gender equality

 • Kobieta w wielu rzeczywistościach

  Author: Andrzej Jan Chodubski
  Institution: Uniwersytet Gdański
  Year of publication: 2017
  Source: Show
  Pages: 181-195
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/cip201711
  PDF: cip/15/cip1511.pdf

  W tekście wskazuje się, że wiedza o równości płci, o rolach pełnionych w wielu rzeczywistościach kulturowo-cywilizacyjnych jest spowita w sferze mitów i stereotypów.Aktywność kulturowa i cywilizacyjna kobiet zdeterminowana jest poziomem instytucjonalnym uprawianym przez podmioty życia publicznego (Kościół, szkołę, władzę państwową, partyjne, organizacje społeczne). Świat wartości kulturowych sytuuje kobiety w tradycyjnym nurcie życia domowego, emocjonalnego, aspiracji społeczno-politycznych pozostających w zależnościach paternalistycznych. Deklaracje profeministyczne ujawniające się od XIX w. do współczesności nie wpływają w praktyce życia kulturowego znacząco na położenie kobiet w sferze życia zarówno politycznego, jak i ekonomicznego. Najbardziej znaczącą siłą w tym względzie są prawa człowieka,
  Duże znaczenie do zmian w sferze nierówności płci mają procesy globalizacji i jednocześnie dywersyfikacji życia kulturowego. Z jednej strony wiąże się to z upodmiotowieniem jednostki, kształtowaniem jej partycypatywności; z drugiej zaś międzynarodowymi rozwiązaniami prawnymi, synkretyzmem, koniecznością globalnego rozwiązywania problemów jednostki, jak i ludzkości.

 • Third Place is a Charm. Women in the 2010, 2014 and 2018 Regional Assembly Elections in Poland

  Author: Marzena Cichosz
  E-mail: marzena.cichosz@uwr.edu.pl
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0853-742X
  Author: Łukasz Tomczak
  E-mail: timczak@poczta.onet.pl
  Institution: University of Szczecin
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6808-0364
  Year of publication: 2019
  Source: Show
  Pages: 604-615
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppsy2019406
  PDF: ppsy/48-4/ppsy2019406.pdf

  The analysis of women’s participation in elections has long been an important theme within political studies. Scholars have looked at factors that affect women’s participation in politics in general, as well as their decisions to run in parliamentary or regional elections. In 2011, as the second Central and Eastern Europe country (the first being Slovenia), Poland introduced gender quotas into the proportional electoral system. Researchers looking into the consequences of such systemic solutions in various countries have established that the intended goal of increasing the proportion of women in legislative bodies has not always been achieved. In fact, the outcomes have varied widely. Such discrepancies invite further examination. The presented study focuses on regional assembly elections in Poland between 2010 and 2018. The article elaborates on and complements the results of the authors’ prior work on the 2010 and 2014 elections. The research looks at how effective women were in winning the available mandates, what were their placements and which parties managed to get most women into the assemblies.

 • Gender equality in social and labor relations

  Author: Valentyna Kolesnyk
  E-mail: valentine.kolesnik07@gmail.com
  Institution: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1994-9537
  Author: Galyna Tatarenko
  E-mail: gosik1@ukr.net
  Institution: Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6291-4455
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 44-56
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/rop2021103
  PDF: rop/15/rop1504.pdf

  While reforming of the Ukrainian state, an important part of ensuring the social process is gender issues, providing equal opportunities for self-realization of a person regardless of gender, age, nationality or social origin. In accordance with the Millennium Development Goals adopted by the world community in 2000, one of the priorities of international development and indicators of social and economic development is ensuring gender equality. The implementation of gender equality ideas contributes to the effective use of human potential and, consequently, to the expansion of human development opportunities. Studying the processes of creation and implementation of gender policy in public administration is one of the new areas of research at the current stage of state formation. Its relevance is due to the processes of democratization of the Ukrainian society and search for ways to increase the effectiveness of public policy concerning equal rights and opportunities for women and men. Nowadays it is paid considerable attention to gender equality aspects by many international organizations. Thus, the United Nations (UN) has developed a number of global Sustainable Development Goals (CDGs) for 2015-2030, which were approved in 2015 at the UN Summit on Sustainable Development and which now all countries are committed to. The fifth of the seventeen CDGs is to achieve gender equality and empower all women and girls. In 2017, the Government of Ukraine presented the “Sustainable Development Goals: Ukraine” national report, which addresses gender equality as an essential task. It is emphasized that in Ukraine it is necessary to create conditions for elimination of all women discrimination forms. In this regard the relevant objectives and basic indicators for their achievement have been identified. Despite the fact that the world pays more and more attention to research in the field of gender equality, in Ukraine this issue remains one of the marginal segments in the public administration science. Therefore a systematic study of the formation of a gender-balanced staff at local executive bodies is becoming important. It is the management staff of local executive bodies that is sharply criticized; its mistakes and misjudgments significantly affect the standard of living, the welfare of citizens of a particular administrative-territorial unit, and the image and authority of government and the state as a whole. In the article it is analyzed the principles and mechanisms of state gender policy in Ukraine in the social and labor area, in particular in the civil service, it is studied the latest changes in the legal framework on gender issues, and it is described the existing legal issues that slow the further development of gender integration in all spheres of public administration, it is developed proposals to improve gender policy legal framework at the current stage.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart