geopolitics

 • Cooperation between Poland and the United States within the Three Seas Initiative

  Author: Łukasz Jureńczyk
  Institution: Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 165-177
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.71.10
  PDF: apsp/71/apsp7110.pdf

  Celem artykułu jest analiza i ocena współpracy między Polską i Stanami Zjednoczonymi w zakresie wdrażania w życie Inicjatywy Trójmorza. We wprowadzeniu zarysowano specyfikę i cele TSI oraz główne założenia metodologiczne artykułu. Dwie pierwsze części poświęcono odpowiednio geopolitycznemu i gospodarczemu znaczeniu TSI dla Polski oraz dla regionu Europy Środkowo- Wschodniej i USA. Zasadnicza część artykułu koncentruje się na wspólnych działaniach Polski i Stanów Zjednoczonych na rzecz promowania i wdrażania TSI. Problem badawczy zawiera się w dwóch pytaniach badawczych: Czy zainicjowanie przez Polskę TSI zwiększyło jej znaczenie w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa USA? Czy Polsce skutecznie udało się włączyć USA do współpracy na rzecz rozwoju TSI? Dzięki inicjatywie Polska umocniła w USA wizerunek lidera regionu, a administracja Donalda Trumpa zdecydowanie poparła i zaangażowała się w projekt. Istnieją szanse dalszej współpracy w ramach TSI, ponieważ podejście administracji Joego Bidena do tego projektu jak dotąd jest pozytywne. Podczas badań skorzystano z metody analizy źródeł tekstowych.

 • Długie konsekwencje . Stan aktywności naukowej w państwach byłego bloku wschodniego a ich położenie geopolityczne

  Author: Agnieszka Jeran
  Institution: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Author: Katarzyna Kącka
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Author: Joanna Piechowiak
  Institution: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 245-256
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2021.70.15
  PDF: apsp/70/apsp7015.pdf

  W wyniku rozpadu bloku wschodniego wiele państw uzyskało niepodległość i suwerenność, w tym zdolność do prowadzenia samodzielnej polityki naukowej. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy podział geograficzny uwzględniający państwa europejskie i azjatyckie różnicował poziom ich aktywności naukowej (z wyłączeniem Federacji Rosyjskiej). Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że państwa europejskie mają istotnie wyższy udział wydatków na badania i rozwój oraz zatrudniają znacznie większą liczbę pracowników w sektorze R&D (ang. research and development) niż państwa azjatyckie. Jednocześnie autorzy afiliujący w państwach azjatyckich mają nieznacznie wyższy udział publikacji pisanych we współpracy z autorami o afiliacji z innych państw, co może wskazywać na przyjęcie strategii intensyfikacji międzynarodowej współpracy naukowej.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart