ethnopolitics

 • Przywództwo i polityka etnokratyczna w Tatarstanie (część I: Etnizacja regionalnego przywództwa politycznego)

  Author: Piotr Zuzankiewicz
  Author: Tadeusz Bodio
  Year of publication: 2016
  Pages: 11-28
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2016101
  PDF: npw/10/npw2016101.pdf

  Authors in this article present the findings of the research project on the leadership and the ethnopolitics in Tatarstan. They are making an attempt to conceptualise the ethnocratic leadership, they characterise the existing model of leadership through the ethnopolitics and Russian regionalism. The research leads to the conclusion that as a result of the Tatarisation of the political regime an ethnocratic model of leadership has been formed in the republic. The model shows some hybrid characteristics and constitutes peculiar synthesis of ethno-politics, authoritarianism and clannishness with the elements of the facade democracy. This model of leadership is manifested in different forms and shapes depending on the specific environment, as well as political and situational contexts. Much attention was paid to the genesis and evolution of this model of leadership and its links with the republican elite which recruitment, circulation and legitimacy is strongly connected with the ethnicization of politics.

 • Kabardo-Bałkaria jako republika dwutytularna w składzie Federacji Rosyjskiej

  Author: Przemysław Sieradzan
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 135-145
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201810
  PDF: cip/16/cip1610.pdf

  Niniejszy artykuł poświęcony jest Republice Kabardo-Bałkarii – jednemu z podmiotów Federacji Rosyjskiej, w którym dwie grupy etniczne mają status narodowości tytularnych. Punkt wyjścia do dalszych rozważań stanowi analiza zjawiska dwutytularności w kontekście specyfiki ustroju Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich i Federacji Rosyjskiej. Dalsza część studium poświęcona jest samej Kabardo-Bałkarii, zamieszkiwanej przez dwie zupełnie odmienne w aspekcie kulturowym i językowym grupy etniczne – Kabardyjczyków (należących do superetnosu abchazo-adygejskiego czy też czerkieskiego) oraz tureckich Bałkarów. Przedmiotem rozważań jest wpływ modelu dwutytularnego na charakter reżimu politycznego, relacje międzyetniczne oraz stabilność sytuacji w regionie.

 • Research on Systemic Transformation in the Countries of Central Asia

  Author: Tadeusz Bodio
  E-mail: tbodio@wp.pl
  Institution: University of Warsaw, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8873-7434
  Author: Andrzej Wierzbicki
  E-mail: awierzbicki@uw.edu.pl
  Institution: University of Warsaw, Poland
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5493-164X
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 111-133
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2020307
  PDF: ppsy/49-3/ppsy2020307.pdf

  The article presents the goals, tasks, organization and major stages of implementation of the international programme of research on transformation in the countries Central Asia. The research has been conducted since 1997 by a team of political scientists from the University of Warsaw in cooperation with representatives of other Polish and foreign universities.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart