frakcje parlamentarne

 • Przedterminowe zakończenie kadencji jako instrument poszukiwania efektywnej większości parlamentarnej. Uwagi w świetle przepisów Konstytucji Ukrainy

  Author: Krzysztof Eckhardt
  E-mail: krzysztofeckhardt@gmail.com
  Institution: WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 143-165
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2017.05.09
  PDF: ppk/39/ppk3909.pdf

  The article discusses the function of early termination of the Parliamentary term consisting of searching for the most effective Parliamentary majority. It was presented in the light of regulations adopted in constitutional law of Ukraine. A mark of lack of positive majority is usually the inability of the Parliament to create the new government. The Constitution of Ukraine provides one more criterion. There was introduced, characteristic only for this state, the institution of legal forcing to create the institutionalized coalition of fractions of deputies covering most of the constitutional composition of the Parliament, under threat of dissolving it by President. The author analyses the effectiveness of this solution in the systemic practice of Ukraine.

 • Kluby parlamentarne w normach statutowych partii politycznych (Uwagi na tle statutów partii obecnych w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji)

  Author: Grzegorz Koksanowicz
  E-mail: koksanowiczkancelaria@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 93-106
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2018.05.06
  PDF: ppk/45/ppk4506.pdf

  Wyrażona w art. 11 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. zasada pluralizmu politycznego gwarantuje wolność tworzenia i działania partii politycznych. Zasada ta określa także cel partii, którym jest wpływanie metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa, w tym sprawowanie władzy publicznej. Partie polityczne realizują go poprzez mechanizmy parlamentarne. W praktyce oznacza to tworzenie przez członków danej partii na terenie parlamentu frakcji parlamentarnych, które stanowią łącznik pomiędzy partią polityczną a jej reprezentacją w parlamencie. Z tego powodu w statutach ugrupowań politycznych umieszczane są regulacje normujące zasady tworzenia klubów parlamentarnych. Statuty partii określają także relacje klubu z macierzystą partią oraz zawierają wytyczne odnoszące się do działań podejmowanych przez klub na terenie parlamentu. Analiza treści statutów partii politycznych, które utworzyły kluby w Sejmie RP VIII kadencji, wskazuje że każdy z nich zawiera unormowania odnoszące się do reprezentacji parlamentarnej, chociaż stopień szczegółowości przyjmowanych rozwiązań jest różny.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart