Federacja Rosyjska

 • Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej

  Author: Robert Kłaczyński
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 278-294
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201717
  PDF: cip/15/cip1517.pdf

  Federacja Rosyjska to obecnie największy eksporter gazu ziemnego oraz ropy naftowej na europejski rynek paliw. W skład europejskiego rynku paliw wchodzą państwa zrzeszone w V4. Różnią się potencjałem energetycznym, przyjętą strategią polityki zagranicznej, w tym oceną roli i znaczenia jakie UE powinna odgrywać w ramach prowadzonej przez siebie polityki energetycznej. Elementami wspólnymi w zakresie prowadzonej przez kraje V4 polityki energetycznej pozostają uzależnienie od Federacji Rosyjskiej w zakresie importu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związane z tym obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko to ma miejsce w obliczu realizowanej przez władze rosyjskiej strategii budowy „mocarstwa energetycznego”, które wykorzystując surowce energetyczne jako źródło kreacji relacji w polityce zagranicznej, wewnętrznej będzie zdolne wpływać na bieg wydarzeń na Starym Kontynencie. Publikacja Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej ma na celu przybliżenie relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Grupy V4 w zakresie handlu, przesyłu surowców energetycznych jak również przejmowania przez Federację Rosyjską infrastruktury poszczególnych sektorów energetycznych krajów Europy Środkowowschodniej.

 • Status umów międzynarodowych w rosyjskim prawie konstytucyjnym

  Author: Magdalena Micińska-Bojarek
  E-mail: m.micinska@kpsw.edu.pl
  Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 223-236
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2016.05.13
  PDF: ppk/33/ppk3313.pdf

  Umowy międzynarodowe są istotnym elementem stabilizującym międzynarodowy po- rządek prawny oraz stosunki Rosji z innymi krajami. Granicząc z 14 państwami i będąc aktywnym politycznie członkiem kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych, Rosja staje się stroną ogromnej ilości umów i porozumień międzynarodowych zawieranych tak między państwami, jak i organizacjami międzynarodowymi. W kwietniu 1986 r. ZSRR ratyfikował Konwencję wiedeńską o prawie traktatów z 22 maja 1969 r. Po przemianach ustrojowych Federacja Rosyjska (FR) jako sukce- sorka ZSRR określiła status umów międzynarodowych w Konstytucji z 12 grudnia 1993 r., w federalnej ustawie z 15 lipca 1995 r. o umowach międzynarodowych Fede- racji Rosyjskiej oraz w federalnej ustawie konstytucyjnym o Sądzie Konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej.

 • Stowarzyszenia społeczne w Federacji Rosyjskiej. Status prawny ze szczególnym uwzględnieniem ustaw o organizacjach wypełniających funkcję agenta zagranicznego i organizacjach niepożądanych na terytorium FR

  Author: Magdalena Micińska
  E-mail: m.micinska@kpsw.edu.pl
  Institution: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 121-139
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.03.05
  PDF: ppk/37/ppk3705.pdf

  The aim of this article is the general characteristics of the legal status of associations in Russia. They include the origin of association movement, overview of current legal sources, basic terms, and discussion of selected regulations limiting the right to association, with particular emphasis on law of 20 July 2012 on organizations fulfilling the function of a foreign agent and law of 23 May 2015 on undesirable organizations on the territory of the RF. This paper also highlights the political aspect of the origin, shaping and transformation of the legal position of associations. The legal status of associations in Russia is always linked to the political situation in the country. Constitutional traditions of Tsarist and Soviet Russia were not conducive to bottom-up self-organization of society and only perestroika in the late 80s enabled unrestrained participation in public life. Currently in Russia, there are over 101 thousand registered social associations and undoubtedly it is a record number in the historical context. However, in order to maintain internal security against the growing threat of terrorism, as well as to the risk of the outbreak of the color revolution, in recent years Russia started to re-introduce significant restrictions on the freedom of association. The basic research method is the dogmatic analysis of the Constitution of the Russian Federation and selected federal laws. The issue discussed is rarely raised in Polish scientific publications. This paper constitutes an attempt to fill the gap in the subject literature aiming at contributing to the development of scientific knowledge in Polish-Russian comparative studies.

 • Rządowa inicjatywa ustawodawcza jako instrument planowania ustawodawczego w Federacji Rosyjskiej

  Author: Jacek Zaleśny
  Institution: Uniwersytet Warszawski
  Year of publication: 2010
  Source: Show
  Pages: 39-53
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2010.2-3.02
  PDF: ppk/02-03/ppk2-302.pdf

  The analysis is focused on the issues of governmental legislative initiative as an instrument of legislation planning in the Russian Federation. The author makes a thesis that it is the Government who – due to its legal position and competencies – should be the authority developing legislative changes aimed at building effective state policies. And legislative forecasting, planning and programming of the Government of the Russian Federation should have the features of the state’s legislative forecasting and planning. The paper shows and explains how and in which period the planning and programming of Government legislation are implemented. It also describes conditions that must be met so they become effective.

 • Wybrane zagadnienia działalności międzynarodowej podmiotów Federacji Rosyjskiej

  Author: Jerzy Rychlik
  Institution: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.
  Year of publication: 2014
  Source: Show
  Pages: 275-288
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2014.02.16
  PDF: ppk/18/ppk1816.pdf

  The specificity of the federal state lies in the need for countries within it a significant degree of autonomy. It includes often – as is the case with the Russian Federation – competence in maintaining international relations by federal entities. Permissions in this field are distracted: partly regulate these federal laws, acts partly constituted by the executive in June of individual entities. This leads to considerable variation in both the categories of participants in various kinds of international relations, as well as the range of activities available to the analyzed competence.

