economic cooperation

 • Mołdawia i Ukraina między Federacją Rosyjską i Unią Europejską Aspekt gospodarczy

  Author: Karolina Kotulewicz - Wisińska
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Poland
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 60-81
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017204
  PDF: npw/13/npw2017204.pdf

  The development objective of the article is to present in the last fifteen years the level of economic relations of Moldova and Ukraine with the Russian Federation and the European Union. In connection with this study it was covered by the value of the trade of Moldova and Ukraine with the European Union and the Russian Federation, as well as the volume of the foreign direct investments EU and Russia in the Moldovan and Ukrainian economy.

 • Polska a Republika Korei: ogniwa współpracy

  Author: Marian Tadeusz Mencel
  Year of publication: 2016
  Pages: 112-138
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2016106
  PDF: npw/10/npw2016106.pdf

  Relations of Poland with the Korean Peninsula countries are determined by liberal paradigm set on the development of economic cooperation, especially in the areas of relations with the Republic of Korea, strengthened by the development of cultural relations. South Korea is an important partner of Poland and the development of bilateral cooperation should mainly be concentrated in the areas of modern technologies, environment protection and power industry. Polish foreign policy is oriented on winning direct foreign investments, access to up-todate technologies and winning trade areas for Polish products, mainly from agricultural sector.

 • Kształtowanie zasad ukraińsko-chińskiego partnerstwa strategicznego

  Author: Maryana Prokop
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Poland
  Author: Iwona Galewska
  Institution: Uniwersytet Opolski, Poland
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 134-150
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2014207
  PDF: npw/07/npw2014207.pdf

  Ukrainian-Chinese relations have taken on new importance since 2010, along with the economic crisis. Ukraine tried (like the U.S.) to get new sources of funding for business, but primarily as an antidote to the stagnation of the Ukrainian economy. The multiplicity of agreements signed between Ukraine and China in 2010–2013 was also demonstrates that Ukraine was looking for a new direction of foreign policy. The strategic partnership between Ukraine and China is primarily economic and economic, not political. However, the perception of China in Ukraine is carried out through the prism of state influence on the political, economic and social processes in the world. China on the other hand see Ukraine in the context of the so-called region. New Eastern Europe (including Belarus and Moldova), which is regarded by Beijing as an opportunity to expand markets to sell their goods to the markets of the EU and the Customs Union.

 • Współpraca handlowa państw Azji Centralnej z Unią Europejską i Federacją Rosyjską w latach 2000–2016

  Author: Karolina Kotulewicz-Wisińska
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 88-105
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ksm201706
  PDF: ksm/22/ksm201706.pdf

  The article discusses the volume of trade between the countries of Central Asia and the EU and the FR with the degree of dependence. In the years 2000–2016 the foreign trade of the Central Asian states was affected by the shift from the Russian Federation market to the European Union market. This trend may be reinforced in the coming years due to the conditions of trade cooperation between the Central Asian region and the European Union, on the one hand, and between the region and the Russian Federation, on the other

 • Stosunki polsko-rumuńskie w latach 2009–2017. Wybrane problemy

  Author: Karolina Kotulewicz-Wisińska
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7416-4898
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 141-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ksm201807
  PDF: ksm/23/ksm201807.pdf

  The article concerns selected problems in the bilateral cooperation between Poland and Romania in 2009–2017. The study attempts to identify the challenges these countries face and how they take action in this regard. The article presents the problem of political and economic cooperation between Poland and Romania in the examined period of time. Issues such as cooperation in the area of external security, energy security or cooperation within the framework of the Three Seas Initiative were discussed. It is important that the joint activities undertaken by Romania and Poland contribute to increasing the attractiveness of the region of Central and Eastern Europe.

 • Przebieg współpracy gospodarczej między Polską a państwami Partnerstwa Wschodniego po 1992 roku

  Author: Karolina Kotulewicz-Wisińska
  Institution: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7416-4898
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 83-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20212904
  PDF: npw/29/npw2904.pdf

  The course of economic cooperation between Poland and the Eastern Partnership countries after 1992

  The article presents the current state of conditions for the development of economic ties between Poland and the Eastern Partnership countries after 1992. Over the next few years, relations between Poland and the former USSR states gradually evolved as a result of the introduced economic reforms, the opening of economies and changes in the international environment. From the formal and legal point of view, the development of trade and the broader economic ties between Poland and the Eastern Partnership countries began in 1991, and we have had adequate, relatively comparable statistical data since 1995. The most important changes took place when Poland joined the European Union. An important platform for intensifying cooperation with the former USSR states was created by the launch of the EU Eastern Partnership initiative, which covers Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova and Ukraine. Therefore, the study covered the state of economic ties between Poland and the Eastern Partnership countries. The study attempts to show the place of Poland in the foreign trade of the EaP countries and vice versa, outlining the trend of the dynamics of trade between the above-mentioned partners and determining the degree of complementarity of the trade structure.

 • Globalizacja i regionalizacja. Zjawiska kształtujące rzeczywistość kulturowo-cywilizacyjną i gospodarczą Gdańska od XIII do XVII wieku

  Author: Marian T. Mencel
  Institution: Gdańsk
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5028-074X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 81-151
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202006
  PDF: cip/18/cip1806.pdf

  Procesy globalizacji ujawniające się u schyłku średniowiecza pod wpływem postępu kulturowo-cywilizacyjnego nie ominęły Gdańska. Położenie geograficzne zasadniczo wpłynęło na portowo-handlowy charakter miasta: z jednej strony zapotrzebowanie na produkty gospodarki naturalnej pochodzące z terenów Polski zgłaszały, stojące na wyższym poziomie rozwoju, państwa Europy Zachodniej, z drugiej zaś port nad Motławą stał się miejscem redystrybucji produktów wytworzonych na terenach Rzeczypospolitej, dostarczanych najtańszym wówczas sposobem, jakim były spływy Wisłą i jej dorzeczami. Rozwój handlu Gdańska z Zachodem sprzyjał wymianie kulturalnej, postępowi technicznemu i wzrostowi zamożności mieszkańców miasta. Pomimo ograniczonego oddziaływania Gdańska na procesy globalizacyjne zachodzące w skali świata, dostrzega się jego istotne znaczenie w zjawiskach pośrednich, umożliwiających wzrost globalnej aktywności głównych podmiotów politycznych. Zauważa się, że procesy te i zjawiska ukształtowały Gdańsk jako główny ośrodek asymetrycznej wymiany gospodarczej i kulturowo-cywilizacyjnej między Europą Zachodnią i Polską, co jest przedmiotem niniejszego wykładu.

 • Aktywizacja polityczno-ekonomiczna Rzeczypospolitej Polskiej w wybranych państwach Azji Środkowej jako odpowiedź na rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji

  Author: Krystian Pachucki-Włosek
  Institution: Uniwersytet Jagielloński
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4527-5441
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 129-154
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/npw20223208
  PDF: npw/32/npw3208.pdf

  Political and economic activation of the Republic of Poland in selected Central Asian countries as a response to the beginning of the next stage of transformation

  The main objective of the article is to present the political-economic relations between the Republic of Poland, the Republic of Kazakhstan and the Republic of Uzbekistan in 1991-2021. Fundamental research problems concern the issue of increasing partnership intensity. Ther main research questions are as follows: Is there a correlation between the transformation and reform measures undertaken by the authorities of Kazakhstan and Uzbekistan and the growing interest in deepening relations by the Republic of Poland?; Has the announcement of further liberalisation measures in Kazakhstan and Uzbekistan influenced the intensification of cooperation in political and economic aspects?; How has the perception of Poland by political dissidents in Kazakhstan and Uzbekistan changed over three decades? The primary research tools used in the paper were source and quantitative analysis. Statistical data, official announcements of state institutions and press articles were used as the material for the source analysis. Sorting them out, then analyzing them, allowed drawing conclusions. The quantitative analysis was used to assess the frequency of meetings of state leaders or parliamentary groups, changes in the volume of Polish exports and imports with the countries in question, and the increase in the number of Polish companies operating in the Kazakh and Uzbek markets.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart