European integration

 • Evolution of Schengen: an Example of Enhanced Cooperation and Differentiated Integration Model within the Area of Freedom Security and Justice

  Author: Michał Piechowicz
  E-mail: piechowicz@umk.pl
  Institution: Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 121-137
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2017108
  PDF: ppsy/46-1/ppsy2017108.pdf

  The Amsterdam Treaty has established the Area of Freedom, Security and Justice (AFSJ). Since then, it is an example of a policy-making area creating its way quickly and comprehensively. However, in this paper the main dilemma is to what extent the Schengen development has modified the framework of AFSJ and how it adapts in this policy while being an example of enhanced cooperation and differentiated integration model. Developments in this area are part of a realisation that European states need to act together to better face new challenges to peace and internal security, while ensuring respect for democracy and human rights. It is important to add, that cooperation in the Area of Freedom Security and Justice has been driven by forces different from that seen in other policy areas.

 • Relations between the Europeanization and a Development of Public Policy on the Example of Cohesion Policy

  Author: Tomasz Hoffmann
  Institution: Koszalin University of Technology (Poland)
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 112-124
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2015009
  PDF: ppsy/44/ppsy2015009.pdf

  The article presents basic relations which happen among Europeanization and the public politics on the example of the politics of the cohesion. The author makes the broad exploration objective concepts and also postulates determined conclusions and recommendations.

 • Between the Centre and the Periphery of European Integration? Ten Years of Polish Membership in the European Union

  Author: Artur Niedźwiecki
  Institution: University of Łódź (Poland)
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 122–140
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/ppsy2014007
  PDF: ppsy/43/ppsy2014007.pdf

  Europe, slowly but surely, appears to be recovering from one of the most damaging financial crises ever, but still our continent dangles in a sort of political suspension. The “Eastern Enlargement” from 2004 has been digested badly by the European Union. Currently, we are witnessing an overwhelming shortage of common ideas for the Community consisting of the twenty eight Member States, which is striking and, is in fact a grievous phenomenon. A number of exclusive political and economic initiatives realized beyond the institutional skeleton of the Union evolve, at least partially, into disruption of pure solidarity and rudimentary concord among nations. The multi-tier Europe, evidently faltering at a political crossroads, is gradually rising from the diff erentiation of the Community and, in consequence, presupposes some kind of socio-political and economic Centre and Periphery.

 • How we might recover from the economic and social crisis through European integration deepening?

  Author: Adriana Ciancio
  Institution: University of Catania
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 161-174
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.03.07
  PDF: ppk/19/ppk1907.pdf

  The article regards the challenges which was brought by economic and social crisis durin European integration within EU. Author concerns questions taken up in this scope by ETJ and constitutional courts in European states as well as political and legal cicrcumstances of them.

 • Rola Kosowa w brytyjskiej polityce zagranicznej po rozpadzie Jugosławii

  Author: Bartłomiej H. Toszek
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 134–148
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.50.08
  PDF: apsp/50/apsp5008.pdf

  Czynnikiem determinującym charakter stosunków brytyjsko-kosowskich jest ogromna dysproporcja potencjałów obu państw we wszystkich możliwych sferach. Nieposiadające pełnego uznania międzynarodowego, słabe pod względem ekonomicznym Kosowo nie może stanowić partnera dla Wielkiej Brytanii, dysponującej niekwestionowaną pozycją na płaszczyźnie gospodarczej, politycznej i militarnej. Nie znajduje się ono również w centrum zainteresowań brytyjskich, a wzajemne kontakty zostały nawiązane niejako przy okazji wypełniania przez Brytyjczyków „moralnego zobowiązania”, a nie na podstawie racjonalnych przesłanek. W tym kontekście obowiązująca formuła relacji opiera się na założeniu brytyjskiego paternalizmu, który wyraża się oddziaływaniem na kierunki aktywności politycznej oraz rozwój gospodarczy i społeczny Kosowa, a także występowaniem w obronie interesów Kosowa przed społecznością międzynarodową (w szczególności na forum Unii Europejskiej i NATO). Natomiast mieszkańcy Kosowa poprzez korzystanie z udzielanej przez Brytyjczyków na bieżąco pomocy wojskowej, politycznej i finansowej oraz udostępnienie know- -how zaciągnęli wobec Wielkiej Brytanii dług wdzięczności, którego spłata jest tym trudniejsza, że ani jej termin, ani warunki nie mają wymiaru formalnego. Nie ulega jednak wątpliwości, że w przypadku wejścia Kosowa do Unii Europejskiej i NATO istnieje spora szansa, że kosowscy politycy będą głosowali w tych organizacjach w sposób odpowiadający życzeniom brytyjskim. Dalekosiężna polityka Wielkiej Brytanii zmierzająca do pozyskania przyszłego sojusznika wewnątrz struktur europejskich wydaje się zatem przynosić pożądane efekty, służąc równocześnie stabilizacji i rozwojowi tej części Bałkanów Zachodnich.

 • Regional cooperation in the process of integration of the Western Balkan states with the European Union

  Author: Renata Podgórzańska
  E-mail: renata.podgorzanska@wp.pl
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6610-9699
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 71-88
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop201805
  PDF: rop/2018/rop201805.pdf

  From the European Union perspective regional cooperation in the Western Balkans is one of the fundamental conditions determining the pace of accession to European structures. This question is emphasized in EU documents concerning the enlargement, and it is also each time a subject of the EU’s discussion with representatives of Western Balkan countries. The aim of this paper is to articulate and characterize the premises of EU activity towards Western Balkans and to analyze forms of regional cooperation with the participation of Western Balkan countries as well as an exegesis of factors determining this cooperation.

 • ROLA HAROLDA MACMILLANA W PRACACH ZGROMADZENIA RADY EUROPY W LATACH 1949–1951

  Author: MAREK MIKOŁAJCZYK
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 222-242
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso160210
  PDF: hso/11/hso1110.pdf

  European issues were obviously very close to Harold Macmillan’s heart from the beginning of his political path, which goes back to 1924. This paper looks at the activities of Harold Macmillan in the Assembly of the Council of Europe between 1949 and 1951 and discusses his views on European cooperation.

 • Joining the Economic and Monetary Union and Amending the Constitution of the Republic of Poland

  Author: Szymon Pawłowski
  Institution: University of Cardinal Stefan Wyszyński
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 36-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.67.03
  PDF: apsp/67/apsp6703.pdf

  The purpose of the article is to present a proposal to amend the Basic Law and to indicate its close connection with the nature of the political (system) decision. The amendment to the Basic Law may be extended or limited. Possible legal constructions were carried out in the article. This would determine the conditions of Poland’s participation in the euro area, which are acceptable from the Polish constitution’s point of view.

 • Organizational principles of formation of the border security monitoring system of Ukraine in the context of European integration

  Author: Andrii Ihnatiev
  E-mail: ertya1978@gmail.com
  Institution: The National Defence University of Ukraine named after Ivan Cherniakhovskyi
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0482-6024
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 58-76
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2020404
  PDF: rop/14/rop1404.pdf

  The current period of development of Ukraine is characterized by the intensification of European integration processes, among which ensuring the adaptation of the national border security system to the European standards takes an important place. The mechanism of implementation of the border policy implementation to ensure the border security of the European Union is the European integrated border management, the complex basis of which is the European Border Surveillance System (EUROSUR). For the successful European integration of Ukraine, it is important to take into account the European experience of formation, functioning, and prospects for the development of European integrated border management. Planning of preventive strategic steps, which in the future will ensure a successful integration of Ukraine’s border security system and its state border into similar components of the European Union, should be included in the content of all thematic strategic documents (legislation, concepts, strategies, programs, plans, etc.).

 • Walka klasowa w Polsce i Europie

  Author: Zbigniew Wiktor
  E-mail: z.wiktor@gazeta.pl
  Institution: emerytowany profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 96-132
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/so2017105
  PDF: so/11/so1105.pdf

  Class struggle in Poland and Europe

  The main thesis of article is class struggle in contemporary Poland and Europe. Author is giving the explanation of the main features and socio-political characteristic of the contemporary epoch, the main features and conditions of revolutionary and counter revolutionary forces in Poland, especially at the time 1956, 1968–1970, 1980–1981 and 1989. More attention become the “Solidarity” movement and its leader L. Wałęsa and their counter revolutionary role in the working movement not only in Poland. The analysis contains also the explanation of the socio-economic situation in the PR China and political and ideological changes in CPC, the perspective of development of Poland in EU, socio-economic conditions of Polish peoples and their political behaviors, different classes and stratas, the level of the democracy and the causes of collapse of People’s Poland. What is the influence had accession of Poland to EU on the contemporary polish working movement, the role of Communist Party of Poland and other left parties and trade unions? What is the perspective of socialism in the time of European integration and globalization?

 • The Role of the European Parliament in the Process of Multi-level Governance: The Case of the West Balkans States

  Author: Artur Staszczyk
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 136-150
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2014.44.08
  PDF: apsp/44/apsp4408.pdf

  This article addresses the problem of the EP’s role in the process of multi-level governance illustrated with the example of EU expansion policy through the accession of the West Balkan states. As an effect of the European integration process, resulting in the transfer of decision-making competences from the state level to the transnational level, nation-states have lost their monopolistic position in the European decision-making process. This has enabled the formation of multi-level political system within the EU. Within the system, there is a multi-level governance model, with the EP as its crucial element. This article reveals an important role of the EP as a transnational decision-making centre, which with its specific competences (giving consent to the accession of a country to the EU, giving consent to sign international agreements crucial for the integration process, budget rights, co-decisions on the form of the EU law with an ordinary law making procedure) considerably forms the policy of the EU in relation to the Balkan countries. The explanation of the policy’s functioning and its outcomes are based on the concept of multi-level governance, which is analyzed herein in depth.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart