e-democracy

 • Lokalne komunikowanie i demokracja elektroniczna w samorządzie angielskim

  Author: Marta Obrębska
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 158-173
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.10
  PDF: apsp/58/apsp5810.pdf

  Od kilku dekad, nie tylko w Wielkiej Brytanii, obserwować można spadające zainteresowanie obywateli uczestnictwem w polityce i symptomy kryzysu demokracji przedstawicielskiej. Za jeden ze sposobów przeciwdziałania temu zjawisku uważa się wykorzystanie nowych technologii. Z jednej strony ich upowszechnienie umożliwia obywatelom szeroki dostęp do informacji, z drugiej rozszerza oferowane im możliwości udziału i wpływania na decyzje polityczne. Celem artykułu jest omówienie i analiza polityki kolejnych brytyjskich rządów dotyczącej wykorzystania Internetu do budowania skuteczniejszych kanałów komunikacji na poziomie lokalnym w Anglii i wzmocnienia demokracji. Wykorzystane metody badawcze to przede wszystkim analiza dokumentów oraz źródeł wtórnych. Szczególna uwaga została skupiona na analizie regulacji dotyczących wprowadzenia i rozwoju na poziomie lokalnym jednego z najpopularniejszych mechanizmów e-demokracji w Wielkiej Brytanii, który doczekał się regulacji ustawowej – elektronicznych petycji.

 • Political Trust vs. Turnout in Modern Democracies

  Author: Izabela Kapsa
  E-mail: izabela.kapsa@ukw.edu.pl
  Institution: Kazimierz Wielki University, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2342-3682
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 151-160
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020309
  PDF: ppsy/49-3/ppsy2020309.pdf

  The article analyzes the relations between political trust - one of the most important values in the life of political communities - and election-related behaviors in the narrow meaning of voting. Researchers investigate the phenomenon of decreasing turnout as one of the expressions of democratic crisis. When studying such a complex problem, it is essential to search for multi-theme causes which might be helpful in understanding the topic and possibly finding a solution for it. The author of this article, while assuming the correctness of analyzes conducted thus far, which indicate that the problem lies in weaker attachment to political parties, less interest in politics and inadequate tools, raises questions whether the decreasing turnout in individual states may be related to the level of trust that citizens put in political institutions and whether there is a relation between these both indicators. In order to answer these questions, the author employs a quantitative analysis of data which derive from reports containing percentage levels of political trust and turnout in the elections, a comparative analysis, as well as an overview of literature on the subject.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart