filozofia cywilizacji

 • Reflections around the theory of Western civilization by Carroll Quigley

  Author: Alfred Skorupka
  Institution: Politechnika Śląska
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 111-124
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201808
  PDF: cip/16/cip1608.pdf

  W artykule przedstawiono teorię cywilizacji zachodniej – amerykańskiego uczonego Carrolla Quigleya (1910–1977). W konkluzjach pracy autor poddaje krytyce niektóre z ustaleń Quigleya, a także formułuje własną teorię na temat przyszłości Zachodu.

 • Przyczyny upadku cywilizacji andyjskiej

  Author: Alfred Skorupka
  Institution: Politechnika Śląska Katowice
  ORCID: https://doi.org/0000-0002-0360-6564
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 122-135
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip202107
  PDF: cip/19/cip1907.pdf

  Cywilizacja andyjska obejmuje nie tylko Inków, ale także wcześniejsze kultury w tamtym regionie świata i trwała kilka tysięcy lat. Autor artykułu wyróżnia następujące przyczyny upadku tej cywilizacji: 1) przewaga techniczna i kulturowa Hiszpanów; 2) wojna domowa w państwie Inków; 3) brak integracji społeczeństwa inkaskiego; 4) problemy wewnętrzne imperium Inków. W konkluzjach pracy autor zastanawia się w jakim stopniu te przyczyny można odnieść do świata dzisiejszych cywilizacji.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart