gmina

 • 25 lat samorządu terytorialnego w III RP – próba bilansu

  Author: Małgorzata Myśliwiec
  E-mail: malgorzata_mysliwiec@wp.pl
  Institution: Uniwersytet Śląski
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 9-23
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.01
  PDF: ppk/27/ppk2701.pdf

  Decentralization of the state was one of the most complicated processes of the democratic transition carried out in Poland at the turn of the 1980s and 1990s. Although a quarter of the century has passed from events that have initiated the proces of restoration of the local self-government, this problem all the time returns in the public and scientific discussion. Therefore, the main aim of this paper is to try to assess 25 years of local self-government in the Polish Third Republic.

 • Samodzielność finansowa gminy – założenia i rezultaty

  Author: Jacek Zaleśny
  E-mail: jacekzalesny@o2.pl
  Institution: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
  Year of publication: 2015
  Source: Show
  Pages: 25-49
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2015.05.02
  PDF: ppk/27/ppk2702.pdf

  The present analysis is devoted to the financial autonomy of communes and the ways of understanding it. The author analyzes the legal, jurisdictional and actual determinants of the commune’s financial independence and points to the consequences following from them. The author poses a hypothesis that the constitutional value in the form of the financial autonomy of communes is not full realized by the parliament in contemporary Poland, with the Constitutional Tribunal underestimating it. The increase in the revenues of communes is not adequate to the duties assigned to them by the parliament. The consequences of the ongoing process include an increased debt of the communes and their problems with realization of the needs of local communities, the latter being the goal whose realization was the reason to have established the local self-government.

 • Local governance na przykładzie budżetu obywatelskiego miasta Katowice

  Author: Robert Radek
  Institution: Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Year of publication: 2018
  Source: Show
  Pages: 139-157
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2018.58.09
  PDF: apsp/58/apsp5809.pdf

  Local governence jako mechanizm współrządzenia w samorządzie terytorialnym może stać się skutecznym narzędziem wspierającym efektywność i jakość procesów decyzyjnych. Za jego jedną z form może być uznany budżet obywatelski (partycypacyjny), który od kilku lat jest wdrażany w Polsce. Celem artykułu jest przeanalizowanie budżetu obywatelskiego na przykładzie miasta Katowice pod kątem wpływu, jaki ma on na podnoszenie efektywności zarządzania gminą. Czy dzięki jego zastosowaniu rozwija się świadomość i zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne. W artykule przedstawiono oprócz danych ogólnodostępnych wyniki badań własnych autora, przeprowadzanych w jednej z dzielnic miasta.

 • Współpraca międzynarodowa gminy miejsko-wiejskiej. Przypadek Olecka

  Author: Stanisław Faliński
  Institution: Collegium Civitas w Warszawie
  Year of publication: 2016
  Source: Show
  Pages: 164–180
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/athena.2016.49.10
  PDF: apsp/49/apsp4910.pdf

  Artykuł jest studium przypadku, przedstawiającym współpracę międzynarodową Olecka, które jest stolicą Mazur Garbatych, jako jednej z ponad sześciuset istniejących w Polsce gmin miejsko- -wiejskich. Ukazano w nim sięgające czasów komunistycznej Polski początki tej współpracy, wyrażającej się kooperacją z francuską gminą Marly. Główna część tekstu stanowi omówienie ewolucji i ocenę współczesnej współpracy międzynarodowej Olecka, na którą składają się relacje z partnerami białoruskimi (Szczuczyn), litewskimi (Wilkowyszki, Kozłowa Ruda), ukraińskimi (Drohobycz), rosyjskimi (Gusiew), austriackimi (Guessing) i estońskimi (Johvi). Cechą charakterystyczną aktywności międzynarodowej Olecka jest ścisłe powiązanie z jego położeniem geograficznym i pochodzeniem olecczan. To one determinują w przeważającym stopniu, z kim i na jakich zasadach miasto współpracuje, w bardzo znaczącym stopniu wykorzystując fundusze Unii Europejskiej. Ta aktywność stolicy Mazur Garbatych została dostrzeżona na arenie międzynarodowej. W roku 2014 Olecko zostało uhonorowane prestiżową nagrodą i tytułem Europejskiego Miasta Sportu.

 • Prawo gminy do zrzeszania się w świetle obowiązujących rozwiązań prawnych

  Author: Emilia Gulińska
  E-mail: e.gulinska@uthrad.pl.
  Institution: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
  ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1106-5067
  Year of publication: 2021
  Source: Show
  Pages: 189-201
  DOI Address: https://doi.org/10.15804/ppk.2021.02.12
  PDF: ppk/60/ppk6012.pdf

  The right of the commune to associate in the light of applicable legal solutions

  The purpose of this study is to analyze the constitutional legal regulation of the right of the commune to associate in the light of the applicable legal system. The starting point is to present the constitutional legal basis of the association. Next, accession to international associations by local government units was discussed. The next considera- tions concern international cooperation under European Union law. The last part of the work is an analysis of municipal associations in the light of the act on municipal self-government.

Wiadomość do:

 

 

© 2017 Adam Marszałek Publishing House. All rights reserved.

Projekt i wykonanie Pollyart