dane osobowe

 • Prawo pacjenta do informacji o udzielanych świadczeniach opieki zdrowotnej na przykładzie Zintegrowanego Informatora Pacjenta

  Author: Justyna Węgrzyn
  E-mail: j.wegrzyn@wpa.uz.zgora.pl
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 191-205
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.02.11
  PDF: ppk/36/ppk3611.pdf

  This article refers to the constitutional guarantee of the patient’s right to information, as well as the Integrated Patient Handbook. The author presents the objective scope of IPH, and also subjective scope, showing at the same time, the problems in practice, that appeared on the background of the access to the information in this system.

 • Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w Polsce

  Author: Marlena Sakowska-Baryła
  E-mail: msakowska11@wp.pl
  Institution: Urząd Miasta w Łodzi
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 125-144
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.04.08
  PDF: ppk/32/ppk3208.pdf

  Celem publikacji jest zaprezentowanie genezy prawa do ochrony danych osobowych w Polsce oraz analiza jego istoty. W tekście zaprezentowano sposób regulowania tego prawa w projektach konstytucji, opisano jego charakter oraz relacje występujące pomiędzy tym prawem a innymi konstytucyjnymi prawami i wolnościami. Unormowania zawarte w art. 51 Konstytucji mają charakter kompleksowy i gwarantują należytą ochronę danym osobowym osoby fizycznej w sferze prywatnej i publicznej. Konstytucjonalizacja prawa do ochrony danych osobowych w prawie polskim pokazuje, że prawo to współcześnie ma istotne znaczenie oraz zapewnia publicznoprawną ochronę autonomii informacyjnej jednostki.

  Constitutionalisation of the right to protection of personal data in Poland

  The aim of the publication is to present the origins of the right to protection of person- al data in Poland the analysis the essence of this right. In the text the manner of the regulation of this right is being presented in projects of The Constitution, it describes the right’s character and relations occurrent among it and other constitutional rights and freedoms. The regulations contained in Art. 51 of the Constitution are comprehensive and provide adequate protection of the private and public information of the individual. Regulation of the right to the protection of personal data in Polish Constitution shows that nowadays the right has an essential meaning and assures a publicly protection of the information autonomy of the individual.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart