.pdf

  Niniejszy tekst dotyczy genezy słowackiej świadomości narodowej, która narodziła się w XIX wieku w warunkach nasilającej się polityki madziaryzacji ze strony władz węgierskich. Miała ona miejsce najpierw w ramach monarchii austriackiej, a po ugodzie dworu austriackiego w Wiedniu z elitami węgierskimi i powstaniu Austro-Węgier nasiliła się w ramach Królestwa Węgierskiego. W odpowiedzi na politykę madziaryzacji narody niemadziarskie, w tym Słowacy – a ściślej ich niewielkie elity polityczne i kulturalne – podjęły próbę przeciwstawienia się polityce władz węgierskich. W tekście autor ukazał proces kształtowania się słowackiej świadomości narodowej, rolę Ľudovita Štúra, Jána Kollara i kolejnych działaczy, politycznych, ludzi kultury w tym procesie do 1918 r. Omówił też współpracę Słowaków z innymi narodami niewęgierskimi, mieszkającymi w Królestwie Węgierskim w walce o swoje prawa, przeciwko nacjonalistycznej polityce władz węgierskich, w tym okoliczności związania się Słowaków z Czechami w okresie poprzedzającym wybuch pierwszej wojny światowej i w latach jej trwania – zwłaszcza na przełomie 1917 i 1918 r., co ostatecznie doprowadziło do proklamowania w Pradze 28 października 1918 r. Republiki Czechosłowackiej jako jednego z nowych państw Europy Środkowej, powstałego na gruzach Austro-Węgier.

 • W Czechach o Polsce w kontekście Europy Środkowej i Wschodniej

  Author: Artur Patek
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 89-98
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso170105
  PDF: hso/12/hso1205.pdf

  Polish studies have a long tradition in the Czech Republic. The Congress of the Polish Studies, held in Prague in 2013, attempted to present the current state of research on Polish issues. Two monographs were published as the proceedings of the congress. This paper discusses the second one, i.e., The Czech studies on Poland in the context of Central and Eastern Europe.

 • CZY BEZ MAHOMETA NIE BYŁOBY MIESZKA I BOLESŁAWA I? ARABSKI SYSTEM HANDLOWY A EKONOMIA POLITYCZNA SPOŁECZEŃSTW EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W X WIEKU

  Author: DARIUSZ ADAMCZYK
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 19-33
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso150102
  PDF: hso/8/hso802.pdf

  The paper looks at the impact of the Arab trading system on the processes of state formation unfolding in the eastern part of Central Europe in the tenth-century; it discusses the cases of Wielkopolska and the Czech lands.

 • STEMPLE MONET CZESKICH Z X–XI W. ŹRÓDŁEM DO HISTORII CZECH

  Author: STANISŁAW SUCHODOLSKI
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 34-56
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso150103
  PDF: hso/8/hso803.pdf

  The paper seeks to determine the origin of Emma, whose name was mentioned on coins bearing an inscription ENMA REGINA, and of denarius episcopi, minted by an unnamed bishop. The author concurs with the hypothesis of the French roots of Emma and presents the results of his reading of the inscription on the episcopal coin.

 • ZEMĚPANSKÉ KONFIRMAČNÍ LISTINY PRO ČESKÁ A SLEZSKÁ MĚSTA DO ROKU 1419

  Author: TOMÁŠ VELIČKA
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 212-233
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso140210
  PDF: hso/7/hso710.pdf

 • Jan de La Croon (1600-1665). Exkurs do osudu císařského generála a velitele zemí Koruny české

  Author: Lukáš Sláma
  Institution: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 117-126
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190305
  PDF: hso/22/hso2205.pdf

  This article is about Jan de La Croon from Werth. At the end of the war he was commander in Plzeň but during five years of service he raised to prominence as one of the most significanat individuals in the imperial army. This article presents the changes in the Imperial Army during the Thirty Years‘ War by resorting to the example of Jan de La Croon (1600-1655).

 • Czesi i Słowacy na drodze do niepodległego państwa (1914-1918)

  Author: Jan Rychlík
  Institution: Filozofická fakulta Univerzita Karlova
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0636-1005
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 90-114
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190405
  PDF: hso/23/hso2305.pdf

  The following article describes the struggle of Czechs and Slovaks for independent Czechoslovakia during World War I and explains why Austria-Hungary could not survive.

 • The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia)

  Author: Šárka Nekvapil Jirásková
  Institution: Univerzita Pardubice
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6263-3522
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 137-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220106
  PDF: hso/32/hso3206.pdf

  The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia)

  Proto-industrialization is an interesting phenomenon that has been discussed for more than half a century. The most disputed part of this theory is the demographic aspects. The submitted article focuses on research opportunities of the proto-industrial family in the 18th and 19th centuries; the research focuses on Stružinec u Lomnice nad Popelkou, a village in north-eastern Bohemia. Only a comprehensive study of demographic indicators makes it possible to establish the basic differences between the family in proto-industrial and agriculture-based areas.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart