Europa Środkowo-Wschodnia

 • The “Fractured” Social Space in East–Central Europe

  Author: Marek Pietraś
  Institution: Maria Curie–Skłodowska University in Lublin (Poland)
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 13–47
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2014002
  PDF: ppsy/43/ppsy2014002.pdf

  East-Central Europe can be easily distinguished, despite diff erent views on the subject, as a geographical space. It cannot be said, however, that it constitutes a distinct and coherent political, economic, social, and cultural space. Changes taking place in contemporary Europe, in particular those associated with the integration processes, mark a new, specifi c dividing line, different from that during the Cold War. It runs across the geographical, and, consequently, social, political, economic and cultural space of East-Central Europe. Th e research objective is therefore to identify and analyze the “fracture” of social space in this part of Europe. For research purposes it is assumed that social space, denoting the whole of social behaviors and ties as well as material products of human activity, is a complex, multifaceted construction. Especially signifi cant seems to be the problem of the political empowerments of society and its limitations, the problem of the socio-economic situation, and the problem of cultural identity. It is also assumed that the EU’s political strategy currently being pursued, consisting in relinquishing the prospect of EU enlargement towards the east to include selected countries of the so-called post-Soviet area, contributes to strengthening “the fracture” of East-Central Europe. Th is is apparently the result of the European Union’s implementation of “A Europe of Projects” strategy, which is the measures undertaken under the European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, or Back Sea Synergy.

 • Europa Środkowo-Wschodnia w polskiej polityce zagranicznej. Od historycznych odniesień po współczesne wyzwania

  Author: Artur Niedźwiecki
  Institution: Uniwersytet Łódzki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 176–191
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2017.54.09
  PDF: apsp/54/apsp5409.pdf

  Prowadzenie skutecznej polityki, nieulegającej ideologicznym manifestacjom, może opierać się na unijnym instrumentarium nawet pomimo aktualnego kryzysu integracji europejskiej. Rozsądną odpowiedzią na dylematy geopolityczne Rzeczpospolitej nie wydaje się tzw. „idea jagiellońska”, gdyż potencjalnie stanowi ona przeciwieństwo istniejących filarów bezpieczeństwa narodowego, tj. NATO i UE. Redukowanie polskiej polityki do anachronicznych fantazji o wspólnocie środkowoeuropejskiej może powodować obniżenie znaczenie Polski w strukturach euroatlantyckich. Członkostwo w instytucjach świata zachodniego, polegające m.in. na współpracy z Niemcami, stanowiło do tej pory o bezpieczeństwie Rzeczpospolitej, choć obecnie nie przystaje ono do historycznej koncepcji tzw. „polityki piastowskiej”, głównie z uwagi na obserwowany proces dezintegracji wspólnoty europejskiej.

 • The Socio-Cultural Dimension of the European Union’s Eastern Partnership: Contingencies and Prospects

  Author: Tomasz Stępniewski
  Institution: The John Paul II Catholic University of Lublin
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 163–172
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.52.09
  PDF: apsp/52/apsp5209.pdf

  The aim of the paper is an attempt at evaluating the Eastern Partnership from the point of view of the socio-cultural dimension in a broad sense. Do cultural and civilisational factors influence relations between the EU and Eastern European and South Caucasus countries? Is the EU capable of further enlargement? The Eastern Partnership is experiencing significant turmoil (Russia-Ukraine war, unstable South Caucasus) which begs the question of the future of the policy. Moreover, the paper tackles the issue of the EU’s internal factors and their influence upon relations with Eastern countries.

 • Rząd w rozwiązaniach ustrojowych Polski, Czech i Słowacji

  Author: Łukasz Siedlik
  E-mail: lukaszsiedlik@onet.pl
  Institution: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0381-1701
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 73-90
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.04.04
  PDF: ppk/50/ppk5004.pdf

  The article deals with the issue of government in Central and Eastern Europe, understood as one of the executive branch entities, appointed by the representative body, on the example of three countries, the Poland, the Czech Republic and Slovakia. These countries are joined by a common, difficult history, a system of government adopted after 1989, mutual neighborhood, convergent interests. The executive model functioning in these countries sets Poland, the Czech Republic and Slovakia in the group of states with a parliamentary- cabinet system of government. In addition to the president elected in direct elections, there is a collegial body-government headed by the prime minister. The government with the prime minister is de facto the subject with the greatest resource of power and a fundamental influence on the country’s policy, both in the national and foreign dimensions.

 • Tożsamość – religia – miasto. Konteksty obecności tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego w Europie Środkowo-Wschodniej1

  Author: Emilia Moddelmog-Anweiler
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 38-54
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.02
  PDF: em/4/em402.pdf

  Tożsamość religijna w społeczeństwach Europy Środkowo-Wschodniej ulega aktualnie silnym przemianom związanym zarówno z konsekwencjami transformacji systemowej, zmianami kulturowymi, jak i przemianami wewnątrz Kościołów. W nowych demokratycznych warunkach w państwach takich jak Polska, Słowacja i Ukraina tożsamość religijna staje się także jedną z tożsamości zbiorowych manifestowanych w sferze publicznej i istotnych nie tylko w kontekście dyskursu publicznego, ale także w kontekstach lokalnych, tj. tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca. Autorka przedstawia w artykule refleksje dotyczące znaczeń religijnej tożsamości zbiorowej w lokalnej przestrzeni publicznej. Są to spostrzeżenia wyłaniające się z prowadzonych badań jakościowych. Zarysowują się tutaj trzy istotne konteksty znaczeń tożsamości religijnej w lokalnej przestrzeni życia publicznego: 1) specyfika roli religijności i religii w życiu publicznym w tej części Europy, 2) kulturowe i instytucjonalne znaczenia identyfikacji religijnej w odniesieniu do tożsamości lokalnej i tożsamości miejsca, 3) problematyka narracji wokół wieloreligijnego dziedzictwa sakralnego w społecznościach lokalnych, która wprowadza nowy sposób percepcji religijnej tożsamości jako kulturowego zasobu związanego z miejscem i pamięcią.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart