educational policy

 • The Polish Educational Policy after 28 Years of Political Transformation

  Author: Bogusław Śliwerski
  Institution: Faculty of Educational Sciences, Łódź
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 149-163
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/tner.2018.52.2.12
  PDF: tner/201802/tner20180212.pdf

  In this article I make a critical analysis of educational policy in Poland during the 28 years of the political transformation. In the transition period in Poland, from 1989 to 2017, education did not become a source of ongoing changes in the country. Further formations of political power, selected through elections, instead of decentralizing the school system, allegedly led to the creation of new models of school in a corset of centralism. To make matters worse, the prime ministers of the following governments from different political parties, taking into account their own or party interests, created the ministry of national education (or their decision-making power apparatus) who had disturbed communicational relationships with the public. In this article, I explain the reasons for the betrayal of elites in the context of fundamental assumptions of the “Solidarity” movement in the years of 1980 – 1989. As a result, Polish society abandoned the deliberative and participatory democracy. I look at how education, as a science and practice of education, fits into democratization of the Polish state and society. What is of key importance is the perception of education as a common good, as environments and entities, institutions or management practices which participate in a democratic society.

 • Polityka edukacyjna Turcji wobec mniejszości religijnych i językowych

  Author: Wiktor Rabczuk
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 98-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.05
  PDF: em/7/em705.pdf

  Autor wskazuje, że w Turcji asymilacyjną, ultranacjonalistyczną politykę edukacyjną wobec mniejszości religijnych i etnicznych determinuje szereg czynników, m.in.: restrykcyjne interpretowanie przez Turcję postanowień Traktatu z Lozanny z 1923 roku, tj. uznanie wyłącznie za mniejszości religijne wspólnot należących do Kościoła obrządku greckiego i ormiańskiego oraz Żydów, z wyłączeniem jakichkolwiek muzułmańskich mniejszości religijnych; specyficznie rozumiana zasada laickości państwa, nakładająca na szkoły obowiązek prowadzenia lekcji „kultury religijnej i etyki”, które w praktyce sprowadzają się do nauki islamu obrządku sunnickiego i budzą protest alawitów; konstytucyjna zasada, zgodnie z którą w placówkach kształcenia i nauczania obywatele tureccy mogą być nauczani jedynie języka tureckiego jako języka ojczystego, skutkiem czego tylko tzw. mniejszości uznane w Traktacie z Lozanny mają prawo zakładania szkół prywatnych z ojczystym językiem nauczania, podczas gdy mniejszości językowe muzułmańskie mają tylko prawo organizowania w weekendy i w czasie wakacji lekcji „różnych języków i dialektów używanych przez obywateli tureckich w życiu rodzinnym”. Tak więc, np. Kurdowie stanowiący około 15% ludności Turcji nie mają możliwości kultywowania swojego języka. Autor wymienia przykłady pozytywnych zmian władz tureckich w stosunku do mniejszości językowych i religijnych, upatrując ich źródeł w dążeniu Turcji do członkostwa w Unii Europejskiej oraz w tendencji Turcji do doceniania wieloetniczności i wielokulturowości imperium osmańskiego.

 • Modern internal political reforms in the arabian states: key reasons and implementation factors

  Author: Vasyl Nazarkov
  Institution: Taras Shevchenko National University of Kyiv
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1273-0807
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 134-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020410
  PDF: rop/14/rop1410.pdf

  In this article is determined that the main factor that led to political transformations in the Arabian Peninsula was the process of globalization. Moreover, the impact on the countries of this region was carried out in two vectors - externally and internally. As a result of the active promotion of Western traditions of understanding and functioning of political systems, cardinal reforms and transformations in gender policy, education, socio-economic level, etc. have taken place in the countries of the studied region. The relevance of the study of the proposed topic is due to the fact that the Middle East, including and the Arabian Peninsula become important in Ukraine’s international relations. Although, as the practice of post-reform events shows, often these changes are only declarative rather than systemic. This is primarily due to the slow and unstable movement towards the transformation of socio-political institutions, despite the rather strong pressure in this context from leading international organizations and the leadership of key Western political states.

 • Od walki o przetrwanie do edukacji światowej klasy – kluczowe programy w polityce edukacyjnej Singapuru

  Author: Inetta Nowosad
  Institution: Uniwersytet Zielonogórski
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3739-7844
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 43-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.02.03
  PDF: em/17/em1703.pdf

  From the struggle for survival to world-class education – key programs in Singapore’s educational policy

  The article draws attention to historical, political and legal aspects of the changes introduced in the Singapore education system. Educational reforms in this country have led to the formation of a highly effective system, i.e. world-class education. The aim of the article is to indicate some key programs of the government’s educational policy that have contributed to the country’s transition from the third world level to a leader of the first-world level. The article is a descriptive overview set in a temporal perspective. As such, it highlights the main changes in the organization and the functioning of the education system. Its five phases have been isolated and their specific features have been described. The effectiveness of the strategy adopted by Singapore has been assessed in the context of its political culture.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart