election campaign

 • The 2015 Elections to the Senate of the Republic of Poland

  The discussion about justification for the very existence of Senate, as it was the case in previous years, also took place prior to the 2015 parliamentary elections. Postulates for the second chamber of parliament to be abolished are the inseparable element of election campaigns in Poland. Announcements of total abolishment or change of: form, competencies or number and the election principles for members of Senate, although they found their expression in the 2015 election programs of some of the political parties, but they were never applied after elections. The single member Senate constituencies secured seats almost exclusively for candidates supported by one of the two strongest political parties, that is the Law and Justice (PiS) and the Civic Platform (PO). Even if in the result of 25 October 2015 elections four independent candidates were elected for senators, three of them used support of political parties, using a rule well proven four years earlier: there is not senator without a political party protector. The 40% support for PiS which turned into 61% of seats indicates that the election system for Senate leads to overrepresentation of election winners. 

 • Zakonodatelstvo o vyborakh v Uzbekistane: novejjshie tendencii

  The article presents the latest trends in the electoral legislation of the Republic of Uzbekistan, which has passed successive evolutionary way of formation and development since independence. It is carried out a planned systematic work on improvement of electoral legislation in view of own national experience in conducting democratic elections and a referendum.

  The adoption of new norms of electoral laws will contribute to the full implementation of the principle freedom of choice, the further democratization of the electoral system of Uzbekistan, strengthening the principles of openness and transparency of the elections.

 • Plakaty wyborcze kandydatów Komitetu Obywatelskiego z Lechem Wałęsą

  The article solves the mystery of the “Citizens’ Committee with Lech Wałęsa” election posters that paved the way to the victory of Solidarity in June 1989. For 25 years the issue of posters has not raised any controversy. The historians presupposed that each member of the Committee had had an election poster with the leader of Solidarity movement on it. The article refutes that myth. Having analyzed historical documents and eyewitness memories, the author uncovers which candidates did not have this kind of poster.

   

   

 • Wybory 2015 roku w Polsce – analiza z perspektywy ewolucji systemu partyjnego

  Celem artykułu jest określenie znaczenia wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 r. dla procesu ewolucji polskiego systemu partyjnego. Autor weryfikuje trzy hipotezy – pierwszą, według której wybory nie przyniosły zmian w strukturze systemu partyjnego, drugą – wybory zapoczątkowały nowy etap w tym procesie – i trzecią, wskazującą, że wybory przyniosły nowe zjawiska w procesie ewolucji, które w przypadku potwierdzenia się i ugruntowania w przyszłości mogą wprowadzić system partyjny w nowy etap. Autor stwierdza, że trzecia hipoteza w prawidłowy sposób określa znaczenie elekcji 2015 r. Analiza bazuje na metodologii nauk o polityce i prowadzona jest zarówno w wymiarze ilościowym, jak i jakościowym.

 • Retoryka populistyczna w parlamentarnej kampanii wyborczej w Republice Czeskiej z 2017 r.

  Populist rhetoric in the parliamentary election campaign in the Czech Republic from 2017

  The paper presents the history of the populist dimension. Populism is depicted in this article as a phenomenon with many planes of conceptualization. In order to combine the considerations of populism and the party system, Czech groups have been investigated, which can be included in the current commonly called modern populism in modern politics. The subject of the study was not marginal groups, including detached parties, and those which have been present on the Czech political scene since 1993: ČSSD, ODS, TOP09, KDU-ČSL, ANO 2011, KSČM.

 • Nowelizacja Kodeksu wyborczego w 2018 r. w zakresie kampanii wyborczej i agitacji wyborczej

  Celem artykułu jest analiza zmian wprowadzonych do polskiego prawa wyborczego w zakresie kampanii wyborczej i agitacji wyborczej na podstawie ustawy z 11 stycznia 2018r. nowelizującej Kodeks wyborczy. Przeprowadzona analiza, poza omówieniem nowych regulacji, obejmuje również próbę ich oceny z perspektywy standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, a także wskazanie części z tych spraw, których nowelizacja nie objęła, a których potrzeba uregulowania wynika z problemów praktyki wyborczej w Polsce. Szczegółowe uwagi dotyczą trzech powiązanych ze sobą funkcjonalnie zakresów tematycznych wydzielonych na potrzeby analizy, tj. kampanii wyborczej, agitacji wyborczej oraz nowych regulacji dotyczących finansowania komitetów wyborczych w trakcie kampanii.

 • PO-PiS-y w eterze 2015. Radiowe audycje wyborcze faworytów kampanii parlamentarnej

  Kampania wyborcza toczy się zwykle na wielu polach. Do najważniejszych należą oczywiście media, które stanowią jeden z głównych kanałów komunikacji kandydatów z wyborcami. Wśród wykorzystywanych do tego narzędzi znajdują się materiały emitowane w ramach obligatoryjnych radiowych audycji wyborczych. Autor sprawdza, jakie materiały zaprezentowały dwa główne komitety startujące w kampanii parlamentarnej w 2015 roku – Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma Obywatelska. Analizuje ich przekaz, rekonstruuje ich główne przesłania oraz wykorzystane środki retoryczne.

 • Wątki pamięci w kampaniach wyborów samorządowych. Polska 2018

  Threads of Memory in Local Government Election Campaigns. Poland 2018

  The use of threads of memory during election campaigns has a great political potential. Recalling the history of the community may contribute to the success of campaign activities, thanks to which the issues of remembrance of the past appear in the strategies of many election committees. And although the problem of the use of threads of memory before elections could be discussed through the prism of the various levels of elections, this article proposes a narrower perspective. The purpose of this text is to present the issue of recalling memory – using the narratives of memory and commemoration – in local government elections. What is important, the main discussed problem is based on the case of local government elections in Poland in 2018, and is presented through the analysis of three examples of the use of threads of memory during election campaigns (the content analysis of media reports). These examples came from Katowice, Warsaw and Bialystok, and its discussion contributed to the formulation of final conclusions.

 • Wybory prezydenta Zielonej Góry w 2018 roku

  Elections of the major of Zielona Gora in 2018

  The authors analyze in the article the election of the major of Zielona Gora in 2018. They pay attention to changes in electoral law, often significant for the rivalry in a campaign. They emphasize the role of mayors who have been in office for several terms. Janusz Kubicki is such a mayor. He has held this position since 2006. The analysis of the elections in 2018 was preceded by the elaboration of the election process in the years 2002–2014.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.