European integration

 • Evolution of Schengen: an Example of Enhanced Cooperation and Differentiated Integration Model within the Area of Freedom Security and Justice

  The Amsterdam Treaty has established the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ). Since then, it is an example of a policy-making area creating its way quickly and comprehensively. However, in this paper the main dilemma is to what extent the Schengen development has modified the framework of AFSJ and how it adapts in this policy while being an example of enhanced cooperation and differentiated integration model. Developments in this area are part of a realisation that European states need to act together to better face new challenges to peace and internal security, while ensuring respect for democracy and human rights. It is important to add, that cooperation in the Area of Freedom Security and Justice has been driven by forces different from that seen in other policy areas.

 • Relations between the Europeanization and a Development of Public Policy on the Example of Cohesion Policy

  The article presents basic relations which happen among Europeanization and the public politics on the example of the politics of the cohesion. The author makes the broad exploration objective concepts and also postulates determined conclusions and recommendations.

 • Between the Centre and the Periphery of European Integration? Ten Years of Polish Membership in the European Union

  Europe, slowly but surely, appears to be recovering from one of the most damaging financial crises ever, but still our continent dangles in a sort of political suspension. The “Eastern Enlargement” from 2004 has been digested badly by the European Union. Currently, we are witnessing an overwhelming shortage of common ideas for the Community consisting of the twenty eight Member States, which is striking and, is in fact a grievous phenomenon. A number of exclusive political and economic initiatives realized beyond the institutional skeleton of the Union evolve, at least partially, into disruption of pure solidarity and rudimentary concord among nations. The multi-tier Europe, evidently faltering at a political crossroads, is gradually rising from the diff erentiation of the Community and, in consequence, presupposes some kind of socio-political and economic Centre and Periphery.

 • How we might recover from the economic and social crisis through European integration deepening?

  The article regards the challenges which was brought by economic and social crisis durin European integration within EU. Author concerns questions taken up in this scope by ETJ and constitutional courts in European states as well as political and legal cicrcumstances of them.

 • Rola Kosowa w brytyjskiej polityce zagranicznej po rozpadzie Jugosławii

  Czynnikiem determinującym charakter stosunków brytyjsko-kosowskich jest ogromna dysproporcja potencjałów obu państw we wszystkich możliwych sferach. Nieposiadające pełnego uznania międzynarodowego, słabe pod względem ekonomicznym Kosowo nie może stanowić partnera dla Wielkiej Brytanii, dysponującej niekwestionowaną pozycją na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i militarnej. Nie znajduje się ono również w centrum zainteresowań brytyjskich, a wzajemne kontakty zostały nawiązane niejako przy okazji wypełniania przez Brytyjczyków „moralnego zobowiązania”, a nie na podstawie racjonalnych przesłanek. W tym kontekście obowiązująca formuła relacji opiera się na założeniu brytyjskiego paternalizmu, który wyraża się oddziaływaniem na kierunki aktywności politycznej oraz rozwój gospodarczy i społeczny Kosowa, a także występowaniem w obronie interesów Kosowa przed społecznością międzynarodową (w szczególności na forum Unii Europejskiej i NATO). Natomiast mieszkańcy Kosowa poprzez korzystanie z udzielanej przez Brytyjczyków na bieżąco pomocy wojskowej, politycznej i finansowej oraz udostępnienie know- -how zaciągnęli wobec Wielkiej Brytanii dług wdzięczności, którego spłata jest tym trudniejsza, że ani jej termin, ani warunki nie mają wymiaru formalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku wejścia Kosowa do Unii Europejskiej i NATO istnieje spora szansa, że kosowscy politycy będą głosowali w tych organizacjach w sposób odpowiadający życzeniom brytyjskim. Dalekosiężna polityka Wielkiej Brytanii zmierzająca do pozyskania przyszłego sojusznika wewnątrz struktur europejskich wydaje się zatem przynosić pożądane efekty, służąc równocześnie stabilizacji i rozwojowi tej części Bałkanów Zachodnich.

Message to:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.