dyplomacja sportowa

 • Sports Exchange as a Tool of Shaping State’s Image: The Case of China

  Author: Michał Marcin Kobierecki
  Institution: University of Łódź
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 109-120
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.59.08
  PDF: apsp/59/apsp5908.pdf

  China is a country that employs a number of tools in order to shape its positive international perception. Sport plays an important role in this area. The aim of the research is to investigate the issue of sports exchanges and their role in shaping international image of China. The analysis is an empirical case study and is aimed at answering a research question concerning how sports exchanges may be used in order to shape a desired international image of a country. According to the main hypothesis to be tested in the article, through sports exchanges China managed to make a swift from the old, unidirectional sports diplomacy, to a more dialogue-oriented, reciprocal form.

 • Stosunki amerykańsko-irańskie jako przykład próby zbliżenia wrogich państw z wykorzystaniem sportu

  Author: Michał Marcin Kobierecki
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 49–66
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.53.03
  PDF: apsp/53/apsp5303.pdf

  Celem artykułu jest zbadanie dyplomacji sportowej pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi, która stanowi przykład dyplomacji sportowej ukierunkowanej na zbliżenie nieprzychylnych względem siebie państw. Kraje te nie utrzymują bowiem stosunków dyplomatycznych, a ich wzajemne relacje można scharakteryzować jako wrogie. Pod koniec XX wieku dwa państwa zaczęły nawiązywać kontakty sportowe ukierunkowane na wspieranie zbliżenia.
  W artykule podjęta została próba weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą dyplomacja sportowa pomiędzy USA i Iranem miała znaczenie jedynie wtórne i nie byłaby możliwa bez woli politycznej. Podjęta zostanie ponadto próba analizy doboru poszczególnych dyscyplin sportowych wykorzystanych w ramach dyplomacji sportowej pomiędzy Iranem a USA, jeśli chodzi o ich pozytywny bądź negatywny wpływ na jej skuteczność.

 • Dyplomacja sportowa jako kategoria nauk o polityce

  Author: Michał Marcin Kobierecki
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 113–128
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.51.07
  PDF: apsp/51/apsp5107.pdf

  Celem artykułu jest zbadanie pojęcia dyplomacja sportowa. Mimo że znaczenie sportu w dyplomacji wydaje się być dostrzegane i rozumiane przez badaczy w Polsce, zagadnienie to nie było jak dotąd szerzej analizowane. Jako że termin ten jest zazwyczaj uznawany za jeden z wymiarów dyplomacji publicznej, artykuł poświęcony jest także zbadaniu kwestii roli i miejsca sportu w jej ramach.
  W treści artykułu przedstawiony został szereg sposobów rozumienia pojęcia dyplomacja sportowa prezentowanych przez różnych badaczy. Naukowcy rozumieją ten termin w sposób zróżnicowany, w szczególności jeżeli chodzi o jego zakres. W związku z tym w artykule podjęto próbę zaproponowania najbardziej adekwatnego sposobu rozumienia tego pojęcia.

 • Diplomatic Subjectivity of FIFA in the Context of Selecting World Cup Host

  Author: Michał Marcin Kobierecki
  Institution: University of Łódź
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 216-231
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.13
  PDF: apsp/64/apsp6413.pdf

  The goal of the research was to investigate FIFA, one of the most important international sports organisations, from the perspective of its diplomatic subjectivity. It is a case study concerning the process of selection of the World Cup hosts by FIFA, in reference to the engagement of presidents, prime ministers and other representatives of national authorities of states that hosted FIFA World Cup in bidding for the tournament within last the 30 years. The hypothesis that was verified within the research assumed that through selecting World Cup host FIFA obtains diplomatic subjectivity. This refers to research questions concerning the willingness of state leaders to engage in contacts and negotiations with sports officials and reasons for such engagement.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart