electoral code

 • Debating the Electoral Law in Poland

  Author: Jagoda Wojciechowska
  E-mail: jagodawojciechowska@wp.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 411-414
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016033
  PDF: ppsy/45/ppsy2016033.pdf

  The International Conference Challenges of Contemporary Electoral Law
  Toruń, (12 June, 2015), Nicolaus Copernicus University in Toruń. 

 • Zmiana przepisów Kodeksu wyborczego przed wyborami samorządowymi 2018

  Author: Bartłomiej Michalak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 75-99
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.05
  PDF: apsp/58/apsp5805.pdf

  11 stycznia 2018 r. Sejm RP uchwalił ustawę wprowadzającą wiele zmian do Kodeksu wyborczego. Najważniejsze zmiany dotyczyły administracji wyborczej, komisji wyborczych oraz praw wyborczych. Artykuł analizuje szczegółowe konsekwencje polityczne najważniejszych z tych reform. Autor dowodzi, że część z tych zmian, w szczególności dotyczących struktury Państwowej Komisji Wyborczej i administracji wyborczej jako takiej, może doprowadzić do kryzysu organizacyjnego i politycznego podczas wyborów samorządowych w 2018 r. Nie oznacza to jednak, że zmiany w obszarze prawa wyborczego nie są konieczne. Modyfikacje są potrzebą, ale wcześniej powinny być bardzo dokładnie przemyślane. System wyborczy jest bowiem jednym z najbardziej podanych na manipulacje instrumentów politycznych. Tymczasem uczciwa rywalizacja partyjna wymaga, aby reguły wyborcze nie były zmieniane zbyt pochopnie i często, zwłaszcza bezpośrednio przed wyborami.

 • Current Amendments to Polish Electoral Law in the Light of European Standards

  Author: Anna Rakowska-Trela
  Institution: University of Łódź (Poland)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 457-466
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2018301
  PDF: ppsy/47-3/ppsy2018301.pdf

  In December 2017 and January 2018, the Sejm and Senate, thanks to the votes of the deputies of ruling party Law and Justice, passed hugely controversial law amending inter alia Polish Electoral Code. Its adoption was opposed by the parliamentary opposition, by the electoral administration bodies and by many experts, however unsuccessfully. The enactment of this law destabilises the electoral system without a clear or evident need and treats the electoral code as a political instrument. Secondly, it does not provide the sufficient time for adaptation (vacatio legis), which may jeopardise free and fair local elections and the stability of the political system. Thirdly, the bill contains numerous unclear provisions and is in many parts written in a careless and contradictory way. Such amendments do not correspond with the European standards, described in the Venice Commission’s Code of Good Practice in Electoral Matters.

 • Rola komisarza wyborczego w procedurze podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin w świetle Kodeksu wyborczego

  Author: Marek Woźnicki
  E-mail: marek.woznicki@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 121-143
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.04.08
  PDF: ppk/44/ppk4408.pdf

  Kodeks wyborczy z 2011 r. dokonał istotnej zmiany dotychczasowych reguł przeprowadzania wyborów radnych do rad gmin wprowadzając zasadę, że wybory te w większości gmin w Polsce będą odbywały się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Spowodowało to konieczność dokonania nowego podziału poszczególnych gmin na okręgi wyborcze, według zasad ustalonych w Kodeksie i w wytycznych PKW. W procesie tym istotną rolę pełnią komisarze wyborczy, ponieważ ich zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Do ich kompetencji należy między innymi rozpatrywanie skarg na uchwałę rady gminy w przedmiocie podziału gminy na okręgi wyborcze oraz wydawanie postanowień zastępujących uchwałę rady gminy w przypadku, gdy organ ten nie wykonał swoich obowiązków w terminie lub w sposób zgodny z prawem. Przyznanie tych kompetencji komisarzom wyborczym budzi jednak wątpliwości odnośnie tego, czy przepisy Kodeksu wyborczego nie są sprzeczne z Konstytucją RP oraz czy nie naruszają uprawnień nadzorczych wojewodów. Celem niniejszego artykułu jest omówienie roli komisarza wyborczego w procesie dokonywania podziału gmin na okręgi wyborcze w wyborach do rad gmin, ze szczególnym uwzględnieniem stanowiska Trybunału Konstytucyjnego wyrażonego w uzasadnieniu wyroku w sprawie P 5/14.

 • Electoral Officials’ Corps: a New Electoral Apparatus

  Author: Magdalena Wrzalik
  Institution: Jan Długosz University in Częstochowa
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 66-77
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.63.05
  PDF: apsp/63/apsp6305.pdf

  The subject of the analysis in the article is a new auxiliary apparatus – the corps of electoral officials. Implemented by the Act of 11 January 2018 on amending certain acts to increase the participation of citizens in the process of selecting, operating and controlling certain public bodies, amendment of the Act of 5 January 2011 – the Electoral Code, introduces this institution. The experience of the local government elections held on October 21, 2018 allows for an initial assessment of the introduced code regulation regarding the new apparatus – the electoral corps. The use of this institution, as a kind of novelty, also allows for the formulation of many detailed proposals of recommendations aimed at eliminating or minimizing the problems and irregularities in the operation of this apparatus, which is the purpose of this scientific article.

 • Adoption of the Electoral Code as the Next Stage in Evolution of the Rules for Electing People’s Deputies of Ukraine

  Author: Krzysztof Eckhardt
  E-mail: Krzysztof.Eckhardt@wspia.eu
  Institution: Rzeszów School of Higher Education
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3338-9836
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 325-337
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.05.24
  PDF: ppk/57/ppk5724.pdf

  After the adoption of the Electoral Code, the Ukrainian electoral system entered a new state of evolution. The paper presents the basic principles of electing People’s Deputies on the basis of the Electoral Code with regard to the earlier stages of changes in Ukrainian electoral law. The Polish literature has not dealt analytically with these solutions so far. Probably the time will come when they will be implemented. The author’s intention is to describe the characteristics of the Code in the part concerning the election of popular deputies. The President of Ukraine’s proposal to amend Art. 76 and 77 of the Constitution providing for the reduction of the number of deputies to 300, the introduction of censorship for speaking the mother tongue as a condition for running for the Verkhovna Rada and the constitutionalization of a proportional electoral system indicate that the process of shaping the principles of electing People’s Deputies in Ukraine is not yet complete.

 • Changing the Model of the Polish Electoral Administration

  Author: Jacek Sobczak
  E-mail: jmwsobczak@gmail.com
  Institution: University of Economics and Humanities in Warsaw
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2231-8824
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 69-82
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2020.06.05
  PDF: ppk/58/ppk5805.pdf

  The conduct of free elections depends to a large extent on the efficient functioning of electoral bodies. The doctrine distinguishes a number of models of functioning of election administration bodies. The standards of functioning of electoral bodies at the European level are defined by the standards of the Venice Commission, and in particular the Code of Good Practice in Electoral Matters. In Poland, after World War II, the adopted model of election administration did not meet democratic standards. It was only after 1990 that the State Election Commission was established as a permanent body consisting exclusively of judges of the Supreme Court, Constitutional Tribunal and Supreme Administrative Court. This concept was abandoned in an atmosphere of massive criticism of the judiciary. Although the model adopted now does not directly violate international standards, it seems to be a step backwards from the regulations existing after 1990.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart