diversity

 • Lider bezpieczeństwa

  Author: Lilla Młodzik
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7845-5329
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 104-116
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20181905
  PDF: npw/19/npw1905.pdf

  The leader of the safety

  Analysis of achievements of theories about the safety and management studies is pointing at resemblances in appearing paradigms. New paradigm associated with such notions is one of them as: boundless organization, flexibility, networks of the value, subjective thinking, deliberate management in the face of the tolerance of uncertainty. All exchanged variables refer to issues of power and conducting which it face is changing in the era information, orientated to computer latest achievements, easiness of communicating, dynamic space. One should rank the confidence, the openness, the credibility and the responsibility among core values of this era. For her representatives are seeking authority, but every authority is a subject of the criticism from their side. The structure of behaviours is never for straights rescuing the described personality model, but the compilation of characteristics of people and of social situations. In such different reality everyone who wants to lead the field must act. In the area of the safety he has a particular dimension. Own development of the leader of the safety, based on exchanged elements is becoming an obvious duty. Elaborating this problem constitutes the subject of the present text.

 • Obawa przed byciem sobą jako źródło niechęci wobec Inności? Problem indywiduacji młodzieży

  Author: Piotr Obacz
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 202-209
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.12
  PDF: em/4/em412.pdf

  Artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na dwa istotne zjawiska, które mogą być w pewien sposób ze sobą powiązane. Pierwszym z nich jest indywiduacja – stawanie się i bycie sobą. Drugim zaś niechęć wobec inności, odmienności, różnorodności. W odniesieniu do obu tych problemów stawia się pytanie badawcze: czy niechęć wobec inności może być wyrazem obawy przez stawaniem się indywiduum? Bycie jednostką autentyczną, autonomiczną i odpowiedzialną – bycie sobą – stanowi dla wielu ludzi, szczególnie młodych, znaczące wyzwanie. Kształtowaniu (się) świadomości własnego istnienia jako odrębnej osoby towarzyszy formowanie określonego stosunku wobec innych ludzi. Warto jednak zbadać, w jaki sposób radzenie sobie z własnym „stawaniem się osobą”, przy jednoczesnym funkcjonowaniu w pewnych kontekstach społecznych, może oddziaływać na kształtowanie się postaw wobec inności. W badaniu stosuje się indywidualizującą perspektywę badawczą, skomponowaną m.in. na podstawie podejścia skoncentrowanego na osobie (person-centered approach) i wybranych założeniach egzystencjalnych.

 • Polityka edukacyjna Turcji wobec mniejszości religijnych i językowych

  Author: Wiktor Rabczuk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 98-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.05
  PDF: em/7/em705.pdf

  Autor wskazuje, że w Turcji asymilacyjną, ultranacjonalistyczną politykę edukacyjną wobec mniejszości religijnych i etnicznych determinuje szereg czynników, m.in.: restrykcyjne interpretowanie przez Turcję postanowień Traktatu z Lozanny z 1923 roku, tj. uznanie wyłącznie za mniejszości religijne wspólnot należących do Kościoła obrządku greckiego i ormiańskiego oraz Żydów, z wyłączeniem jakichkolwiek muzułmańskich mniejszości religijnych; specyficznie rozumiana zasada laickości państwa, nakładająca na szkoły obowiązek prowadzenia lekcji „kultury religijnej i etyki”, które w praktyce sprowadzają się do nauki islamu obrządku sunnickiego i budzą protest alawitów; konstytucyjna zasada, zgodnie z którą w placówkach kształcenia i nauczania obywatele tureccy mogą być nauczani jedynie języka tureckiego jako języka ojczystego, skutkiem czego tylko tzw. mniejszości uznane w Traktacie z Lozanny mają prawo zakładania szkół prywatnych z ojczystym językiem nauczania, podczas gdy mniejszości językowe muzułmańskie mają tylko prawo organizowania w weekendy i w czasie wakacji lekcji „różnych języków i dialektów używanych przez obywateli tureckich w życiu rodzinnym”. Tak więc, np. Kurdowie stanowiący około 15% ludności Turcji nie mają możliwości kultywowania swojego języka. Autor wymienia przykłady pozytywnych zmian władz tureckich w stosunku do mniejszości językowych i religijnych, upatrując ich źródeł w dążeniu Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej oraz w tendencji Turcji do doceniania wieloetniczności i wielokulturowości imperium osmańskiego.

 • Connect2Learn - encounters with refugees in the context of education as a contribution to the development of intercultural competences

  Author: Martin Auferbauer
  Institution: University College of Teacher Education Styria
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 28-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2019.02
  PDF: iffe/12/iffe1202.pdf

  Since 2015, the University College of Teacher Education in Styria (Austria) has been contributing to the integration of people who had had to leave their countries as refugees. This way, pupils from vocational schools, students training to become teachers as well as teachers get an insight into the situation and challenges of refugees. The initiative Connect2Learn focuses on encounters and mutual learning. Cultural differences are perceived as an opportunity for reflection, learning and professional development. Through encounters and reflections, barriers and mutual fear of contact are to be dismantled. In this article, three activities of Connect2Learn are described as examples: encounters of (future) teachers and refugees in heterogeneous discussion groups in the sett ing of a World-Café, a three-week joint course for refugees and Austrian pupils at a vocational school and autonomous implementation of voluntary instruction to refugees in computer skills.

 • “Empowering Education in the European Context” – Promoting internationalisation in teacher training.

  Author: Martin Auferbauer
  Institution: University College of Teacher Education Styria
  Author: Susanne Linhofer
  Institution: University College of Teacher Education Styria
  Author: Heiko Vogl
  Institution: University College of Teacher Education Styria
  Author: Georg Krammer
  Institution: University College of Teacher Education Styria
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 71-84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/IFforE2019.04
  PDF: iffe/12/iffe1204.pdf

  As there is increasing diversity in contemporary societies there is also more emphasis on heterogeneity in educational institutions. In this way, internationalisation has become a core task for Higher Education Institutions. Teachertraining courses specifically designed to address student mobility suggest that students greatly profit from experiencing different educational systems. Furthermore, they benefit from positive personal development as, for example, international mobility fosters openness and emotional stability. Against this backdrop, four European Higher Education Institutions specialising in teacher training have launched an international joint study programme for future teachers: “E3: Empowering Education in the European Context”. On the one hand, this international joint study programme intends to foster the promising effects of student mobility, and on the other hand, it implements opportunities for internationalisation at home for students who are not able to participate in international mobility programs such as Erasmus+. The programme focuses on international teacher competences, on working and studying in international contexts and on intercultural exchange within the European context. After two editions (2017 in Brussels and 2018 Copenhagen), a structured reflection amongst participating teacher educators has revealed several benefits as well as some challenges of the multilateral programme. The current paper summarises the underlying structure of E3 and scrutinizes its background. Moreover, key benefits and challenges of this joint study programme are addressed to offer insights and recommendations for future implementations.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart