family

 • Małżeństwa mieszane w przestrzeni społecznej - przegląd aktualnych doniesień

  Author: Alicja Hruzd-Matuszczyk
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7731-7979
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 311-325
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2021.02.17
  PDF: em/15/em1517.pdf

  Atrakcyjność i aktualność badań prowadzonych wokół życia rodzinnego związana jest z dynamicznymi przemianami społeczno-kulturowymi, gospodarczymi, a także politycznymi zachodzącymi w skali globalnej. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rodziny i jej członków jest również sytuacja światowej pandemii, która znacząco wpłynęła na strukturę rodziny oraz potrzeby i wartości cenione przez jej członków. Żywotność tematu skłania do refleksji nad kondycją współczesnej rodziny i rodzi potrzebę poznania skutków oddziaływań zewnętrznych na jej kształt i środowisko wewnętrzne. W zaprezentowanym opracowaniu podejmuję rozważania wokół problematyki rodziny, interesują mnie przede wszystkim małżeństwa mieszane, które stają się coraz bardziej widoczne, nie tylko w statystykach zawieranych małżeństw, a przede wszystkim w życiu społecznym. Zawiązywanie małżeństw mieszanych znajduje swoje uzasadnienie w zwiększonej mobilności społecznej, pozbawieniu barier świata komunikacji interpersonalnej (powszechne wykorzystanie nowoczesnych technologii w życiu zawodowym oraz osobistym), może również wynikać z indywidualnych potrzeb i preferencji osób zawierających takie związki małżeńskie. Małżeństwo mieszane samo w sobie może być wartością, jednak fakt bycia w takim związku może stanowić swego rodzaju balast. Zaprezentowane opracowanie jest próbą uchwycenia pewnych tendencji zachodzących w doświadczeniach życia społecznego przez małżeństwa mieszane. W artykule wyróżniam trzy części, w których kolejno wprowadzam w problematykę życia rodzinnego i funkcjonowania małżeństw mieszanych, następnie analizuję dane i materiały, nakreślając pewne tendencje odnoszące się do różnych aspektów życia rodzinnego i życia w społeczeństwie. Opracowanie kończę podsumowaniem i wskazaniem wniosków.

 • Contemporary Family Policy in South Korea: Towards the Increase of Fertility

  Author: Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 89-110
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.06
  PDF: apsp/71/apsp7106.pdf

  The paper focuses on the assessment of how effective the Korean government’s actions taken to increase the fertility rate are. South Korea is a country with a very low fertility rate which is below the replacement level. This demographic situation causes the ageing of the Korean population. The paper shows the contemporary family policy, the analysis of sociodemographic indicators and the analysis based on the data from the Korean Longitudinal Survey of Women and Families in the two periods of time: in 2007 and 2018, in order to show changes in the fertility intentions among the Korean women – in the sociological perspective. The statistical analysis indicates that the majority of the respondents had no intentions of having children. The results indicate that the Korean government’s actions are not sufficient to create an environment supporting the family in fertility intentions and behaviour, which is reflected in the continued low fertility rate.

 • On Giving Meaning to Family Life: An Educational Essay

  Author: Katarzyna Segiet
  Institution: Adam Mickiewicz University in Poznań
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3044-1814
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 9-24
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.01
  PDF: kie/132/kie13201.pdf

  The author addresses cognitively important issues concerning values and activities conducive to their development in the family, which is the basic factor in shaping the personality of a child. We are living in the times of globalization, when the importance of family and values passed on by it are being underestimated in various ways. Globalization has caused an enormous confusion of values. The old, traditional values are often outdated, while the new, incomprehensible ones, interfere with the process of upbringing. Additionally, relativism dominating the society has become the basis for blurring the boundaries between what is moral and what is immoral. The aim of this article is to draw attention to the special role of values in the process of upbringing and to stimulate actions supporting the family through education and prevention. The above considerations lead to the conclusion that the family is an important value in the life of a child. It constitutes their most important environment for development and upbringing. Nevertheless, it requires help and support from the state. But above all, we cannot just be passive witnesses of our children’s development these days.

 • Activities of Institutions Supporting the Family of a Child with Disabilities: Selected Areas of Forecasting and Standardization

  Author: Barbara Grzyb
  Institution: Silesian University of Technology
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3649-4068
  Author: Monika Bożena Morgała
  Institution: Silesian University of Technology
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6856-9111
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 62-79
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.02.05
  PDF: kie/132/kie13205.pdf

  The article discusses institutions providing support and aid to people with disabilities and their families. The theoretical determinants of the aid process were discussed in the context of the possible forecasting of strategies for these interactions within the functioning of public, non-governmental and private institutions (without budgetary subsidies). The important area highlighted in the paper was not only disability and the family’s needs but also the nature of a possible support which should depend on a forecast of actions resulting out of the nature and grade of person’s disability. In turn, the scope of proposed solutions should comprise of a package of offers dependent on the grade and nature of person’s disability and should lead to their life and economic independence. However, this requires a tripartite social dialogue, good will, and understanding of each person requiring a long-term support and aid. This article ends with a short conclusion highlighting the need for immediate actions for starting a social dialogue in order to establish a tri-sectoral aid, and within its scope, a reasonable forecast of the needs of the child with disabilities.

 • Parents Nominating Gifted Children in Their Early Years - The Case of Slovenia

  Author: Gorela Keli
  Institution: University of Primorska
  Author: Kukanja Gabrijelčič Mojca
  Institution: University of Primorska
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 170-181
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.21.66.4.14
  PDF: tner/202104/tner6614.pdf

  The article deals with the field of gifted children, who are considerably neglected from the point of view of programmatic and legislative approaches in the field of education in the Republic of Slovenia. The substantive research focus is therefore mainly on understanding and detailing the role of parents in discovering characteristics of potential giftedness and the role that parents have in promoting the child’s potential in one of the areas of giftedness. In the empirical part of the paper, we examined the extent to which parents perceive potential giftedness in their preschool children and whether they encourage them in developing their potential in different areas of giftedness. We used a descriptive, noncausal, and nonexperimental method. The survey sample included 201 parents of preschool children in the developmental period of early childhood from 4 to 6 years. Data were obtained using a questionnaire developed based on Giftedness Rating Scale to identify gifted children in elementary school and adapted to survey participants. Based on the established hypotheses, we reviewed the differences in the perception and promotion of different areas of potential giftedness in relation to the child’s gender and age, the parents’ educational level, and the outstanding strong area subjectively assessed by the parents. We also examined the relationship between the variables of perception and promotion of potential giftedness. The results of the study are relevant to the field of potentially gifted preschool children and the further recognition and promotion of their potential in kindergarten and in the family.

 • The Correlation Between Parenting Styles and Childrens’ Social Competences and Anti-social Behavior

  Author: Tatjana P. Kompirović
  Institution: University in Priština-Kosovska Mitrovica
  Author: Tatjana Radojević
  Institution: University in Priština-Kosovska Mitrovica
  Author: Igor Đurić
  Institution: University in Priština-Kosovska Mitrovica
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 34-45
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.20.62.4.03
  PDF: tner/202004/tner6203.pdf

  Family relationships and parents’ behavior towards their children are factors that significantly influence the development of a child’s personality and their behavior modeling. Parenting styles are often seen as having an impact on their child’s social functioning. Having this in mind, this paper presents the results of research on key aspects of the influence that parenting styles have on the development of social competences and anti-social behavior in children. Standardized instruments (SSBS-2 and VS scale) were used in the research, and the sample included a total number of 705 students and 44 head-class teachers2. The research was conducted in primary schools on the territory of Kosovo and Metohija (Serbia). The results obtained indicated a correlation between parenting styles and students’ social competences and anti-social behavior, with a mother’s detached attitude standing out as a negative predictor of children’s social functioning.

 • Capacity of the Family System for Peer Violence Prevention

  Author: Sladjana N. Zuković
  Institution: University of Novi Sad
  Author: Daliborka R. Popović
  Institution: University of Kragujevac
  Author: Senka D. Slijepčević
  Institution: University of Novi Sad
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 161-171
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.19.56.2.13
  PDF: tner/201902/tner5613.pdf

  The paper presents research findings concerning desired parental activities for peer violence prevention. An instrument was created for the purpose of this research, and study sample comprised 480 participants, including 170 parents, 94 teachers and 206 students. Activities perceived as more important were open communication and greater control of children’s behavior, while parents’ participation in school was assessed as less important. The “School without violence” program was recognized as a significant resource for empowering family activities in peer violence prevention. This implies that it is important to implement family support programs and to develop parents’ skills.

 • The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia)

  Author: Šárka Nekvapil Jirásková
  Institution: Univerzita Pardubice
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6263-3522
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 137-161
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso220106
  PDF: hso/32/hso3206.pdf

  The proto-industrial family and the perspectives of its demographic research in the 18th and the first half of the 19th century (an example of the village Stružinec in north-eastern Bohemia)

  Proto-industrialization is an interesting phenomenon that has been discussed for more than half a century. The most disputed part of this theory is the demographic aspects. The submitted article focuses on research opportunities of the proto-industrial family in the 18th and 19th centuries; the research focuses on Stružinec u Lomnice nad Popelkou, a village in north-eastern Bohemia. Only a comprehensive study of demographic indicators makes it possible to establish the basic differences between the family in proto-industrial and agriculture-based areas.

 • Preferred Life Model and the Importance of Family Life in the Contemporary Society in Poland, Slovakia and South Korea

  Author: Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz
  Institution: University of Silesia
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 146-158
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.02.09
  PDF: kie/108/kie10809.pdf

  The article presents the sociological aspect of the empirical research carried out among students of Constantine the Philosopher University in Nitra in Slovakia, the Hankuk University of Foreign Studies in Seul in South Korea and among students of the University of Silesia in Katowice, concerning their opinion on family life in the contemporary society and their preferred life model. The research was conducted on a research sample of 1341 students. The main research tool used during the research was a questionnaire containing 43 questions. The collected data were statistically analyzed in the program SPSS. The analysis of the conducted research shows a dissonance between the preferred life model and the significance of family life. Generally, most respondents preferred marriage as a type of relationship for the future, while claiming that family life is less and less important.

 • Psychospołeczne warunki rozwoju młodzieży wychowującej się w rodzinach niepełnych. Analiza danych i ich wykorzystywanie w pracy pedagoga

  Author: Alicja Konikiewicz
  Institution: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 247-264
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2015.01.13
  PDF: kie/107/kie10713.pdf

  Theoretical deliberation on the process of transformation of family system and how its functioning as well as data obtained in course of empirical research specify conditions of development of youth brought up in single-parent families. Picture of situation of educational development functioning of single-parent families gives theoretical knowledge on deficite of these educational environments. The most common hazards are within psychosocial factors. On the basis of obtained data and scientific theories conclusions were drawn for educational practice and requirement of work with families at the school counselor level were finally expressed. Within the framework of activities addressed to families of changed structure both work with children growing up in described environments must be included and work with single parents. Proposed activities should be of repair and support type.

 • Individual in a Traditional Chinese Family

  Author: Wang Yun
  Institution: Uniwersytet SWPS
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8740-2499
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 71-84
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ap202105
  PDF: ap/24/ap2405.pdf

  The article analyzes the relation between the individual and the family in traditional China in a historical and cultural context. It concludes that the family, besides being a source of material support, provides a sense of identity, which is obtained through the performance of family role ethics. The ethics consist in fulfilling one’s specific obligations, such as filial piety, obedience, responsibility for family members, etc. Through practicing them since childhood, individuals shape their personality in a way that enables them to participate in a hierarchical, patriarchal family structure and maintain harmonious relations with its members.

 • Aggressive Education of Children in the Family Environment

  Author: Grażyna Poraj
  Institution: University of Łódź
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 162-181
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2014.05.10
  PDF: kie/105/kie10510.pdf

  Children’s individual experience gained within families may lead to the development of both prosocial and aggressive behaviours. The aim of the paper is to analyse the phenomenon of aggression in the family environment. Extensive specialist literature indicates that there are often many co-occurring factors that determine child aggression. Children live in a dysfunctional family, in conditions of poverty and parental pathology, experience parental hostility and violence, are neglected, their vital biological and psychological needs are not met, they undergo inadequate upbringing training. They also experience aggression in sibling relations. Thus, the family provides them with comprehensive aggressive education for years. An important issue is to prevent and control aggression in the family. It is not easy and requires actions at three levels: social, individual and family. The article also presents an interesting intervention model in a sibling aggression situation.

 • Stygmatyzacja przeniesiona wyzwaniem dla edukacji międzykulturowej

  Author: Urszula Klajmon-Lech
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4195-2094
  Year of publication: 2022
  Source: Show
  Pages: 71-82
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2022.02.05
  PDF: em/17/em1705.pdf

  Courtesy stigma – a challenge for intercultural education

  In the article, I describe sick people and people from their immediate environment as Other. I present sociological concepts and research results regarding courtesy stigma. I present an analysis of the narrative interview regarding the mother’s experience of stigmatizing a sick child. Intercultural education is to prepare for life in a diverse world, shape the understanding of difference, learn to get rid of prejudices and stereotypes, therefore, in the end of my considerations, I propose solutions to this pedagogical concept that can improve the well-being of sick people and their relatives stigmatized by the environment.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart