Nowe czasopisma

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

African Journal of Economics, Politics and Social Studies

Copernicus Political and Legal Studies

Copernicus Political and Legal Studies

federacja

 • Pojęcie, powstanie i reprezentatywność drugich izb parlamentu na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec

  Author: Anna Hadała
  E-mail: hadala.anna@interia.pl
  Institution: Uniwersytet Rzeszowski
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 31-47
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.02
  PDF: ppk/45/ppk4502.pdf

  W niniejszym artykule analiza badanego tematu została przeprowadzona na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), Federacji Rosyjskiej oraz Republiki Federalnej Niemiec, państw posiadających dwuizbowy parlament i mogących zostać uznane za reprezentatywne. Wszystkie te państwa są państwami federalnymi. Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie pojęcia drugiej izby parlamentu, jej reprezentatywności a także analizy procesu kształtowania się drugich izb na przestrzeni wieków oraz wskazanie, że struktura i rola współczesnych parlamentów w badanych państwach, jest skutkiem wielowiekowej ewolucji tego organu.

 • Parlament a parlamentarismus v budování a proměnách československé státnosti

  Author: Ondřej Felcman
  E-mail: ondrej.felcman@uhk.cz
  Institution: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2706-201X
  Author: Tomáš Hradecký
  E-mail: tomas.hradecky@uhk.cz
  Institution: Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4488-2266
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 32-71
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso190403
  PDF: hso/23/hso2303.pdf

  The study focuses on the importance of the Parliament’s involvement in construction of the Czechoslovak state. With the exception of the German occupation, as the legislature of the Czechoslovak Republic, the National Assembly played an important role in affecting its republican and democratic character. The article discusses two of the most important stages of the formation of the Czechoslovak statehood. First is the Interwar period when the Czechoslovak statehood demonstrated features typical of parliamentary democracy with assumed parliamentary power, followed by the 1960s when the common state of the Czechs and Slovaks developed on a federal level.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart