feeling of identity

 • Identity Behaviours of Australian and European Communities of Schools with Polish as the Teaching Language – a Comparative Study

  Author: Ewa Ogrodzka-Mazur
  Institution: University of Silesia in Katowice
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 29-40
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/tner.2018.54.4.02
  PDF: tner/201804/tner5402.pdf

  The study comprises the presentation of an authorial approach to cultural identity, viewed from the perspective of the communities (consisting of children, parents and teachers) of schools with Polish as the teaching language in Australia and some selected European countries (Austria, France, the Czech Republic). In reference to the culturalistic model of identity, the characteristics of the most frequent identity behaviours of these communities were provided in the ethnic, national, integrative and mixed dimension. The author also indicates the contemporary contexts of identity shaping, which are determined by migration processes and multiculturalism. By formulating the most important conclusions resulting from the research, the need is indicated for implementing intercultural education in schools with Polish as the teaching language. Among other things, this will enhance the shaping of a multidimensional feeling of identity.

 • Jakość życia i poczucie sukcesu u absolwentów szkoły polskiej na Łotwie. Studium zbiorowego przypadku

  Author: Maria Marta Urlińska
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 147-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2015.09
  PDF: em/4/em409.pdf

  Toruńskie środowisko naukowe przez 25 lat obserwuje (na początku aktywnie uczestnicząc w tym procesie) działanie Polaków na Łotwie, mające na celu odbudowę szkoły dla mniejszości polskiej. Prowadzenie badań longitudinalnych pozwala nam uchwycić dynamikę procesu transmisji kultury, tradycji i języka polskiego, wskazać rolę podmiotów szkoły mających kluczowe znaczenie dla kształtowania się poczucia tożsamości narodowej pokolenia młodych Polaków urodzonych i mieszkających na Łotwie, korzystających z szansy edukacji w języku polskim i łotewskim. Towarzyszyliśmy uczniom przez okres edukacji szkolnej, będąc przy nich w momentach ważnych, tj. rozpoczęcia oraz ukończenia podstawowej szkoły polskiej i przejścia do szkoły średniej łotewskiej czy rosyjskiej. Niniejszy projekt badawczy stanowi kontynuację poprzednich eksploracji. Tym razem uwaga nasza skupiona jest na absolwentach szkoły (pierwsze cztery roczniki) – dzisiaj młodych trzydziestolatkach. Problem główny projektowanych badań zawiera się w pytaniach: Jaka jest jakość życia i poczucie osobistego sukcesu młodych absolwentów szkoły polskiej w Rydze i w jaki sposób są one różnicowane cechami usytuowania socjodemograficznego, aktualną sytuacją życiową i zawodową, uwarunkowane kontekstem społeczno-kulturowym, w jakim funkcjonują jako ludzie dorośli? Proponujemy ujęcie jakości życia i osiągniętego statusu społecznego absolwentów w formie przedstawienia trajektorii ich życia.

 • Ramadan jako kryterialny atrybut tożsamościowyw świadomości uczniów i studentówmieszkających w północno-wschodniej Polsce

  Author: Mirosław Sobecki
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 240-249
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2017.02.15
  PDF: em/7/em715.pdf

  Tekst zawiera wyniki badań dotyczących kojarzenia terminu „ramadan” przez uczącą się młodzież województwa podlaskiego. Mieszkający w północno-wschodniej Polsce uczniowie i studenci mają możliwość częściej, niż ich rówieśnicy w innych rejonach Polski spotykać się z islamem, ponieważ to właśnie na północnym Podlasiu zamieszkują potomkowie osiadłych tu przed wiekami Tatarów. Dziś społeczność tatarska jest niewielka, jej większość stanowią Tatarzy zamieszkali w rozproszeniu w Gdańsku i Białymstoku. To właśnie w północno- -wschodniej Polsce termin „Ramadan Bajram” można spotkać w przestrzeni komunikacyjnej, głównie w związku z relacjami medialnymi z obchodów tatarskiego święta.W badaniach, które przeprowadzono jeszcze przed serią zamachów terrorystycznych w Europie oraz przez wojną w Syrii, poproszono młodych uczących się o skojarzenia związane z terminem „Ramadan Bajram”. Badaniami objęto 908 uczniów i studentów województwa podlaskiego, którzy stanowili próbę reprezentatywną.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart