Euromaidan

 • Decommunisation of the Public Space in Post–Euromaidan Ukraine

  Author: Antonina Kozyrska
  E-mail: kozyrska@umk.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 130-144
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2016010
  PDF: ppsy/45/ppsy2016010.pdf

  The problem of thorough and ultimate decommunisation in Ukraine got suddenly valid during Euromaidan on the turn of 2013/2014 and after its termination. It became a component of post–revolutionary reforms in the field of policy of memory. A year after Euromaidan Ukraine’s parliament adopted four “decommunisation laws” on 9 April 2015. One of them concerns the condemnation of the Communist regime and prohibition the propaganda of his symbols. The author analysed contents of the law and focused on the results of decommunisation, which included the cleansing the public space from Soviet–era legacy. Full implementation of the law was planned for the year. During this time the goal was almost fully implemented regarding the renaming of many locations and districts. The communist names of thousands streets, squares, urban districts were changed, although this process was delayed. The process of renaming of many institutions, industrial plants and press titles was very slow. 

 • Israeli-Ukrainian Relations after ‘the Euromaidan Revolution’ – the Holocaust and the New Ukrainian Identity in the Context of the European Aspirations of Ukraine

  Author: Jakub Bornio
  E-mail: jakub.bornio@uwr.edu.pl
  Institution: University of Wrocław (Poland)
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 331–345
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2018212
  PDF: ppsy/47-2/ppsy2018212.pdf

  The Euromaidan revolution totally reoriented Ukraine’s policy in both internal and external dimensions. The new Ukrainian authorities facing Russian aggression and domestic instability started to build a new national identity in order to consolidate social cohesion. Due to the fact that Kiev’s new historical narrative glorifies the Ukrainian nationalists from the Organisation of Ukrainian Nationalists (OUN) and the Ukrainian Insurgent Army (UPA) who contributed to the Holocaust of Jews and committed mass murders on the representatives of other nationalities, such a  policy may be a  serious obstacle in the context of Ukraine’s external relations. The present article investigates particularly Israeli-Ukrainian relations after the Euromaidan revolution. The article analyses the impact of the new Ukrainian identity on bilateral relations as well as attempting to answer whether or not it may influence Kiev’s cooperation with the European Union. The article contains a brief description of the new identity building process in the post-Euromaidan Ukraine with special consideration of those elements of it, which are related to “Ukrainian Nationalism”.

 • Ukraińska Cerkiew Prawosławna wobec Euromajdanu 2013 – 2014

  Author: Antonina Kozyrska
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 46–63
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.03
  PDF: apsp/50/apsp5003.pdf

  Artykuł prezentuje stanowisko Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej (Patriarchatu Moskiewskiego) wobec Euromajdanu na Ukrainie na przełomie 2013/2014 r. Kościół ten zajął pozycję neutralną, w odróżnieniu od niektórych innych związków wyznaniowych, zwłaszcza tak zwanych Kościołów narodowych, które poparły protestujących. Jego oficjalne stanowisko wyrażało się w apelach do zachowania pokoju, porządku społecznego, integralności terytorialnej i jedności narodu, potępienia przemocy, nawoływania stron konfliktu do rozpoczęcia i kontynuacji dialogu. W artykule szczegółowo przeanalizowano przyczyny i skutki stanowiska Cerkwi.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart