ekonomia

 • Ograniczona kooperacja czy strategiczne partnerstwo? Implikacje polityczno-gospodarcze relacji rosyjsko-północnokoreańskich

  Author: Paweł Bielicki
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 39-57
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.03
  PDF: apsp/61/apsp6103.pdf

  Przedmiotem mojego zainteresowania jest przedstawienie najważniejszych uwarunkowań polityczno-ekonomicznych relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a Koreą Północną. Głównym celem niniejszej pracy jest opisanie obecnego stanu rzeczy we wzajemnych kontaktach oraz próba odpowiedzi na pytanie, czy w najbliższym czasie Rosja będzie odgrywała istotną rolę w wydarzeniach, mających miejsce obecnie na Półwyspie Koreańskim. Na wstępie zamierzam odnieść się do historii relacji obu krajów, datowanej na okres powstania komunistycznego państwa w Azji i zainstalowania przez Moskwę przywódcy kraju, Kim Ir Sena, który z czasem zdecydował się na ogłoszenie doktryny samodzielności (Dżucze) i uniezależnienie się od sowieckiego protektora. Ponadto odnoszę się do zagadnień związanych z upadkiem ZSRR i znacznym ograniczeniem wzajemnych stosunków w czasie prezydentury Borysa Jelcyna. Następnie chciałbym opisać najważniejsze wydarzenia w kontaktach Rosja–KRLD za rządów Władimira Putina aż do chwili obecnej, skupiając się na założeniach polityki Moskwy wobec Dalekiego Wschodu oraz kryzysie nuklearnym i dążeniach reżimu w Pjongjangu do uznania go przez społeczność międzynarodową jako państwo atomowe. Dodatkowo poruszę kwestie ekonomiczne we wzajemnych relacjach, próbując odpowiedzieć na pytanie, czy w najbliższym czasie należy się spodziewać zwiększonej kooperacji gospodarczej Moskwy i Pjongjangu w dobie stopniowego przeorientowania polityki zagranicznej Kim Dzong Una na inne kraje Azji oprócz Chin. W podsumowaniu uwypuklam perspektywy na przyszłość i postaram się stwierdzić, czy obecne relacje obu krajów przypominają formę „ograniczonej współpracy”, czy w rzeczywistości mają charakter strategicznego partnerstwa.

 • Koncepcje społeczno-gospodarcze księdza Antoniego Szymańskiego

  Author: Rafał Łętocha
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-88
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2018.04
  PDF: pbs/6/pbs604.pdf

  Among the Catholic thinkers and social activists of the interwar period priest Antoni Szymański is for sure an exceptional figure. He can certainly be called the leader of the Catholic-social camp in the Second Polish Republic. This is justified not only given his rich literary work in this field, but also because of the numerous functions he performed at that time. He was at the head of the Social Council of the Primate of Poland, the Union of Polish Catholic Intelligentsia, and the Catholic University of Lublin. Over the years he was the chief-editor of „Prąd”, undoubtedly one of the most important Catholic periodicals of that period. In his socio-economic views, he consistently promoted the personalist position, opposing both capitalism based on individualism, and all sorts of collectivist conceptions.

 • „Rzeczpospolita menadżerów” czy „prymitywny tayloryzm”? Koncepcje ekonomiczne Aleksandra Bocheńskiego w latach osiemdziesiątych

  Author: Ariel Orzełek
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 157-183
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/pbs.2018.08
  PDF: pbs/6/pbs608.pdf

  An important element of Aleksander Bocheński’s political reflection was the analysis of economic phenomena. It was also always intertwined with the geopolitical reflection retained in the mainstream of political realism, which was the key to his concept. Bocheński affirmed the People’s Poland as a form of Polish statehood not only in the international but also in the economic aspect. He postwar than pre-war economic achievements, seeing the Second Republic primarily through the prism of the economic crisis and the weakness of industry. Over time, he became an honest supporter of the command and distribution system, raising the importance of labor discipline and high production rates. The emergence of Solidarity, martial law and the policy of Gen. Wojciech Jaruzelski’s team considered not only in terms of the threat of Soviet intervention and internal destabilization, but also the economic crisis. He wanted a deep reform of the economic system, which nevertheless did not violate the general principle of economic control by the state. In place of the „dictatorship of bureaucrats,” he proposed the „dictatorship of managers”, combined with an appropriate system of incentive motivators. This led to his criticism of the idea of introducing competition mechanisms into the PRL economy. Treating the economic system as a great conglomerate, which every employee should feel obliged to work efficiently and reliably in the name of higher goals, he seemed to create a Polish variant of Taylorism. On the other hand, despite the large anachronism of his reflection, he appreciated the importance of computerization and economic relief for private entrepreneurs. In the turn of 1989, he referred with reserve to the actions of Deputy Prime Minister Balcerowicz, raising the social costs of shock therapy and its negative effects on Polish industry. At the end of his life, he was much better at assessing the economic policies of communists than the governments of the Third Polish Republic. He did not believe in the „invisible hand of the market”, but in the decisive role of adequately managed capital, that is, an efficient state apparatus. The pre-war and post-war advocate of etatism also remained faithful to the belief that the international position of the state determined to a decisive extent its economic potential.

 • Wojna i ekonomia w państwie Fichtego

  Author: Bartosz Karol Wójcik
  Institution: Polska Akademia Nauk
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 20-34
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.69.02
  PDF: apsp/69/apsp6902.pdf

  Celem artykułu jest analiza pojęcia wojny i jej związków z ekonomią w filozofii społecznej J.G. Fichtego, w oparciu o „Zamknięte państwo handlowe”. W pierwszej części naszkicowany zostaje model autarkicznego i racjonalnego państwa, który posiada pewne podobieństwa z projektem politycznym Grakchusa Babeufa. W tym kontekście poglądy polityczne Fichtego zostają określone mianem „socjalizmu republikańskiego” w kontraście do liberalnej doktryny Immanuela Kanta. W drugiej części zbadane zostają ekonomiczne i geopolityczne przyczyny wojny. Filozof przede wszystkim krytykuje rodzący się globalny rynek kapitalistyczny. Podsumowując, dla Fichtego idea zamkniętego państwa ma gwarantować pokój tak wewnętrzny, jak zewnętrzny. Jednak filozof będący admiratorem rewolucji francuskiej, dopuszcza sytuacje, gdy wojny są etycznie usprawiedliwione.

 • Political and Economic Determinants of the Attitudes of the Young Generation in the Russian Federation in 2020–2021

  Author: Mateusz Kamionka
  Institution: Pedagogical University of Kraków
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7316-145X
  Author: Paweł Bielicki
  Institution: Asia and Pacific Society in Toruń
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5015-6869
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 67-87
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.72.04
  PDF: apsp/72/apsp7204.pdf

  The aim of our considerations is to present the most important determinants and implications characterizing the views of the young generation of Russians on the political and economic events taking place in the Russian Federation in 2020–2021. The subject of our interest will be the analysis of the causes of growing disapproval of young people towards the president of the country, Vladimir Putin, in this period. At the beginning of this study, we will examine the political situation in Russia following Putin’s next re-election in March 2018 and the deterioration in the economic situation of the country’s young citizens, multiplied by the outbreak and development of the coronavirus pandemic. An important problem that we faced is the attitude towards the return to the country in January 2021 of the oppositionist Alexei Navalny and his immediate detention by repressive state authorities, resulting in social protests, in which young Russians widely participated. It will also be important to analyze the role of social media in shaping the views of Russian youth. In addition, we will discuss the issue of economic problems of the Russian state that are increasing in strength, affecting the condition of the part of Russian society that is entering adulthood. In conclusion, we would like to answer the questions to what extent the disappointment of young Russians towards the person and government of Putin will contribute to the decline in support for him, and whether the Kremlin has real instruments to reverse the trend that is negative for the rulers.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart