dwuizbowość

 • Racjonalizacja polskich instytucji politycznych przy zastosowaniu rozwiązań ustrojowych państw współczesnych

  Author: Radosław Grabowski
  E-mail: drgrabowski@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 11-21
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.01
  PDF: ppk/39/ppk3901.pdf

  The article is an attempt to identify the constitutional authorities of Poland, whose functioning can be improved through the application of solutions operating in other countries. The change in the way the Senate is elected is seen as an opportunity to improve the quality of the statutes passed in Poland. The appointment of the vice president is to improve the functioning of the office of the President of the Republic and to make him independent of the parliament. Entrusting the constitutional review of the law to the Supreme Court can contribute to the depoliticization of this process. A similar effect can be attained in the case of constitutional responsibility, provided that its common courts are enforced.

 • Miejsce Senatu w porządku ustrojowym Rumunii – analiza systemowa

  Author: Magdalena Maksymiuk
  E-mail: saczukm@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 263-281
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.15
  PDF: ppk/44/ppk4415.pdf

  Artykuł dotyczy Senatu, który jest drugą izbą parlamentu Rumunii. Pokazuje, w jakim środowisku prawno-ustrojowym został on po niemal 50 latach przywrócony do porządku konstytucjonalnego państwa. Opisuje całą procedurę wyborczą, w tym sposób wyboru kandydatów na deputowanych. Ponadto wskazuje na kompetencje Senatu w zakresie oddziaływania na władzę wykonawczą i sądowniczą, a także pokazuje jego działania na arenie międzynarodowej. Przedstawia przebieg procesu legislacyjnego wraz z rolą drugiej izby parlamentu, a także opisuje jej funkcję kontrolną oraz kreacyjną. Pozwala to pokazać, że w parlamencie Rumunii panuje model dwuizbowości symetrycznej.

 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej - izba druga czy izba drugoplanowa?

  Author: Radosław Grabowski
  E-mail: rgrabowski@ur.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3362-7363
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 449-459
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.04.30
  PDF: ppk/62/ppk6230.pdf

  Senate of the Republic of Poland – second chamber or secondary chamber?

  The Polish model of bicameralism assumes the lack of symmetry between the chambers. Certainly, a stronger position in the procedure of adopting laws can be attributed to the Sejm (first chamber), and a weaker position to the Senate (second chamber). An analogous domination of the Sejm cannot be discussed in the case of changes to the constitution, ratification of international agreements, or the election to perform state functions indicated in the Constitution of the Republic of Poland. It should be noted that the relations between the chambers of the Polish parliament are subject to changes. The actual relations between the first and second chambers depend to a large extent on the currently binding provisions of the electoral law, the results of the elections based on them, and the formation of a certain majority in the Sejm and Senate.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart