electoral system

 • Polish Political Science Yearbook

  The Polish Political Science Yearbook (PPSY, ISSN 0208–7375) is a leading, open access, peer-reviewed Central European journal on political science, international relations, public policy and security studies, published since 1967 (until 1981 as the Polish Round Table). Currently, it is a joint initiative of the Professor Czesław Mojsiewicz International Cooperation Fund, the Adam Marszałek Publishing House and the Polish Political Science Association. It serves as a forum for academic scholars and professionals. The PPSY aims to present the latest analytical and methodological advancements, as well as to promote current work in Polish political science and Polish studies. It offers research and theoretical papers on comparative politics, international relations, development studies, security studies, public policy & governance, Polish and Central European politics, political theory, political and electoral systems, as well as political communication. The publication is free of charge. The journal does not have article processing charges, editorial charges or printing fees. The Professor Czesław Mojsiewicz Fund and our donors cover all costs of the journal.

   

 • Book Review: M. Chmaj, W. Skrzydło, System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej [The Election System in the Republic of Poland], Wolters Kluwer Polska – LEX, Warsaw 2011, pp. 182

  In 2011, the long-awaited fourth issue of the book System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej was published by the Lex publishing house. The issue includes the codification of election law, which was enacted in 2011.The authors of the presented issue are two outstanding Polish constitutionalists.

 • Rola korupcji politycznej w procesie rozliczalności wertykalnej na poziomie lokalnym

  Korupcja polityczna jest zjawiskiem mogącym wpływać na proces rozliczalności wertykalnej. Jej oddziaływanie jest związane z wpływem na 3 komponenty: informacyjny, ewaluacyjny i administracyjny. Rządzący na poziomie lokalnym mogą osłabiać efekty rozliczalności wertykalnej, wpływając na jej przebieg. W przypadku wystąpienia korupcji politycznej najskuteczniejszym sposobem przeciwdziałania efektywności rozliczalności wertykalnej jest instrumentalne kreowanie komponentu informacyjnego. Odbywa się ono poprzez asymetrię informacyjną i zarządzanie niepewnością komunikacyjną. W przypadku komponentu ewaluacyjnego mechanizm osłabiania rozliczalności zakłada odejście od modelu głosowania ekonomicznego na rzeczy aksjologicznego lub socjotropicznego. Relatywnie najsłabsze możliwości osłabiania procesu rozliczalności wertykalnej występują w przypadku komponentu administracyjnego i odwołują się do intencjonalnych zmian elementów systemu wyborczego.

 • Consequences of the Electoral System in Polish Municipalities – Pathologies and Abuses

  Pathologies and abuses accompany elections and are connected with the electoral system both in its narrow and broad sense. Moreover, they stem from a human nature and a degree of democratic principles consolidation. Cohabitation is conditioned by the electoral system and, in the case of the proportional allocation of seats, it arises more often than in the majority system with single member constituencies. The phenomenon itself is not always pathological. However, such an adverse situation develops when it comes to clashes, neither substantive nor creative, between the municipal bodies and, in consequence, the interests of the local community are jeopardised. Elections at the municipal level are also accompanied by other pathologies and abuses including: coercing votes when voting by proxy, adding voters to an electoral roll, bringing residents to a polling place, paying for one’s votes, preying on the naïvety of voters which can take grotesque forms or brutalising an election campaign caused by the mediatisation of local policy. The above-mentioned phenomena were examined and presented in the paper based on the analysis of statistical data, articles from the local press and, most essentially for the discussed subject, a rich material collected thanks to the in-depth interviews conducted by the authors.

 • Election Petitions in Poland: The Efficiency Analysis of the Institution

  The article concerns the analysis of procedures connected with election petitions in Poland on the basis of the constituencies under the jurisdiction of the District Court in Toruń. It should be mentioned, however, that research is currently being conducted in other courts, which even at the preliminary stage appears to corroborate the results of the analysis presented in the article. The research focuses on the guarantees of the efficiency of the electoral petition in Poland. The election petition is the most important instrument which is available to verify the validity of elections. The Constitution does not regulate this matter, entrusting the legislator with this task. The possibility of submitting an election petition implements the principle of the external judicial review of the progress of an election or referendum, which can be initiated upon the request of a legal entity entitled to submit the petition. Considering the role of the petition proceedings as well as the values which remain protected within the procedure of settlement, the legislator should demonstrate the utmost care to increase their efficiency. However, the regulations concerning election petitions are scattered around the whole Electoral Code. Furthermore, for an election petition to be justified, there must be a cause-effect link between the law violation and the results of an election, with the burden of proof placed on the petitioner. The overall result is that in judicial practice only in few cases have grievances in election petitions been considered justified.

 • Wpływ ordynacji wyborczej i polaryzacji sceny politycznej na poziom frekwencji wyborczej

  Badanie determinant frekwencji wyborczej stanowi ważny obszar zainteresowań teorii wyboru publicznego. Celem artykułu jest ocena wpływu ordynacji wyborczej i polaryzacji sceny politycznej na frekwencję wyborczą. Przedstawione badanie empiryczne obejmuje wybory do parlamentów krajowych w 51 państwach w latach 1961 – 2014. W oparciu o dane pochodzące z projektu EMP zmierzona została polaryzacja sceny politycznej. Modele regresji dla wszystkich państw oraz dla Europy Zachodniej wykazały, że system wyborczy ma wpływ na poziom frekwencji wyborczej. W obu przypadkach systemy większościowe charakteryzują się niższą frekwencją niż systemy proporcjonalne. Mocny test zawierający efekty stałe dla krajów nie wykazał wpływu polaryzacji sceny politycznej na wielkość frekwencji. Brak związku przyczynowego pomiędzy polaryzacją a frekwencją może wynikać z istnienia wielu mechanizmów współzależności tych zmiennych, które zostały opisane w teoretycznej części artykułu.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.