 • Zakres konstytucyjnych uprawnień Prezydenta Federacji Rosyjskiej

  Author: Aleksandra Alkowska
  E-mail: aleksandra.cylwik@wp.pl
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4814-6618
  Author: Ewelina Wilczewska-Furmanek
  E-mail: e.wilczewska.ew@gmail.com
  Institution: Uniwersytet w Białymstoku
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8210-2654
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 41-62
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2019.03.02
  PDF: ppk/49/ppk4902.pdf

  The aim of the article is to determine the scope of constitutional rights of the President of the Russian Federation and to bring issues related to the competences held by the head of the state in relation to the legislative, executive, and judiciary authorities, including the nation and those that are considered by the Constitution as so-called “other”. Another goal is to investigate whether all competences granted to the President are used as intended and whether there is a need to change the scope of the rights granted, and if so, whether they should be extended or narrowed. The content of the article answers questions related to the above issues and allows to draw conclusions that the President’s wide range of powers undoubtedly determines his superior position in relation to other authorities, and the number and rank of powers held by the head of the state go beyond the classical model of the semipresidential system.

 • Polityka historyczna Federacji Rosyjskiej i Związku Radzieckiego wobec Polski na przykładzie opisu agresji ZSRR na Polskę w świetle narracji podręcznikowej

  Author: Stanisław Boridczenko
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 74-91
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.61.05
  PDF: apsp/61/apsp6105.pdf

  W niniejszym artykule omówiono rosyjską narrację historyczną w rodzimym szkolnictwie. Poruszony temat polega na badaniu polityki historycznej Federacji Rosyjskiej i Związku Radzieckiego. Uwagę skupiono na zawartym w podręcznikach Federacji Rosyjskiej oraz Związku Radzieckiego opisie 17 września 1939 roku. Podstawą analizy stała się szeroko zakrojona kwerenda, w trakcie której zanalizowano teksty obowiązujących od 1954 roku podręczników szkolnych. Główne uzasadnienie podjętej tematyki stanowi cieszący się popularnością w polskiej publicystyce dyskurs nawiązujący do polityki historycznej Rosji. Zgodnie z założeniem artykułu historyczna wiedza przekazywana w szkołach Rosji cechuje się starannym pomijaniem wątków związanych z radziecką agresją na Polskę.

 • Geopolitical Determinants in the Foreign Policy of the Russian Federation

  Author: Michał Romańczuk
  Institution: University of Szczecin
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 80-96
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2019.64.05
  PDF: apsp/64/apsp6405.pdf

  International identity consists mainly of geographical, demographic, historical, political, military, economic, ideological, cultural and psychological factors. After the collapse of the USSR, Russia returned to tradition, not only in the sphere of political, social and philosophical ideas and ideologies, but also in the sphere of culture and religion. In the 1990s, the geopolitics revived. It became the basis for the development of the concept of foreign policy, the National Security Strategy and the Military Doctrine of the Russian Federation. The aim of the research is to analyze geopolitical perspectives in the identity of the Russian Federation and its impact on foreign policy concepts and sources of development of geopolitical concepts in Russia. The post-Soviet area is important for the security of the Russian Federation. Russia perceives armed conflicts in this area as an element of political ‘game’ in its strategic area.

 • Tatarzy krymscy w geopolitycznej rywalizacji o Półwysep Krymski między Rosją a Ukrainą

  Author: Michał Romańczuk
  Institution: Uniwersytet Szczeciński
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 101-119
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2020.66.07
  PDF: apsp/66/apsp6607.pdf

  Artykuł podejmuje tematykę związaną z pozycją Tatarów krymskich w geopolitycznej rywalizacji mocarstw o Półwysep Krymski. Region ten zamieszkiwany jest przez przedstawicieli różnych kultur, tradycji i narodowości, co ma swoje implikacje polityczne i społeczne. Celem artykułu jest analiza dziejów Tatarów krymskich na przestrzeni 100 lat - od tj. XX wieku do aneksji Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Taki przedział czasowy pozwoli na przedstawienie analizy historycznej dziejów Tatarów krymskich w aspekcie społecznym, politycznym i ekonomicznym, w różnych formach państwowości od ZSRR po Ukrainę, a po aneksji Krymu - również Federację Rosyjską.

 • Reforma konstytucyjna w Federacji Rosyjskiej w 2020 r.

  Author: Rafał Czachor
  E-mail: rczachor@afm.edu.pl
  Institution: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5929-9719
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 261-276
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.03.17
  PDF: ppk/61/ppk6117.pdf

  Russia’s Constitutional Reform of 2020

  In 2020 took place the most serious constitutional reform in the Russian Federation. The amendments result in the strengthening of the President in the political system, enable V. Putin to maintain power until 2034 and introduce some other significant changes. The aim of the following paper is to present the circumstances of the reform, the contents of the amendments, and their overall summary. Particular attention was paid to the following issues: relations among main institutions of state power, the place of international law in the sources of Russia’s law and other amendments related to constitutional identity and axiology. The reform results in strengthening the position of the President, even though still within the semi-presidential model of the political system, the diminished role of the Parliament, local self-government and deprivation of the autonomy of the judiciary.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart