Edward Olszewski

 • Book Review: M. Marczewska-Rytko, E. Olszewski (ed.), Myśl społeczna wielkich religii świata [The social thought of the major world religions], UMCS Press, Lublin 2013, pp. 345.

  Author: Wojciech Ziętara
  Institution: Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 434–437
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2014028
  PDF: ppsy/43/ppsy2014028.pdf

  Publication by multiple authors “The social thought of the major world religions” by the academic editor Professor Maria Marczewska-Rytko and Professor Edward Olszewski is the fourth publication of the series “Religious system in the contemporary world”. So far the following works have been published: M. Marczewska-Rytko, Religie i polityka w globalizującym się świecie [Religions and politics in the globalizing world], UMCS Press, Lublin 2010, pp.361; M.  Marczewska-Rytko (ed.), Religion in the Changing Europe: Between Pluralism and Fundamentalism. Selected Problems, UMCS Press, Lublin 2003, pp.240; M.  Marczewska-Rytko, Religie niechrzeœcijańskie w Polsce, [Non-Christian religionsin Poland], UMCS Press, Lublin 1997, pp. 143.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart