decentralizacja

 • 25 lat samorządu terytorialnego w III RP – próba bilansu

  Author: Małgorzata Myśliwiec
  E-mail: malgorzata_mysliwiec@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 9-23
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.01
  PDF: ppk/27/ppk2701.pdf

  Decentralization of the state was one of the most complicated processes of the democratic transition carried out in Poland at the turn of the 1980s and 1990s. Although a quarter of the century has passed from events that have initiated the proces of restoration of the local self-government, this problem all the time returns in the public and scientific discussion. Therefore, the main aim of this paper is to try to assess 25 years of local self-government in the Polish Third Republic.

 • Region europejski jako forma podziału terytorialnego Unii Europejskiej

  Author: Andrzej Bałaban
  E-mail: a.balaban@o2.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Author: Ewa Milczarek
  E-mail: ewa.milczarek@usz.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 145-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.09
  PDF: ppk/44/ppk4409.pdf

  Dążenia do rozwoju współpracy w ramach Unii Europejskiej z partnerami na poziomie regionalnym wynikają ze znacznego zróżnicowania narodowych systemów prawnych oraz procedur i wynikających stąd istotnych trudności w zakresie przeprowadzania i zarządzania działaniami dotyczącymi współpracy. Impulsem do pogłębienia roli regionu była realizacja programów Funduszy Strukturalnych. Województwa jako regiony kandydują do roli trzeciego uczestnika układu unijnego tworząc nowy trójszczeblowy układ podmiotowy: wspólnota – państwo – region. By wystąpić w tej roli muszą aktywnie działać w celu wzmocnienia swej pozycji na forum europejskim, w szczególności w gremiach kształtujących politykę regionalną. Szansą dla regionów jest w szczególności rozwój polityki regionalnej Unii Europejskiej, której celem jest redukowanie różnic rozwoju lokalnego i likwidacja rejonów biedy i zacofania. Artykuł przedstawia prawne aspekty związane z określeniem „regionu” na gruncie prawa polskiego. Przedstawia również walory polskiego województwa na forum unijnym i możliwe formy oddziaływania na realizowaną politykę unijną.

 • Zasady decentralizacji władzy i przykłady jej realizacji w warunkach demokratycznej transformacji: doświadczenie Ukrainy

  Author: Vitaliy Kovalchuk
  E-mail: vitalii.b.kovalchuk@lpnu.ua
  Institution: Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7523-2098
  Author: Iryna Sofinska
  E-mail: iryna.d.sofinska@lpnu.ua
  Institution: Uniwersytet Narodowy „Politechnika Lwowska”
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3853-7626
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 131-142
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.01.08
  PDF: ppk/53/ppk5308.pdf

  In this article, we write about the key principles of decentralization of state power and peculiarities of its realization in conditions of democratic transformation (experience of Ukraine). Decentralization became a real megatrend of the XX and probably XXI centuries (at least in Ukraine). First of all because of the ever-increasing interest of people in the role of civil society and the private sector as the primary partners of the state and local self-government bodies to search for new methods, instruments and approaches to solve local issues at the level of their emergence. Decentralization as a process involves, first of all, restructuring, review of procedures and redistribution of powers to increase the competitiveness of territorial communities, to strengthen democracy and effectively address local issues at the level of their emergence. At the time of globalization, decentralization has become its foundation, as it increases the weight of local rule-making and the importance of relationships at the international, national, regional and local levels through the practical application of the principle of subsidiarity.

 • Konstytucyjnoprawne aspekty deglomeracji

  Author: Michał ZIeliński
  E-mail: m.h.zielinski@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0046-6807
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 203-217
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.02.11
  PDF: ppk/54/ppk5411.pdf

  The main goal of the author is to present the deglomeration, seen as a process of transfer- ring seats of central state organs from the capital to other cities, as well as analysing con- stitutional possibilities of its implementing. As an introduction and explanation of the topic definition problems are presented, along with implementing the deglomeration’s ideas in modern states, including contemporary Republic of Poland, and the pros and cons of the process. Deglomeration still is not a well-known and well-described by the constitutional law doctrine institution. Thus, the article is to be an introduction to the constitutional aspects of deglomeration, especially its relation to such rules as the uni- tarity, decentralization of power and the norm recognizing Warsaw as the state capital. Finally, the author’s goal is to answer the question: is amending the constitution neces- sary to go a step further with deglomeration process, which means transferring the most important organs’ seats from the capital elsewhere. In conclusion, although the Consti- tution itself does not prevent from deglomeration’s progress, certain law changes have to be made in order to establish criteria for cities in which the beforementioned organs would be placed.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart