Gas

 • Surowce energetyczne postradzieckiej Azji Centralnej: zasoby, produkcja, polityka energetyczna

  Author: Robert Kłaczyński
  E-mail: rklaczynski@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie, Poland
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 83-100
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017304
  PDF: npw/14/npw2017304.pdf

  A paper entitled Energy resources of post-soviet Central Asia: reserves, production, energy policy covers topics that refer to production and transport of the petrol and natural gas through the so called “Asian five” states. Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are over-regional leaders in the production of petroleum and natural gas. New natural resources reserves has been also discovered in Tajikistan and Kirgizstan. The post-soviet states of Central Asia are making an effort to raise their shares in the global petrol market however their abilities are limited by the Russian Federation`s position in the global market, corruption and nepotism. Only the overcoming of this negative tendencies might lead to positive change of the perception, as the region countries will be perceived as a key players in the petroleum and natural gas export

 • Surowce energetyczne postradzieckiej Azji Centralnej: zasoby, produkcja, polityka energetyczna

  Author: Robert Kłaczyński
  E-mail: rklaczynski@gmail.com
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Poland
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 77-95
  DOI Address: http://dx.doi.org/10.15804/npw2017405
  PDF: npw/15/npw2017405.pdf

  A paper entitled Energy resources of post-soviet Central Asia: reserves, production, energy policy covers topics that refer to production and transport of the petrol and natural gas through the so called “Asian five” states. Turkmenistan, Kazakhstan and Uzbekistan are over-regional leaders in the production of petroleum and natural gas. New natural resources reserves has been also discovered in Tajikistan and Kirgizstan. The post-soviet states of Central Asia are making an effort to raise their shares in the global petrol market however their abilities are limited by the Russian Federation`s position in the global market, corruption and nepotism. Only the overcoming of this negative tendencies might lead to positive change of the perception, as the region countries will be perceived as a key players in the petroleum and natural gas export.

 • Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej

  Author: Robert Kłaczyński
  Institution: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 278-294
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201717
  PDF: cip/15/cip1517.pdf

  Federacja Rosyjska to obecnie największy eksporter gazu ziemnego oraz ropy naftowej na europejski rynek paliw. W skład europejskiego rynku paliw wchodzą państwa zrzeszone w V4. Różnią się potencjałem energetycznym, przyjętą strategią polityki zagranicznej, w tym oceną roli i znaczenia jakie UE powinna odgrywać w ramach prowadzonej przez siebie polityki energetycznej. Elementami wspólnymi w zakresie prowadzonej przez kraje V4 polityki energetycznej pozostają uzależnienie od Federacji Rosyjskiej w zakresie importu ropy naftowej i gazu ziemnego oraz związane z tym obawy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Wszystko to ma miejsce w obliczu realizowanej przez władze rosyjskiej strategii budowy „mocarstwa energetycznego”, które wykorzystując surowce energetyczne jako źródło kreacji relacji w polityce zagranicznej, wewnętrznej będzie zdolne wpływać na bieg wydarzeń na Starym Kontynencie. Publikacja Strategia energetyczna Federacji Rosyjskiej wobec państw Grupy Wyszehradzkiej ma na celu przybliżenie relacji pomiędzy Federacją Rosyjską a państwami Grupy V4 w zakresie handlu, przesyłu surowców energetycznych jak również przejmowania przez Federację Rosyjską infrastruktury poszczególnych sektorów energetycznych krajów Europy Środkowowschodniej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart