film

 • POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE KONTAKTY KULTURALNE I NAUKOWE 1945–1956

  Author: ANNA SZCZEPAŃSKA-DUDZIAK
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 212-235
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/hso150112
  PDF: hso/8/hso812.pdf

  Polish-Czechoslovak relations after World War II were marked by territorial and national disputes. Notwithstanding several contentious issues, the cooperation in the field of education, research and education was initiated as early as in 1945. The paper seeks to analyse official contacts of the scholarly and cultural milieus of Poland and Czechoslovakia between 1945 and 1956.

 • O skutkach nadmiernej eksploracji stylistyki - „Zerwany kłos”

  Author: Marcin Szewczyk
  E-mail: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
  Institution: mszewczyk@wsiz.rzeszow.pl
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3699-5559
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 163-182
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2019.03.12
  PDF: kie/125/kie12512.pdf

  Celem analizy Zerwanego kłosa jest zbadanie jego wartości. Badanie to wyróżnia dwa możliwe sposoby oceny filmu. Pierwszy sposób dotyczy jakości filmu jako wyrazu działania estetycznego. Wiąże się ono z traktowaniem filmu jako sztuki. W tym zakresie decydujące znaczenie mają kwestie formalne i umiejętność wykorzystania przez twórców stylistyki filmowej oraz skonstruowania spójnej opowieści. Drugie sposób wiąże się z gatunkowym przyporządkowaniem tego filmu. W kinie religijnym (hagiografia) najważniejsza może być przekazywana idea, choć jednocześnie można zachować zasady konstrukcji znaczeń w filmie. Ogólną ramą metodologiczną są trzy aspekty dyskursu van Dijka. Na poziomie szczegółowym wykorzystane jest klasyczne podejście do języka i stylistyki filmu, podejście neoformalistów amerykańskich oraz koncepcji stylu zerowego. Wnioski z przeprowadzonej analizy wskazują na niską wartość filmu z punktu widzenia sztuki filmowej i wysoką wartość w zakresie realizacji celów gatunkowych (tu: ideologicznych). Negatywna ocena wynika z nadmiaru wykorzystania przez młodych twórców możliwości technicznych i warsztatowego (zbyt licznego) stosowania formalnych rozwiązań możliwych w ramach stylistyki filmowej. Pozytywne wniosek w zakresie realizacji zakładanego celu wiąże się ze skutecznością dotarcia do zdefiniowanego przez producenta odbiorcy, tak pod względem ich liczby, jak i w zakresie przekazanych idei, zgodnych z ich światopoglądem. Pomimo deklaracji twórców o rzetelnym odtworzeniu rzeczywistości życia błogosławionej Karoliny Kózkówny, konieczność przekazu zaplanowanych koncepcji wprowadziła kreacyjne wątki treściowe, wpływając na realność przedstawianej historii i wprowadzając problemy ze spójną i sprawną rekonstrukcja fabuły. Rozszerzyło to zakres promowanych wartości poza te związane z życiem głównej bohaterki filmu, odnosząc je do współczesnego polskiego dyskursu politycznego i społecznego.

 • Formy niewerbalne w produkcjach filmowych w perspektywie wybranych koncepcji komunikowania społecznego

  Author: Urszula Kusio
  E-mail: urszula.kusio@poczta.umcs.lublin.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8938-7111
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 11-25
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.01
  PDF: kie/127/kie12701.pdf

  The so-called new media redefine social relations both on a micro and a macro scale. A media user from five or six decades ago is an entirely different subject to a modern user. Within half a century, the roles of particular media, their social functions, and consequently users’ patterns of perception all changed. A 21st-century recipient is, as far as anthropology is concerned, equipped totally differently to one from the 1960s. Nevertheless, one thing remains unchanged in the real and the media worlds alike. Both confront us with the predominance of sight and hearing while taste, smell, and touch are of peripheral interest in spite of the perceptions conveyed through them being all-encompassing. The article focuses primarily on the sense of smell, but also on the closely related taste. Smell is too elusive and indeterminate and cannot be measured to the same extent sound is measured, for instance. Smell therefore has to give way to the more durable and definite senses. Its presence in films is absolutely marginal which is due to, as I perceive it, the technological capabilities in this area, or rather lack thereof. In this text I argue that certain films should be watched with one’s nose and taste buds, are a source of cognitive confusion, since everything important depicted in them is beyond the viewer’s reach. When scrutinising such films, one arrives at a conclusion that cinematic realism (but not only realism) must be multisensory. Otherwise, a case of epistemic schizophrenia occurs. The above reflection is undertaken in the context of two theories of social communication, namely M. McLuhan’s classic proposal and the cognitive theory of film.

 • Problem wielokulturowości i kryzysu migracyjnego we współczesnym kinie europejskim

  Author: Ewelina Konieczna
  E-mail: ewelina.konieczna@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8042-3956
  Year of publication: 2020
  Source: Show
  Pages: 26-37
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2020.01.02
  PDF: kie/127/kie12702.pdf

  The purpose of the reflections in the article is an attempt to find an answer to the question of whether and how films speaking about the topic of multiculturalism could serve intercultural education and communication, upbringing towards tolerance, preventing racism, prejudice, and negative stereotypes. More and more often, modern cinema audience experiences multiculturalism and is encouraged to reflection about mutual acceptance and tolerance of cultural diversity. Presenting in films ethnical and racial minorities is connected with reflection on migratory movements and the issues of multicultural societies. According to the adopted assumption, films on this subject can support the process of communication and intercultural education.

 • Filmowe spotkania z Innym jako forma dialogu międzykulturowego

  Author: Ewelina Konieczna
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 291-302
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/em.2019.02.20
  PDF: em/11/em1120.pdf

  Przedmiotem rozważań zawartych w artykule są wybrane obszary kultury filmowej skupiające się na problematyce Innego. Refleksja nad rolą filmu w spotkaniu z Innym stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak i w jakim celu wybrane filmy dokumentalne i fabularne ukazują Innego. Twórcy filmowi coraz częściej poruszają tematykę dotyczącą wielokulturowości, odmienności etnicznych czy kryzysu migracyjnego. W obliczu narastających problemów dotyczących braku tolerancji, szacunku czy wrogości wobec Innego film może być pomocny w kształtowaniu postaw otwartości na inność, opartych na uniwersalnych wartościach, na szacunku do różnorodności kulturowej i etnicznej. Filmy stanowią medium umożliwiające spotkanie z drugą osobą (Innym), pozwalają na prezentację i wymianę rozmaitych wartości i perspektyw. Filmowcy nie proponują systemowych rozwiązań, ale wykorzystują kamerę jako jedno z narzędzi zmiany; przez ilustrację konkretnego problemu starają się budować poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności za Innego.

 • Lament nad światem. O ludzkiej godności, nierównościach i niepokojach społecznych w kinie najnowszym

  Author: Ewelina Konieczna
  E-mail: ewelina.konieczna@us.edu.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Polska
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8042-3956
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 143-155
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/kie.2021.01.08
  PDF: kie/131/kie13108.pdf

  The subject-matter of my consideration covers chosen films about social inequalities and the resulting unrest in various parts of the world at the turn of the second and third decade of the 21st century. Film characters deprived of education, work, medical care and a dignified place to live have no hope of improving their existence. Growing frustration leads to aggression, breaking the law, brutal violence as well as riots and street fights. The purpose of this article is to reflect on the issues raised in film discourses and to try to find answers to questions about the causes and factors that cause social unrest. The category of human dignity was used to analysis the studied issues.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart