education policy

 • Polish Education Policy for Secure Use of Digital Media

  Author: Tomasz Huk
  Institution: University of Silesia in Katowice
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1082-5826
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 114-123
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.60.07
  PDF: apsp/60/apsp6007.pdf

  Modern digital media not only provide the ways of gaining numerous benefits, but also pose some risks. This applies to adults as well as to children and adolescents who are the victims but also perpetrators of the disjunctive use of the media. The aim of this article is to indicate antinomies in the Polish education policy regarding the secure use of digital media, mainly such as computer, smartphone, and the Internet. The research analyses the most popular portals offering the e-mail service and uses the document analysis method for indicating the inconsistency between legal acts and ordinances of the minister in charge of education and upbringing.

 • Kształtowanie tajwańskiej tożsamości narodowej w polityce edukacyjnej Tajwanu

  Author: Inetta Nowosad
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3739-7844
  Author: Maja Błaszczyk
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4762-7823
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 98-112
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2020.01.05
  PDF: em/12/em1205.pdf

  Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na te elementy polityki edukacyjnej, które odnosiły się wprost do procesu kształtowania tożsamości narodowej obywateli Tajwanu (Republika Chińska) i wyodrębnienie ich kluczowych założeń widocznych w misji edukacji, programach kształcenia oraz znaczeniu przypisywanym kulturze mniejszości etnicznych. Przyjęto założenie Michaela Foucaulta oraz Timothy Mitchella, którzy wykazali, iż edukacja oraz język stanowią efektywne narzędzia zabezpieczenia władzy przez panującego i jej umocnienia. W takim rozumieniu edukacja jest postrzegana jako przedłużenie władzy rządu i panowania nad społeczeństwem poprzez kształtowanie nowej tożsamości obywateli podporządkowanej reżimowi. Przyjęcie założeń Foucaulta i Mitchella w analizie polityki edukacyjnej i językowej pozwala również zauważyć na Tajwanie zmianę paradygmatu i odejście od sinizacji na rzecz tajwanizacji; pozwala też wydobyć wiele innych procesów z tym powiązanych, jak: przejście od jednolitości do różnorodności, od autorytarnej centralizacji do decentralizacji, deregulacji i pluralizmu.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart